Publikace v Moravské zemské knihovně v Brně:                                                                                      

 • mzk.cz .#. 1982 - Analogové počítače - Miroslav Bobek, Josef Haška, Ivo Serba, Miloslav Lukeš / SNTL Praha - 384 s.
 • mzk.cz .#. 1974 - Modelování na počítačích 1 - Ivo Serba / Praha
 • mzk.cz .#. 1970 - Analogové počítače 7, MEDA-T, AP-S, AP-3M, AP-4 a pomocná zařízení - Miroslav Lukeš, Bohumil Jůza, Miroslav Soudek / VAAZ Brno - 111 s.
 • mzk.cz .#. 1968 - Analogové počítače. 6, Hybridní výpočetní prvky a metody - Ivo Serba, Miroslav Soudek / VAAZ Brno, 150 s.
 • mzk.cz .#. 1966 - Stroje na zpracování informací. 1, Analogové počítače - Bohumil Jůza / VAAZ Brno - 227 s.
 • mzk.cz .#. 1966 - Stroje na zpracování informací. 2, Systém děrnoštítkových strojů ARITMA - Bohumil Jůza / VAAZ Brno - 201 s.
 • mzk.cz .#. 1966 - Analogové počítače. 5, Metody řešení reléových servomechanismů na elektronických diferenciálních analyzátorech - Miroslav Bobek / VAAZ Brno - 99 s.
 • mzk.cz .#. 1964 - Analogové počítače. 1 A, Prvky - Miroslav Bobek / VAAZ Brno - 268 s.
 • mzk.cz .#. 1964 - Analogové počítače. 1 B, Prvky - Miroslav Bobek / VAAZ Brno - s. 270-564
 • mzk.cz .#. 1963 - Analogové počítače. 3, Použití elektronického diferenciálního analyzátoru pro řešení dynamických vlastností servomechanismů - Miroslav Bobek / VAAZ Brno - 187 s.
 • mzk.cz .#. 1963 - Analogové počítače. 2, Programování - Bohumil Jůza, Ivo Serba / VAAZ Brno - 367 s.
 • mzk.cz .#. 1961 - Pasívní symetrický sečítací 2n-pól s předepsanými vstupními a zatěžovacími odpory jako převodník z binárního kódu na analogovou veličinu - Miroslav Bobek / VAAZ Brno - 34 s.
 • mzk.cz .#. 1957 - Řešení servomechanismů na analogových počítačích - Miroslav Bobek / VAAZ Brno - 41 s.

VAAZ = Vojenská akademie Antonína Zápotockého
SNTL = Státní nakladatelství technické literatury

ČeV - únor 2017