ROZPRACOVÁNO - zatím pouze informace ze Sympozia v roce 1966, doplnění přes "komentář" je vítáno ... !

celkový počet instalací:
   Minsk-1 ... pouze 1,
   Minsk-2/22 ... někde se píše 54, jinde 58, zde je z nich zatím určeno 35 instalací ...,
   Minsk-32 ... uvádí se 15, ale uživatele se zatím nepodařilo zjistit ...
  

62  VÚES            Brno (Minsk-1)
 
64  AVOS (později ÚVT Tesla)  Praha
   VVS KSNP          Praha
   VAAZ            Brno
   VÚ ekonomiky stavebníctva  Bratislava (ÚEOS)
   SPK             Praha
  
65  IBZKG            Brno
   ČZM             Strakonice
   Tesla            Pardubice
   MULTAR           Praha
   VÚ ekonomiky zemdělství   Praha
   VUT LPS           Brno
   ČSAV Fyzikální ústav    Praha
   UME             Praha
   UME             Bratislava
  
66  ZVŘSR            Třinec
   SONP            Kladno *)
   VSŽ             Košice
   SSE             Bratislava
   SSE             Brno *) 
   VÚ motorových vozidel    Praha
   VaZ letecký ústav      Letňany
   Meopta           Přerov
   ZJŠ             Brno
   Ústav pro normování     Praha
   Krajský stavební podnik   Ostrava
   Orgalen           Dvůr Králové n/L
   České čokoládovny      Modřany
   VÚ polnohospodárstva    Bratislava
   VÚ pro elektroniku a model. Praha
   ČSAV Astronomický ústav   Praha
   UME             Nitra *) 
   UME             České Budějovice
   Ústav užité geofyziky    Brno
   VŠ strojní a textilní    Liberec 

.. Závody ťažkého strojárstva Martin *) ještě se prověřuje (pozn. z r, 1966)

ČeV - listopad 2018