<<<  zadání

@echo off
rem vypis zpravy z programu
echo hlasi se program CMD Windows
echo.
pause

standardní výstup:
      hlasi se program CMD Windows

      Pokračujte stiskem libovolné klávesy..

komentář

  • řádek s komentářem začíná klíčovým slovem "rem" (remark)
  • příkazy ve skriptu musí začínat od 1. sloupce
  • příkaz "echo." v programu vypíše mezerový řádek
  • příkaz "@echo off" vypne zobrazování příkazů v aktuálním skriptu a ve všech z něj volaných
    příkaz "echo on" naopak zobrazování zapne
  • znak "@" zajistí, že se nezobrazí příkaz na příslušném řádku