@@@ novinky & komentáře  |   DLOUHODOBĚ ROZPRACOVÁNO ...

Cllová představa

   - systematické pojednání o historie programování a nasazení počítačů z pohledu podél časové osy
   - bude nutno domyslet souvislosti - řadu věcí totiž nelze vysvětlovat, pokud čtenář nezná dobové okolí,
     tj.
objektivně existující společnsko-politické podmínky, způsob řízení národního hospodářství
     a dostupnost výpočetní techniky i potřebných informačních zdrojů

   V polovině 20. století byl počítač naprosto mimořádnou a velice drahou záležitostí. Vyskytoval se převážně v laboratořích a v první fázi také skutečně sloužil především k různým pokusům a ověřování. V průběhu několika málo desítek let se však rychle ukázala jeho praktická využitelnost. Důsledkem byl vznik nového rozsáhlého výrobního odvětví a masově vyráběné počítače ve formě miniaturních čipů postupně docela zásadně změnily svět.

   Ve druhém desetiletí století 21. už ani nevnímáme, co všechno kolem nás je ve větší nebo menší míře řízeno počítačem. Od hodinek a většiíny domácích elektrospotřebičů, přes mobily a veškerou komunikaci, až po zásobování energiemi a všechny moderní dopravní prostředky. Samozřejmě také podstatná část většiny průmyslových výrobních procesů.

ČeV - listopad 2016

[ ... ] ^^^ štítek

pracovní rámcový přehled:

   - děrnoštítková technika (80 a 90 sloupcové stroje)

   - rozmnožovací techniky
        (cyklostyl, ormig, kovolist, světlotisk, adrema, psací stroj, ...)

 

  

[ ... ] ^^^ štítek

pracovní rámcový přehled:

   - mechanické vojenské analogové počítače

   - analogové počítače čs výroby, slovenský analogový počítač Ing. Plandera,
     Meda a hybridní počítače, ...

   - Ural, ZRA-1 a další různé dovozy

   - SAPO, EPOS a další vlastní vývoj

 

  

[ ... ] ^^^ štítek

pracovní rámcový pořehled:

   - počítače Minsk ze SSSR, především Minsk 22

   - projekt Tesla 200

   - projekt EC / JSEP

   - další projekty menšího rozsahu
        (IBM a další dovozy z KS, VVS OSN v Bratislavě, Datasaab D22, M-4030, Odra, ...)

  

[ ... ] ^^^ štítek

pracovní rámcový přehled:

   - projekt RPP 16

   - projekt ADT

   - projekt SM / SMEP

   - další projekty menšího rozsahu
        (různé verze PDP a další dovozy ...)

  

[ ... ] ^^^ štítek

pracovní rámcový přehled:

   - především různé privátní soukromé dovozy

   - postupně různě úspěšné typy vlastní výroby

   - mikroelektronika pro firemní zákazníky

  

[ ... ] ^^^ štítek

pracovní rámcový přehled:

   - prakticky až dovozy po roce 1989

  

[ ...] ^^^ štítek

pracovní rámcový přehled:

   - normální začlenění do světového vývoje