@@@  |  tematické skupiny P ABC <<<

zadání 

O zpráva
"hlasi se program XY"

komentář

<<<  zadání - - - compile_ada_online

-- vypis zpravy z programu 
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Hello is
begin
  Put_Line("hlasi se program Ada"); -- vypisovana data jsou ve formatu "literal"
end Hello;

standardní výstup:
      hlasi se program Ada

komentář

 • název programu "Hello" navazuje na jméno zdroje v on-line prostředí "codingground"
 • komentář řádkový - vymezený od dvou pomlček -- do konce řádku - Ada-comment-wiki
 • zdrojový kód jazyka NENÍ case sensitivní, tj. velká a malá písmena jsou rovnocenná
 • příkazy MUSÍ být ukončeny středníkem ;
 • xxx - povinné náležitosti with, use, begin, end, ... ???

<<<  zadání - - - compile_freebasic_online

Print "hlasi se program BASIC"

standardní výstup:
      hlasi se program BASIC

komentář - ROZPRACOVÁNO

 • xxx - case sensitivní ???
 • xxx - komentáře ??? - BASIC-comment-wiki
 • xxx - interpret/kompilátor ???

<<<  zadání - - - compile_c_online

/* vypis zpravy z programu 
... pripadne dalsi radky komentare */
#include <stdio.h>
int main()
{
printf("hlasi se program C\n"); /* vypisovana data jsou ve formatu "literal" */
  return 0;
}

standardní výstup:
      hlasi se program C

komentář

 • komentáře (i víceřádkové) jsou vymezeny odělovači  - /* libovolný text ... */ - C-comment-wiki
  většina moderních překladačů jazyka C rozeznává též "// řádkový komentář", shodně jako v C++
 • zdrojový kód jazyka JE case sensitivní, tj. velká a malá písmena nejsou rovnocenná
 • #include <stdio.h> je povinné připojení standardní knihovny pro funkce i/o
 • int main() je povinne zahlavi kazdeho programu (hlavni funkce), tělo funkce musí být vymezeno oddělovači { ... }
 • kód "\n" v řetězci funkce printf() způsobí pokračování výpisu na novém řádku
 • každý příkaz musí končit středníkem ";"
 • return 0; je povinne nastaveni návratoveho kodu při normálním ukončení programu

<<<  zadání

@echo off
rem vypis zpravy z programu
echo hlasi se program CMD Windows
echo.
pause

standardní výstup:
      hlasi se program CMD Windows

      Pokračujte stiskem libovolné klávesy..

komentář

 • řádek s komentářem začíná klíčovým slovem "rem" (remark)
 • příkazy ve skriptu musí začínat od 1. sloupce
 • příkaz "echo." v programu vypíše mezerový řádek
 • příkaz "@echo off" vypne zobrazování příkazů v aktuálním skriptu a ve všech z něj volaných
  příkaz "echo on" naopak zobrazování zapne
 • znak "@" zajistí, že se nezobrazí příkaz na příslušném řádku

<<<  zadání - - - compile_cobol_online

*> vypis zpravy z programu (literal)
program-id. prog.
procedure division.
display "hlasi se program COBOL" *> vypisovana data jsou ve formatu "literal"
stop run.

standardní výstup:
      hlasi se program COBOL

komentář

 • komentář řádkový - vymezený od kombinace *> do konce řádku
  v původním 80-sloupcovém štítkovém formátu měl komentářový řádek hvězdičku * v 7. sloupci
 • zdrojový kód jazyka NENÍ case sensitivní, tj. velká a malá písmena jsou rovnocenná
 • xxx - povinné náležitosti (stop run ???)
 • xxx - v některých PC dialektech není povinné program-id. ???
 • xxx - jak je to s tečkami ???

<<<  zadání

/* vypis zpravy z programu */

class HelloWorld {
public static void main(String []arg) {
        System.out.println("hlasi se program Java");
     }
}

standardní výstup:
      hlasi se program Java

komentář

 • xxx case sensitivní ???
 • xxx - komentář na řádku a "//" ??? - Java-comment-wiki
 • xxx - povinné náležitosti ???

<<<  zadání

<<<  zadání,
try_javascript_online

www.w3schools.com/js - Java Script Tutorial - on-line příklady s možností vlastních úprav ***
   alert() - confirm() - document.write() - document.writeln() - eval() - if...elseparseInt() - prompt(),


pg-1a   výstup - pozastavení programu

<script>
/* vypis zpravy z programu
vypisovana data ve formatu "literal" */

alert("hlasi se program JavaScript");
</script>

nové okénko na HTML stránce:
      [ hlasi se program JavaScript ]  
      pokračování vyžaduje
            OK / Enter / mezera / Esc[x]

pg-1b   výstup - požadavek volby s nabídkou kladné odpovědi

<script>
dotaz = confirm("kladna odpoved ?"); // rozhodovaci promenna
if(dotaz) { // na zaklade zadane hodnoty se program vetvi
document.write("zadano ANO");
} else {
document.write("zadano NE");
}
</script>

nové okénko na HTML stránce:
      [ kladna odpoved ? ]  
      pokračování vyžaduje
            / odpověď  OK / Enter / mezera  
                  zadano ANO      (v textu HTML stránky)
            / odpověď  Zrušit / Esc / [x]
                  zadano NE         (v textu HTML stránky)

pg-1c   výstup - zobrazení zprávy 

<script>
document.write('zprava z programu JavaScript');
</script>

 text v rámci HTML stránky:
      zprava z programu JavaScript

<<<  zadání - - - execute_python3_online

# vypis zpravy z programu
print ("hlasi se program Python") # vypisovana data ve formatu "literal"

standardní výstup:
      hlasi se program Python

komentář