@@@  novinky & komentáře  |  autor: Petr Golan  |  ČS analogové počítače 1936-1980  |
 
img 6866  Základy československých analogových počítačů položili dva američtí inženýři Alfred Sarant (alias Philipp Staros) -  en.wikipedia.org/Alfred_Sarant a Joel Barr (alias Joseph Berg) - en.wikipedia.org/Joel_Barr, kteří patřili ke skupině komunisticky smýšlejících amerických vědců a inženýrů, kteří během 2. světové války a po ní pracovali v USA pro sovětskou výzvědnou službu. S financováním této skupiny pomáhal milionář Alfred Stern s manželkou Marthou roz. Dobbs, jež bývá označována jako americká Mata Hari - www.progetto.cz/The Prague fate of the American Mata Hari (viz též dokument B Šafaříka v ČT z roku 2000 "Milionáři v náhradním ráji" - v iVysílání není dostupný). 

   Na rozdíl od manželů Rosenbergových, kteří byli v roce 1953 popraveni za špionáž ve prospěch SSSR, se Sternovým i Sarantovi a Barrovi podařilo z USA včas uprchnout do Mexika a objevili se pak v Praze - viz kniha Waltera Schneira “Manželé, kteří ukradli atomovou bombu” - books.google.cz.  Píše o nich také Karel Pacner v knize "Atomoví vyzvědači" a v článku zpravy.idnes.cz/vyslouzili-sovetsti-vyzvedaci-v-csr.  Oba američtí inženýři pracovali v letech 1951-1956 pro naši armádu. Nejprve ve Vojenském technickém ústavu v Praze, kde se podíleli na vývoji mobilního systému protiletadlové palby se střeleckým radiolokátorem SON9 a analogovým dělostřeleckým počítačem EUZ I (Elektrický Ústřední Zaměřovač). To byl tedy zřejmě vůbec první československý analogový počítač.  Vývoj pak pokračoval ve Výzkumném ústavu telekomunikací VÚT a následně ve VÚMS.  Výsledkem byl inovovaný analogový dělostřelecký počítač EUZ II zvaný MOZEK II - forum.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu a univerzální analogové počítače ANALOGON a MEDA.
 
   Shodou náhod nás na vojenské katedře Elektrotechnické fakulty ČVUT v Ječné ulici během studia oboru technická kybernetika školili na funkci technik počítače EUZ II. Jak už to tak v armádě chodilo, prakticky každý z nás pak samozřejmě dělal během základní vojenské služby něco úplně jiného.  Ještě jako perličku uvedu, že o náčelníkovi vojenské katedry se tradovalo, že je tam za trest, protože údajně omylem nechal sestřelit letadlo Agroletu :-).
 
   Na spolupráci armády a VÚMS velmi pozitivně vzpomíná ve svých pamětech, uložených v Národním technickém muzeu, plukovník Miroslav Kepka,  který byl styčným důstojníkem mezi generálním štábem a VÚMS. Podle jeho vzpomínek pracoval na vývoji EUZ II pak již jen Ing. Sarant bez Ing. Barra. Vývoj dotáhl do zdárného konce, takže pak za účasti sovětských expertů proběhly úspěšné zkoušky ostrých střeleb celého protiletadlového systému.  V té době měli Sověti k řízení protiletadlové palby údajně jen diferenciální analyzátor s trojmužnou  obsluhou, která zadávala parametry počasí a polohu letadla ručně pomocí potenciometrů a šroubováků.
 
   Na vývoji EUZ II se vedle Ing. Saranta podílel také Ing. Bohumil Mirtes, CSc.- jeho životopis [viz] ^^^ štítek, který pak své zkušenosti z vývoje zúročil při napsání knih Analogové počítače (SNTL 1962), Hybridní počítače (SNTL 1969) a Analogové a hybridní počítače (SNTL 1971). Ačkoliv dostal v roce 1967 státní cenu Klementa Gottwalda za vývoj trenažéru k letounu L-39, a jeho kniha Hybridní a analogové počítače sloužila jako vysokoškolská učebnice, nesměl v ní být v době “normalizace” uveden jako autor,  protože nesouhlasil s okupací v roce 1968.
 
   Oba američtí inženýři pak odešli v roce 1956 do Sovětského svazu, kde odvedli pro tehdejší SSSR ještě spoustu neocenitelné práce*) na vojenských projektech souvisejících s počítačovým řízením palby sovětských ponorek. Podíleli se na založení výzkumného a vývojového centra v Zelenogradu u Moskvy en.wikipedia.org/Zelenograd  (tzv. ruské “Silicon Valley”), kde byl Sarant nějakou dobu dokonce ředitelem pro vědu a spadalo pod něj 20 000 inženýrů a vědců.
 
prezentace: ČeV, leden 2018
*) doplnění ČeV:
    - Sarant-Staros a Barr-Berg vedli vývoj prvního sovětského minipočíteče UM-1,
    - ru.wikipedia.org/УМ-1НХ, www.computer-museum.ru/histussr/um1nh.htm, www.google.cz/search?&q=УМ1-НХ,
      dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1654960
    - www.goodreads.com/book/show/718098.Engineering_Communism: How Two Americans Spied for Stalin and
      Founded the Soviet Silicon Valley, yale.universitypressscholarship.com/view/ - obsah knihy