dále ^^^ štítky

malá rozmnožovací technika

  • při které se text na psacím stroji, nebo jednoduché kresby pořizovaly na speciální křídový papír, pod kterám by vložen "modrý obrácený kopírák", tj. barvící papír, který na spodní stranu křídového papíru otiskl vrstvu barvy - takto získaná "matrice" se pak napnula na ručně ovládaný tiskařský stroj, na kterém bylo při současném zvlhčování lihovým roztokem možno tisknout kopie, dokud se barva nevypotřebovala - zpravidla max nějakou desítku

  • ormig jsme používali v IBZKG k textům do projektů a v r. 1968 se na něm rozmnožovaly letáky - - -
    v dále uvedených odkazech si tuto techniku někteří autoři míchají dohromady s cyklostylem 

rozcestník

ČeV - srpen 2015