... příběh PROG-STORY ... / kapitola 8.

   Tvorba věcného obsahu virtuální expozice na portálu prog-story je průběžně probíhající vývojový proces. Bylo tedy nutno vhodným způsobem informace o tomto procesu nabídnout návštěvníkům. S přihlédnutím k potřebě přiměřené atraktivnosti proto byla navržena rubrika AKTUÁLNÍ NOVINKY a umístěna na hlavní stránku.

   K prezentaci novinek byla zvolena forma samostatných "vizitek". Ta umožňuje stručně charakterizovat exponát, téma či rubriku, na kterou je upozorňováno a co do umístění i řazení může být nezávislá. Není to jinde obvyklé dočasné zobrazení několika úvodních řádků z odkazovaného článku, ale trvalý informační blok. Díky této koncepci může redaktor na hlavní stránce nejen upozorňovat na vybrané novinky, ale může i připomenout změny anebo opakovaně ukázat na vybranou zajímavost.

   Zobrazování komentářů k článkům na webu nebývá jen těsně pod článkem, ale často na zcela samostatné stránce. V našem případě se k tomu účelu hodí jejich připojení k vizitce, protože lze spolu s nimi vidět i charakteristiku článku, ke kterému se vztahují. Kromě typických "komentářových rubrik" (např. blogy, ...) je ke zpětnému propojení článku na informační blok novinek s komentáři proto použita v jeho úvodu jednotná forma odkazu dle nadpisu této kapitoly.

ČeV - Modřice, prosinec 2015