ČS analogové počítače 1936-1980  |
velký elektromechanický analogový počítač, vyrobenýr. 1961 pouze jako prototyp ve VÚMS Praha - dále ^^^ štítky

ČeV, leden 2018