ČS analogové počítače 1936-1980  |  od roku 1959 armádní dělostřelecký zaměřovač - dále ^^^ štítky

>>> téma v almanachu VÚMS Praha <<<

books.google.cz/books ... Tatra 805 - popis vybavení EUZ II, tj. "MOZEK II..."

ČeV, leden 2018