ČS analogové počítače 1936-1980  |

aimg 6721  ... střední analogový počítač, vyráběný 1962/3?-1966 v Tesle Pardubice, využívaný mj. na VAAZ v Brně (mj. v propojení s počítačem Minsk 22), jeho levá polovina využívaná na VUT v Brně, je nyní vystavena v úvodu expozice VT Technického muzea v Brně, což je pravděpodobně jeden z největších dochovaných analogových počítačů ve světových muzejních sbírkách - dále ^^^ štítky ...

ČeV, říjen 2017