obsahuje 37 položek (ze 169 celkem), datum platnosti není známo, ale odhadem jde o počátek 70-tých let,
v originálním podkladu (tisk z počítače - Archiv ČeV - výstřižky) je nadpis: "Přehled počítačů Tesla 200 prodaných v ČSSR"

 

Instituce Lokalita typ, kB DP MP Tisk
Ústředí pro rozvoj automatizace a VT Praha 270, 32 80, d - 4 120
Federální statistický úřad Praha 270, 32 80 - 6 136
Čs. Energetické závody Praha 230, 32 80, 90 FS 5 136
St. úst. pro racionalizaci ve spotř. prům. Praha 270, 65 80 FS, d 5 160
FERONA Praha 270, 65 80, 90 FS-2x, d 8 136-2x
 Čs. Plynárenské podniky Praha 270, 32 80, d, 90 - 8 160
VŠ Chemicko-technologická Praha 270, 65 80, d FS 5 136
ČSAV Úst. teor. základů chem. techniky Praha 270, 65 80, d FS-2x 5 136
ČSAV Ústav fyziky pevných látek Praha 270, 65 80, d FS 5 136
Tesla Praha - Karlín Praha 270, 32 80, 90 FS 5 136
             
Tesla GŘ - AVOS Praha 270, 65 80, d, 90 FS, d 8 160
Tesla - Dataservis Praha 270, 65 80, d FS, d 6 136
Tesla - Dataservis Brno 270, 65 80, d, 90 FS 8 136
Tesla Pardubice 230, 32 80, d - 4 160
Správa dopravních letišť Praha 270, 65 80 - 4 136
Aero Vodochody 270, 65 80 FS, d 6 160
Tesla Lanškroun 270, 32 80, 90 FS 8 136
PORS Opava 270, 65 80, 90 - 6 136
PORS  Brno 270, 65 80, 90 - 6 136
PORS Prešov 270, 65 80, 90 - 6 136
             
Chemické závody Záluží u M. 270, 32 80, d - 5 136
Závody všeobecného strojírenství GŘ Brno 230, 32 80, d, 90 - 5 136
Ředitelství pošt a telekomáunikací Pardubice 270, 65 80, d, 90 FS, d 6 136
JITEX - stávkárny Písek 270, 32 80, 90 FS 5

136

Sigma Lutín 230, 32 80, 90 FS 5 136
Ingstav Brno 270, 65 80, 90 FS-2x 8 160
Podnik výpočetní techniky (PVT) Bratislava 270, 32 80, 90 - 5 136
Inženierske stavitelstvo GR (ISGR) Bratislava 270, 32 80 - 5 136
Slovenska VŠ technická Bratislava 270, 65 80, d FS 5 136
VŠ ekonomická Bratislava 270, 65 80, d FS 5 136
             
Ústav technológie a racionalizácie ZŤS Martin 270, 32 80 FS 5 136
Ústav pro racionalizaci výroby ložisek Žilina 270, 65 80, 90 FS 5 136
VÚ mechanizácie a automatizácie Nové Mesto n. V. 270, 32 80, d, 90 - 6 136
Uhelné a lignitové bane Prievidza 270, 32 80, d, 90 - 6 136
Federální statistický úřad - - - neurčeno 270, 32 80, d, 90 FS, d 6 136
Federání statistický úřad - - - neurčeno 270, 32 80, d, 90 FS, d 6 136
Federální statistický úřad - - - neurčeno 270, 32 80, d, 90 FS, d 6 136