V průběhu času se výrazně měnily nejen technické prostředky, ale i způsob práce s nimi, který ve značné míře souvisí s programováním a nasazením počítačů. Proto jsou v této rubrice zařazeny i tzv. malé rozmnožovací technologie, protože byly svého času velice významné nejen technicky, ale především v souvislosti s možnostmi šířit informace. A práce s informacemi také patří do obsahové náplně naší expozice.

   Po formální stránce sice ještě není rubrika upravena do cílového stavu, ale věcně už nabízí poměrně kompletní informace pro příslušnou tematickou oblast.

Čev - duben 2016

 

  

profesionální rozmnožovací technika

 • stroj na hromadný opakovaný tisk adres nebo jiných údajů, např. záhlaví mzdových vyúčtování nebo štípaček
 • pracoval na principu tisku z plechových štítků
 • používala např. velká továrna IBZKG Brno s několika tisíci zaměstnanci - tisk býval modrý, podobně jako z ormigu

rozcestník

ČeV - srpen 2015

 

  

prostředek pro automatický záznam a čtení dat

 • umožnil zásadní technologickou změnu práce pokladních v maloobchodě a vůbec jakékoliv evidence nejen zboží, ale i polotovarů či výrobků, sledování přepravy, atd, atd, ...

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

optická média pro záznam a čtení dat i programů

 • velice významné prostředky pro ukládání a předávání různých forem dat - původně audio a video
 • o dlouhodobé trvanlivosti záznamů se diskutuje - vzhledem ke krátkosti užívání nelze prakticky ověřit

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

malé rozmnožovací technika

 • při které se na psacím stroji bez pásky psal text na speciální blánu tenkou blánu s podloženým silnějším papírem, kde se písmena, příp. jednoduché kresby zaznamenaly jejím proražením - následně pak se blána napnula na ruční tiskařský stroj, na kterém bylo plátno s rozetřenou barvou a ručním točením klikou se tvořily černé (na rozdíl od ormigu, který byl modrý) otisky (zpravidla A4) na spíše hrubší papír

 • dále je uvedeno několik odkazů, ale autoři v nich většinou míchají dohromady cyklostyl a ormig,
  na webu jsem o cklostylu, ani o ormigu nenašel vůbec žádnou ucelenou informaci - bylo by proto užitečné toto téma ještě dopracovat, protože mj. i souvisí s nápní expozice - jde o práci s informacemi ...

 • osobně jse se s cyklostylem poprvé setkal jako malý kluk (koncem 40-tých let), když moje máti jako kantorka na měšťance v Moravských Budějovicích na něm s děckama vydávala školní časopis, ormig zase byla v šedesátých letech základní a naprosto běžná technologie pro veškerou psanou dokumentaci v projekci První brněnské strojírny - a taky pro psaní všech možných výzev a letáků v roce 1968 :o) - !!!

rozcestník

Čev - srpen 2015

 

neuspořádané pracovní odkazy

 

  

zařízení pro datpvý přenos textových zpáv

rozcestník

 

  

médium pro záznam a čtení dat i programů

 • v určitém období velice rozšířené pro dálnopis a záznam dat i programů - jeho programátorskou charakteristikou je sekvenční proud záznamů znaků, členěný speciálními oddělovacími kódy
 • nekonečná smyčka děrné pásky se používala pro záznam a následné čtení programu a to jak pro počítače (např. URAL), tak pro pořizovací stroje (např. CONSUL)

rozcestník

pracovní odkazy

ČeV - říjen 2015 

 

  

médium pro záznam a čtení dat i programů

 • nejstarší v širším měřítku prakticky používané záznamové médium pro ukládání dat - v určitém období (strojně početní stanice) byly také základem mechanizovaného zpracování - jejich význam zanikl po zavedení záznamů na magnetické pásky - - -
 • z hlediska programování šlo o záznamy pevné délky 90 nebo 80 sloupců s pevně definovanou strukturou dat - - -

tématický rozcestník

ČeV - říjen 2015

 

  

zařízení pro výstup grafických informací

 • historický kreslící stůl - viz odkaz Wiki

rozcestník

ČeV - duben 2016

médium pro záznam a čtení dat i programů

 • svého času velice významný a levný prostředek - viz odkaz

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

zařízení k přenosu statického obrazu pomocí telefonní linky

rozcestník

 

