<<<  zadání

/* vypis zpravy z programu */

class HelloWorld {
public static void main(String []arg) {
        System.out.println("hlasi se program Java");
     }
}

standardní výstup:
      hlasi se program Java

komentář

  • xxx case sensitivní ???
  • xxx - komentář na řádku a "//" ??? - Java-comment-wiki
  • xxx - povinné náležitosti ???