... příběh PROG-STORY ... / kapitola 9. /  PRŮVODCE  / 

  Cílem expozice není komplexní obecný pohled, ale "získat, uchovat a zpřístupnit svědectví doby", tj. vzpomínky lidí a dobové dokumenty. Proto má expozice obecnou strukturu, ale konkretní rozsah a obsah jejich rubrik a článků závisí na rozsahu a kvalitě podkladů, které se postupně daří objevit a zpracovat.

   Období 55 let je poměrně dlouhá doba, během které postupně vzniklo mnoho nových věcí - konkretně došlo k vytvoření úplně nového inženýrského odvětí "informačních technologií" IT, zahrnujících především výpočetní techniku VT a programování PG - ke zvládnutí projektů nasazení VT současně vznikl "systémový přístup", jako metoda pro řešení složitých záležitostí

   Po 5 letech od představení expozice v roce 2015, díky dosavadnímu bádání a práci redaktora i studentů-brigádníků (především Michal Dufek a Matěj Čevela) a nezištnému poskytnutí příspěvků od řady autorů, je už na portále několik tisíc interních článků i odkazů na externí info-zdroje.

   V rámci struktury nabídek jsou však rozmístěny velice nerovnoměrně, a proto vznikla potřeba vhodných průvodců, které by návštěvníky k nim systematicky přivedly. Vzhledem k velkému rozsahu byla zvolena koncepce různých úrovní podrobnosti a forma stručně komentovaných rozcestníků.

ČeV - říjen 2020