@@@ novinky & komentáře  |   DLOUHODOBĚ ROZPRACOVÁNO ...

Cllová představa

   - systematické pojednání o historie programování a nasazení počítačů z podél časové osy, která je ale jen rámcová,
     etapy jsou chrakterizovány dle technického vybavení (hw) a dle konkretní situace často výrazně překrývaly

   - bude nutno domyslet souvislosti - řadu věcí totiž nelze vysvětlovat, pokud čtenář nezná dobové okolí,
     tj.
objektivně existující společnsko-politické podmínky, způsob řízení národního hospodářství
     a dostupnost výpočetní techniky i potřebných informačních zdrojů

   - s tím souvisí i objektivní skutečnost, že vývojové etapy v podmínkách ČSSR a nástupnických států
     probíhaly někdy i výrazně později,
než ve vyspělých zemích

   V polovině 20. století byl počítač naprosto mimořádnou a velice drahou záležitostí. Vyskytoval se převážně v laboratořích a v první fázi také skutečně sloužil především k různým pokusům a ověřování. V průběhu několika málo desítek let se však rychle ukázala jeho praktická využitelnost. Důsledkem byl vznik nového rozsáhlého výrobního odvětví a masově vyráběné počítače ve formě miniaturních čipů postupně docela zásadně změnily svět.

   Ve druhém desetiletí století 21. už ani nevnímáme, co všechno kolem nás je ve větší nebo menší míře řízeno počítačem. Od hodinek a většiíny domácích elektrospotřebičů, přes mobily a veškerou komunikaci, až po zásobování energiemi a všechny moderní dopravní prostředky. Samozřejmě také podstatná část většiny průmyslových výrobních procesů.

ČeV - listopad 2016 typy čs. výroby

 

[ ... ] ^^^ štítek

doplňující témata prog-story - pracovní rámcový přehled:

   - historické souvislosti ... (vhodné odkazy na dávnou historii)

   - technické prostředky k práci s daty ... (knihtisk, cyklostyl, ormig, kovolist, světlotisk, adrema, psací stroj, ...)

   - děrnoštítková technika ... (80 a 90 sloupcové stroje)

ČeV - prosinec 2018

[ ... ] ^^^ štítek

HLAVNÍ TÉMATA prog-story - pracovní rámcový přehled:

   - analogové a hybridní počítače ... (mechanické, hydraulické, hybridní, MEDA, AP, slovenský AP, ...)

   - počátky vývoje počítačů (číslicových) ... (Eliška, SAPO, EPOS, MSP, ZPA 600, ...)

   - první dovozy počítačů (číslicových) ... (ZUSE, LGP-30, Elliot, ... Ural, ZRA+1, ...)

ČeV - prosinec 2018

[ ... ] ^^^ štítek

HLAVNÍ TÉMATA prog-story - pracovní rámcový pořehled:

   - dovezené počítače MInsk ... (především Minsk 22)

   - licenční projekt Tesla 200 ...

   - mezinárodní projekt EC / JSEP (RJAD) ...

   - různé dovozy z výroby RVHP ... (Odra, M-4030, ...)

   - prominentní dovozy z vyspělých zemí ... (IBM a další z KS, VVS OSN v Bratislavě, Datasaab D22, ...)

ČeV - prosinec 2018

  

[ ... ] ^^^ štítek

HLAVNÍ TÉMATA prog-story - pracovní rámcový přehled:

   - různé minipočítače domácí výroby ... (ADT, RPP16, JPR-12, ...)

   - mezinárodní projekt SM / SMEP ...

   - prominentní minipočítače z vyspělých zemí ... (PDP a další ...)

ČeV - prosinec 2018

  

[ ... ] ^^^ štítek

doplňující témata prog-story - pracovní rámcový přehled:

   - nejprve privátní soukromé dovozy

   - postupně různě úspěšné typy čs výroby

   - mikroelektronika pro firemní zákazníky

ČeV - prosinec 2018 

[ ... ] ^^^ štítek

doplňující témata prog-story - pracovní rámcový přehled:

   - prakticky až dovozy po roce 1989

  

[ ...] ^^^ štítek

doplňující témata prog-story - pracovní rámcový přehled:

   - normální začlenění do světového vývoje