<<<  zadání - - - compile_freebasic_online

Print "hlasi se program BASIC"

standardní výstup:
      hlasi se program BASIC

komentář - ROZPRACOVÁNO

  • xxx - case sensitivní ???
  • xxx - komentáře ??? - BASIC-comment-wiki
  • xxx - interpret/kompilátor ???