pg-2   proměnné, vstup, výstup

rem  jazyk pri behu programu neumoznuje vstup dat z klavesnice do promennych
rem komentar v ramci zdrojoveho kodu musi byt povinne na samostatnem radku
rem znak "@" vypne zobrazeni prikazu na prislusnem radku
rem prikaz "echo off" vypne zobrazeni prikazu v celem skriptu (a v podrizenych)
rem prikaz "echo." zajisti zobrazeni mezeroveho radku

      

Modřice 27. prosince 2015 - Vlastimil Čevela

prog-2   proměnné, vstup, výstup

*> naplneni promennych v pameti
*> vytvoreni a vystup slozeneho radku

program-id. prog.
data division. *> povinny popis datovych polozek, struktur a souboru
*> popisy definuji delky a typ promennych (zobrazeni "pic")
working-storage section.
77  TX pic x(20).
77  CS pic 9(5).

procedure division.
*> vyzvani a vstup dat do promennych
display "text:"
accept TX
display "cislo:"
accept CS
*> sestaveni a vypis vystupni zpravy
display "ulozeno: tx = " TX ", cs = " CS.
stop run.

standardní vstup/výstup:                                      
      text:  
      dobry den                                                  
      cislo:      
      123
      ulozeno: tx = dobry den          , cs = 00123       

komentář k příkazům "display" a "accept

 • jazyk COBOL má pro standardní i/o komunikaci pouze velice jednoduché příkazy "display" a "accept",
  které běžně vždy současně provedou přechod na nový řádek
 • překročení rozsahu vstupu "accept" není běžně signalizováno, přebývající znaky se prostě ignorují
 • pokud data, zadávaná do číselné datové položky (pic 9...) obsahují textový znak nebo mezeru,
  proměnná je automaticky inicializována nulou
 • sestavení výstupní zprávy z obsahu proměnných a literálů příkazem "display" pracuje s explicitně definovanými délkami, tj. bez ohledu na skutečný datový obsah - standardní nástroj pro jeho respektování COBOL nemá
 • o možných způsobech řešení výše uvedených situací bude pojednáno později

 

Modřice 27. prosince 2015 - Vlastimil Čevela

pg-2   proměnné, vstup, výstup

<script>
// vyzvani a vstup dat do promennych "tx" a "cs" *)
tx = prompt("text:", "");
cs = prompt("cislo:", "");
// prevod retezce na cislo
// soucasne kontrola, zda bylo skutecne zadano cislo
// pokud ne, do promenne "cs" se ulozi hodnota "NaN"
// podobne jako "parseInt()" funguje tez "eval()"
cs = parseInt(cs);
// vypis radku s vystupni zpravou
document.write("ulozeno: text = ", tx, ", cislo = ", cs);
</script>

nové okénko na HTML stránce: 
      [ text: ]
            dobry den     (odpověď, zapsana do formuláře)   *)
nové okénko na HTML stránce:
      [ cislo: ]
            123                (odpověď, zapsana do formuláře)     
text v rámci HTML stránky:   *)
      ulozeno: text = dobry den, cislo = 123   

*) poznámka
      při práci s HTML stránkami v češtině, lze v programu i v odpovědi používat diakritiku 


Modřice 10. ledna 2016 - Vlastimil Čevela

pg-2   proměnné, vstup, výstup

# naplneni promennych v pameti
# vytvoreni a vystup slozeneho radku
# vyzvani a vstup dat do promennych "tx" a "cs"
tx=input("text: ")
cs=input("cislo: ")
# prevod zadaneho cisla z typu "str" do typu "int"
# soucasne kontrola, zda bylo skutecne zadano cislo,
# pokud ne, pg-2 ohlasi "invalid literal for int()"
cs=int(cs[0:])
# upravy cisla pro vystup (povinne typ "str")
cs=str(cs)
# sestaveni radku ve formatu "seznam"
radek=["ulozeno: text = ", tx, ", cislo = ", cs]
# vystup radku spojenim prvku seznamu bez oddelovaců ("")
print("".join(radek))

standardní vstup/výstup
      text: dobry den
      cislo: 123
      ulozeno: text = dobry den, cislo = 123 

Modřice 9. ledna 2016 - Vlastimil Čevela