<<<  zadání - - - execute_python3_online

# vypis zpravy z programu
print ("hlasi se program Python") # vypisovana data ve formatu "literal"

standardní výstup:
      hlasi se program Python

komentář