PRŮVODCE  |  dále ^^^ štítky

   V průběhu času se výrazně měnily nejen technické prostředky, ale i způsob práce s nimi, který ve značné míře souvisí s programováním a nasazením počítačů. Proto jsou v této rubrice zařazeny i tzv. malé rozmnožovací technologie, protože byly svého času velice významné nejen technicky, ale především v souvislosti s možnostmi šířit informace. A práce s informacemi také patří do obsahové náplně naší expozice.

   Po formální stránce sice ještě není rubrika upravena do cílového stavu, ale věcně už nabízí poměrně kompletní informace pro příslušnou tematickou oblast.

Čev - duben 2016