  

médium pro záznam a čtení dat i programů

 • v současnosti jedno z nejčastěji požívaných médií pro data i programy

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

technika pro výstup dat

 • běžná současná technologie v podnicích i v domácnostech - levnější, než laserový tisk

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

technika pro výstup dat

 • běžná současná technologie v podnicích i v domácnostech - dražší, než inkoustový tisk
 • pracuje na podobném principu jako xerografická kopírka

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

médium pro záznam a čtení dat i programů

 • svého času základní médium - programátorsky charakterizováno sekvenčním přístupem, což při velkých objemech dat znamenalo velkou časovou náročnost zpracování - - -
 • používá se i v současnosti k zálohové archivaci větších objemů dat

rozcestník

ČeV - říjen 2015

 

  

médium pro záznam a čtení dat i programů

 • zavedení magnetických disků jako záznamového média znamenalo zásadní změnu ve způsobu programování, protože bylo možno přejít od sekvenčního zpracování k přímému přístupu dle klíčového údaje - tím se nejen zpracování dat zrychlilo, ale především nabídlo kvalitativně úplně nové možnosti - - -

rozcestník

ČeV - říjen 2015

 

  

technika výstupu dat na filmový materiál

 • svého času velice významná forma výstupu, používaná např. ve státní spořitelně pro sporožirové účty
 • rozsáhlý mikrografický systém měl např. n.p. Ingstav Brno pro počítačové sestavy i textové dokumenty
 • snímkování výkresů pro mikrofilmový archiv prováděl např. n.p. TOS Kuřim

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

technika pro čtení čtení dat

 • pojem byl historicky používán pro snímací zařízení s programovým rozpoznáváním textů
 • v současnosti spíše pouze rozpoznávání textu, přotože skenování probíhá samostatně

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

malá rozmnožovací technika

 • při které se text na psacím stroji, nebo jednoduché kresby pořizovaly na speciální křídový papír, pod kterám by vložen "modrý obrácený kopírák", tj. barvící papír, který na spodní stranu křídového papíru otiskl vrstvu barvy - takto získaná "matrice" se pak napnula na ručně ovládaný tiskařský stroj, na kterém bylo při současném zvlhčování lihovým roztokem možno tisknout kopie, dokud se barva nevypotřebovala - zpravidla max nějakou desítku

 • ormig jsme používali v IBZKG k textům do projektů a v r. 1968 se na něm rozmnožovaly letáky - - -
  v dále uvedených odkazech si tuto techniku někteří autoři míchají dohromady s cyklostylem 

rozcestník

ČeV - srpen 2015

 

  

zařízení pro výstup grafických informací

 • současný standard pro větší formáty tisku

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

otázkou  je, jak vhodně zařadit směrem k současnosti ...

zařízení pro vstup obrazových dat

 • základní vstup pro digitalizaci dokumentů a historických textů
 • pokud snímá kvalitně tištěné texty, mohou být pomocí OCR převedeny do textového formátu
  u méně kvalitních předloh je to ale spíše teoretická možnost

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

médium pro záznam a čtení dat i programů

 • moderní pevné flash-paměti, které by měly nahradit pohyblivé HDD disk
 • zatím mají ještě i řadu nevýhod - viz odkaz Wiki

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

požívaný pro rozmnožování technických výkresů, nakreslených na průhledný papír (pauzák),
svého času základní technika, používaná v každé větší kontrukci nebo projekci

rozcestník

 

 

  

? co je to "malá kancelářská technika" - pouze to, co nemá trvalou paměť?

jak je vymezena kategorie strojů s děrnou páskou či disketou, která není pořizovací pro větší počítač, ale samostatně podporuje kancelářskou či účetní práci ???

cs.wikipedia.org/wiki/Účtovací_stroj - wiki

de.wikipedia.org/wiki/Ascota - wiki

 

malá rozmnožovací technika

 • historicky dlouhá léta nedostupná dovozová záležitost, v současnosti běžná
 • nemožnost jejího využívání výrazně snižovalo a zpomalovalo produktivitu práce v mnoha profesích
 • pokud někde existovala (např. v n.p. Ingstav) byla z politických i ekonomických důvodů předmětem ostrého sledování

rozcestník

ČeV - duben 2016

 

  

slideplayer.cz - prezentace - stručný přehled s principy a obrázky (od DŠ/DP po DVD), odkazy na zdroje !
   >>>  [tech-prostředky k záznamu dat] ^^^ menu

ČeV, listopad 2017