...

# import c = jedničkové počítadlo, X = (0 až 9) = (10 samostatných buněk pX)
#      Python 3.9.1, autor: Vlastimil Čevela, 16.1.2021
# C = []
#  C = c.pC(C,0) ...... vytvoření a nulování počítadla
#  c.pB(C,"xy") ....... přičtení pX do pY
#  c.piB(C,B,Int) .... vložení Int do pB
#  c.pX(C,0) .......... nulování pX
#  c.pX(C,1) .......... přičtení 1 do pX
#  c.pX(C,-1) .... .... odečtení 1 od pX
#  print(c.pX(C,8)) ... vrací pX
#  print(c.pX(C,9)) ... vrací str(pX)        
#  print(c.pC(C,9)) ... vrací str(obsah celého C)

xxx

C = []
Kod = 0

xy = ""
def pB(C,xy):
  pX = int(xy[0:1])
  pY = int(xy[1:])
  C[pY] += C[pX]
  return C

B = 0
Int = 0
def piB(C,B,Int):
  C[B] += Int
  return C

def pC(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    return C
  else:
    Poz = 0
    c = ""
    for Pol in C:
      c = c+str(C[Poz])+","
      Poz += 1
    c = c[0:(len(c)-1)]
    return c
def p0(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C[0] = 0
    return C
  elif Kod == 1:
    C[0] += 1
    return C
  elif Kod == -1:
    C[0] -= 1
    return C
  elif Kod == 8:
    B = C[0]
    return B
  else:
    c = str(C[0])
    return c
def p1(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C[1] = 0
    return C
  elif Kod == 1:
    C[1] += 1
    return C
  elif Kod == -1:
    C[1] -= 1
    return C
  elif Kod == 8:
    B = C[1]
    return B
  else:
    c = str(C[1])
    return c
def p2(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C[2] = 0
    return C
  elif Kod == 1:
    C[2] += 1
    return C
  elif Kod == -1:
    C[2] -= 1
    return C
  elif Kod == 8:
    B = C[2]
    return B
  else:
    c = str(C[2])
    return c
def p3(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C[3] = 0
    return C
  elif Kod == 1:
    C[3] += 1
    return C
  elif Kod == -1:
    C[3] -= 1
    return C
  elif Kod == 8:
    B = C[3]
    return B
  else:
    c = str(C[3])
    return c
def p4(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C[4] = 0
    return C
  elif Kod == 1:
    C[4] += 1
    return C
  elif Kod == -1:
    C[4] -= 1
    return C
  elif Kod == 8:
    B = C[4]
    return B
  else:
    c = str(C[4])
    return c
def p5(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C[5] = 0
    return C
  elif Kod == 1:
    C[5] += 1
    return C
  elif Kod == -1:
    C[5] -= 1
    return C
  elif Kod == 8:
    B = C[5]
    return B
  else:
    c = str(C[5])
    return c
def p6(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C[6] = 0
    return C
  elif Kod == 1:
    C[6] += 1
    return C
  elif Kod == -1:
    C[6] -= 1
    return C
  elif Kod == 8:
    B = C[6]
    return B
  else:
    c = str(C[6])
    return c
def p7(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C[7] = 0
    return C
  elif Kod == 1:
    C[7] += 1
    return C
  elif Kod == -1:
    C[7] -= 1
    return C
  elif Kod == 8:
    B = C[7]
    return B
  else:
    c = str(C[7])
    return c
def p8(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C[8] = 0
    return C
  elif Kod == 1:
    C[8] += 1
    return C
  elif Kod == -1:
    C[8] -= 1
    return C
  elif Kod == 8:
    B = C[8]
    return B
  else:
    c = str(C[8])
    return c
def p9(C,Kod):
  if Kod == 0:
    C[9] = 0
    return C
  elif Kod == 1:
    C[9] += 1
    return C
  elif Kod == -1:
    C[9] -= 1
    return C
  elif Kod == 8:
    B = C[9]
    return B
  else:
    c = str(C[9])
    return c
    

ČeV, leden 2021