@@@  | 

zatím (léto 2015) obsahuje seznam instalací v období 1974-1988, tj. asi 3500 počítačů řad EC a SM - postupně se předpokládá doplnění dalších typů, pro které se podaří získat potřebné informace - snahou je přiměřeně dokumentovat období přibližne od r. 1960 do r. 1989

virtuální exponát - doložený fyzickou publikací, ze které byly převzaty informace a následně zpracovány z různých pohledů

v současné době (q4/2015) probíhá superkontrola věcného obsahu a ověřování nové verze programového vybavení pro práci s databází - zde jsou pracovní mezivýsledky:

1509-27 - ČeV - nové zpracování v Cobolu - podobně bude potřeba udělat v Pythonu - na zadání se pracuje 

  • doplněný vstupní soubor . zatím bez oprav z nově prováděné revize a bez doplněné aplikačních oblasti
  • různé výstupy podle zadání na začátku vstupního souboru - tvořeny jako ladění, tj. jsou různě součtované - - -
  • zdrojový program v MF Visual Cobol / MS Windows Visual Studio (kompilátor nemusí být běžně k dispozici)
    • Application3/program1 - třídění a formát výstupu se zadává na začátku vstupního souboru (od 1. sloupce)

Ověřování odkazů:
   SM-1   SM-2   EC 1010M   EC 1010

xxxxx