<<<  zadání - - - compile_cobol_online

*> vypis zpravy z programu (literal)
program-id. prog.
procedure division.
display "hlasi se program COBOL" *> vypisovana data jsou ve formatu "literal"
stop run.

standardní výstup:
      hlasi se program COBOL

komentář

  • komentář řádkový - vymezený od kombinace *> do konce řádku
    v původním 80-sloupcovém štítkovém formátu měl komentářový řádek hvězdičku * v 7. sloupci
  • zdrojový kód jazyka NENÍ case sensitivní, tj. velká a malá písmena jsou rovnocenná
  • xxx - povinné náležitosti (stop run ???)
  • xxx - v některých PC dialektech není povinné program-id. ???
  • xxx - jak je to s tečkami ???