počítačová sjetina na formuláři TESLA DATASERVIS, šířky pro 160 znaků - 7 s.,

obsahuje úvodní "písmenovou grafiku", v podobném provedení mapu s instalaceni v provozu v roce 1970 a seznam prodaných počítačů