ČS analogové počítače 1936-1980  |  výroba od roku 1974, dále ^^^ štítky

>>> téma v almanachu VÚMS Praha <<<