Python 3.9.0  |  autor: Vlastimil Čevela 2021 

formát volání metody index na objektu "seznam":

PozY = Seznam.index (PolX [, *Pozice-Od[, *Pozice-Do]])
Dat-Int Lit-Str/Int
Fce-Int Dat-Str/Int

*Pozice-Od/Do
Lit-Int
Dat-Int
Fce-Int

příklady A - práce s metodou "index"

print(" ----- #1") 
List = ["Franta", "Karel", "Marie", "Hana", "Karel"]
PolX = "Karel"
PozY = List.index(PolX)
print(PozY, PolX)  

print(" ----- #2") 
print(List.index(PolX), PolX)
print(List.index("Marie"))

print(" ----- #3") 
try:
  PolX = "karel"
  print(List.index(PolX))
except ValueError:
  print(PolX, "není v seznamu !!!")

print(" ----- #4") 
List = [265, -45, 0, 223, 789]
PolX = -45
print(List.index(PolX), PolX)

print(" ----- #5") 
print(List.index("marie"))

příklady B - 

print(" ----- #1")
List = ["Franta", "Karel", "Marie", "Hana", "Karel"]
print(List)

print(" ----- #2")
for PolX in List:
print(PolX)

print(" ----- #3")
for PolX in List:
print(List.index(PolX), PolX)

příklady C - ...

print(" ----- #1")
List = [456, 237, 1283, 0, 22, 0]
print(List)

print(" ----- #2")
PozY = 0
for PolX in List: 
  print(PozY, PolX)
  PozY += 1
  
print(" ----- #3")
PozY = 0
for PolX in List:
  if PolX == 0:
    print(PozY, PolX, "- vybraná položka")
  else:
    print(PozY, PolX)
  PozY += 1

print(" ----- #4")
print(len(List), "= počet položek v seznamu")
PozX = 20
try:
  print(List[PozX])
except IndexError:
  print("požadovaná pozice", PozX, "je mimo mimo sezunam - !!!")
       
print(" ----- #5")
PozX = -4
print(PozX, List[PozX])

...

...