DB - užití počítačů v ČSSR do roku 1989

dále jsou uvedeny pracovní verze vybraných sestav k datu 26.1.2021
autor: Vlastimil Čevela, data už před časem pořídil Matěj Čevela

| -  vstupem je zatím databáze 3.447 počítačů EC a SM ke konci roku 1988, která ale v nejbližší době bude důkladně zkontrolována a revidována podle podkladu, kterým je ROČENKA 1989 - Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP,
kybernetika

|  -  postupně budou vstupní data doplněna o další typy počítačů a jiné charakteristické milníky v časové linii,
v sestavách je možno vyhledávat pomocí funce "Najít ...", kterou běžně obsahuje každý prohlížeč

|  -  sestavy byly vytvořeny stavebnicí, která generuje programy Python podle zadaných parametrů - v současnosti je využíván zatím pouze jeden univerzální algoritmus výstupního součtování, další budou postupně následovat