Začátky AIS v TOS Kuřim a Datasaab D21

tos kurim 2013     
Branislav Lacko podrobně popisuje začátky budování automatizovaného informačního systému v TOS Kuřim od roku 1965 a éru počítače Datasaab D21 (1970-1985)

ČeV, srpen 2017