cíl: DB firemních počítačů  |  pracovní rubrika pro tvorbu DB
autor koncepce a programů: Vlastimil Čevela  |  mentorská podpora při studiu Pythonu: Vladimír Vérosta

aktuální nejasnosti:

  1. nic ...

podklady:

Text programu vložit do rámečku:

ČeV - 8. ledna 2021