cíl: DB firemních počítačů  |  pracovní rubrika pro tvorbu DB
autor koncepce a programů: Vlastimil Čevela  |  mentorská podpora při studiu Pythonu: Vladimír Vérosta

aktuální nejasnosti:

 1. nic ...

podklady:

Text programu vložit do rámečku:

ČeV - 8. ledna 2021

DB - užití počítačů v ČSSR do roku 1989

dále jsou uvedeny pracovní verze vybraných sestav k datu 26.1.2021
autor: Vlastimil Čevela, data už před časem pořídil Matěj Čevela

| -  vstupem je zatím databáze 3.447 počítačů EC a SM ke konci roku 1988, která ale v nejbližší době bude důkladně zkontrolována a revidována podle podkladu, kterým je ROČENKA 1989 - Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP,
kybernetika

|  -  postupně budou vstupní data doplněna o další typy počítačů a jiné charakteristické milníky v časové linii,
v sestavách je možno vyhledávat pomocí funce "Najít ...", kterou běžně obsahuje každý prohlížeč

|  -  sestavy byly vytvořeny stavebnicí, která generuje programy Python podle zadaných parametrů - v současnosti je využíván zatím pouze jeden univerzální algoritmus výstupního součtování, další budou postupně následovat

s11 - organizace, lokalita, rok, typ

s12 - (organizace, lokalita), rok, typ

s21 - rok, typ, (organizace, lokalita)

s22 - rok, typ, (rekapitulace)

s31 - typ, rok, (organizace, lokalita)

s32 - typ, rok (rekapitulace)

s41 - lokalita, rok, (typ, organizace)

s42 - lokalita, rok, (rekapitulace)

...

# import c = jedničkové počítadlo, X = (0 až 9) = (10 samostatných buněk pX)
#      Python 3.9.1, autor: Vlastimil Čevela, 16.1.2021
# C = []
#  C = c.pC(C,0) ...... vytvoření a nulování počítadla
#  c.pB(C,"xy") ....... přičtení pX do pY
#  c.piB(C,B,Int) .... vložení Int do pB
#  c.pX(C,0) .......... nulování pX
#  c.pX(C,1) .......... přičtení 1 do pX
#  c.pX(C,-1) .... .... odečtení 1 od pX
#  print(c.pX(C,8)) ... vrací pX
#  print(c.pX(C,9)) ... vrací str(pX)        
#  print(c.pC(C,9)) ... vrací str(obsah celého C)

DB prog-story - 27.01.2021-06:38 ... #1 ... #2 ... #3 ... #4 ... #5 ... #6 ... #7
#| #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
import f   # standardní funkce (prog-story 5989), 
#      Python 3.9.1, autor: Vlastimil Čevela, 25.1.2021

#1 datetime
# DaT = ""
#  f.datetime(DaT) ........ vrátí aktuální datum a čas (dd.mm.rrrr-hh:mm) 

#2 editace 
# C = 0/"", max 9999
# Str = ""
# Del = 0, max 60
#  f.eeee(C) ........ editace čísla do fix formátu, vrátí řetězec " .. CCCC" 
#  f.fix_str_b(Str,Del) ... k řetězci Str doplní mezery do délky Del
#  f.fix_str_p(Str,Del) ... k řetězci Str doplní tečky do délky Del

#3 listing (zápisy formou transakce)
# L = [datetime, listing.txt, archiv.txt, Tra, Lim]
# Tra = 1 .... trasování pomocí f.lst(L,F,Text)
# Lim = Int .. limit vstupních dat pro ukončení čtení
# F = "" ... název funkce pro trasování
#  f.lst_empty(L,New) ...... úvodní řádek, (if New = 0 open "a", else "w")
#  f.lst(L,F,Text) ......... běžný řádek (if Tra = 1 or Text = "*text")
#  f.lst_alw(L,F,Text) ..... řádek vypíše vždy
#  f.lst_datetime(L) ....... do L[0] vloží aktuální datum a čas  
#  f.lst_sez(L,Sez) ........ seznam po řádcích
#  f.lst_sez_alw(L,Sez) .... seznam vypisuje vždy
#  f.lst_sez_poz(L,Sez) .... seznam vč. pozic 

#4 seznamy 
# Sez = []
# Pol = ""/0
# InpF = ""
# OutF = ""
# X = []
# Y = []
# Sez2 = [X,Y]
# App = 0/jinak ... zápis na pokračování ne/ano 
#  Sez.append(Pol) ......... Py - přidá položku do seznamu
#  Sez.index(Pol) .......... Py - vrací pozici položky v seznamu / ValueError
#  f.sez_app_f(Sez,InpF) ... přidá do seznamu řádky textového souboru InpF
#  f.sez2_app_f(Sez2,InpF) . přidá do X a Y řádky textového souboru InpF
#  f.sez_ass(Sez2,Pol) ..... k položce v seznamu X vrátí odpovídající dle Y
#  f.sez_new(Sez,Pol) ...... přidá do seznamu položku, pokud tam nebyla
#  f.sez_out_f(Sez,OutF,App) ... vypíše seznam do souboru
#  f.sez_poz(Sez,Pol) ...... vrátí pozici položky v seznamu / "*"
#  f.sez_str(Sez) .......... vrátí celý seznam jako "str"
#  f.sez_sort(Sez) ......... setřídí seznam dle češtiny UTF-8

#5 skládání a spuštění skriptu
# FcePar ... parametry výstupních sestav (#0, ... dle Par v rámci J = [])
# FceInp ... procedury vstupů (#0, ... dle přiřazení *Inp ve FcePar)
# FceOut ... procedury (#0, ... dle přiřazení *Out ve FcePar)
# w ........ výsledný skript, sestavený z vybraných 3 komponent
#  f.ini_py(L) .................... vytvoří pracovní w_job.py
#  f.create_py(L,Job,Par) ......... postupně vybere komponenty wX.py
#   read_py(L,W,FilX,KodX,Out) ... detail čtení a výběru komponenty
#  f.end_py(L) .................... ohlásí ukončení skládání 
#  f.run_py(L,Par) ................ spustí pracovní skript w_job.py

#6 textové soubory
# InpF, OutF ...... jména souborů
# Text = "" ....... zapisovaný text
# App = 0/jinak ... zápis na pokračování ne/ano 
#  f.copy(L,InpF,OutF,App) ........ kopírování I>O, vypíše počet ř. 
#  f.write_trans(OutF,Text,App) ... zápis Textu jako transakce 

#7 změna skladby řádku
# Radek = "" ..... posloupnost "textX;"
# Inp = [] ....... shodná posloupnost "jméno-textuX" 
# Out = [] ....... nová posloupnost "jméno-textuX"
#  f.corr(Radek,Inp,Out) ... vrací řádek dle seznamu Out


				

Python 3.9.0  |  autor: Vlastimil Čevela 2021 

formát volání metody index na objektu "seznam":

PozY = Seznam.index (PolX [, *Pozice-Od[, *Pozice-Do]])
Dat-Int Lit-Str/Int
Fce-Int Dat-Str/Int

*Pozice-Od/Do
Lit-Int
Dat-Int
Fce-Int