@@@ novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |
... dlouhodobě doplňováno a upřesňováno dle postupu zpracování souvisejících témat ... ČeV

Cllová představa

   - systematické pojednání o historie programování a nasazení počítačů podél časové osy, která je ale jen rámcová,
     etapy jsou charakterizovány dle technického vybavení (hw) a dle konkretní situace se často výrazně překrývaly

   - bude nutno domyslet souvislosti - řadu věcí totiž nelze vysvětlovat, pokud čtenář nezná dobové okolí,
     tj.
objektivně existující společnsko-politické podmínky, způsob řízení národního hospodářství
     a dostupnost výpočetní techniky i potřebných informačních zdrojů

   - s tím souvisí i objektivní skutečnost, že vývojové etapy v podmínkách ČSSR a nástupnických států
     probíhaly někdy i výrazně později,
než ve vyspělých zemích

   V polovině 20. století byl počítač naprosto mimořádnou a velice drahou záležitostí. Vyskytoval se převážně v laboratořích a v první fázi také skutečně sloužil především k různým pokusům a ověřování. V průběhu několika málo desítek let se však rychle ukázala jeho praktická využitelnost. Důsledkem byl vznik nového rozsáhlého výrobního odvětví a masově vyráběné počítače ve formě miniaturních čipů postupně docela zásadně změnily svět.

   Ve druhém desetiletí století 21. už ani nevnímáme, co všechno kolem nás je ve větší nebo menší míře řízeno počítačem. Od hodinek a většiíny domácích elektrospotřebičů, přes mobily a veškerou komunikaci, až po zásobování energiemi a všechny moderní dopravní prostředky. Samozřejmě také podstatná část většiny průmyslových výrobních procesů.

ČeV - listopad 2016

 

doplňující témata prog-story - [viz] ^^^ štítek
   - historické souvislosti ... (vhodné odkazy na dávnou historii)

   - technické prostředky k práci s daty ... (knihtisk, cyklostyl, ormig, kovolist, světlotisk, adrema, psací stroj, ...)

   - děrnoštítková technika ... (80 a 90 sloupcové stroje)

ČeV - prosinec 2018

  

HLAVNÍ TÉMATA prog-story - [viz] ^^^ štítek

   - Analogové počítače 1936-1980 ... (mechanické, hydraulické, hybridní, MEDA, AP, slovenský AP, ...)

   - Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) Praha 1950-1997 - počátky vývoje číslicových počítačů
     (Eliška, SAPO, EPOS, MSP, ZPA 600, ...)

   - první dovozy počítačů (číslicových) ... (ZUSE, LGP-30, Elliot, ... Ural, ZRA-1, ...)

ČeV - prosinec 2018

  

HLAVNÍ TÉMATA prog-story - [viz] ^^^ štítek

   - Počítače Minsk 1, 2/22 a 32 - 1960-1975

   - Počítače Tesla 200/300 - 1969-1978

   - mezinárodní projekt EC / JSEP (RJAD) ...

   - různé menší dovozy z výroby RVHP ... (Odra, M-4030, ...)

   - individuální dovozy z vyspělých zemí ... (IBM a další z KS, VVS OSN v Bratislavě, Datasaab D21, ...)

ČeV - prosinec 2018

  

HLAVNÍ TÉMATA prog-story - [viz] ^^^ štítek

   - různé minipočítače domácí výroby ... (ADT, RPP16, JPR-12, ...)

   - mezinárodní projekt SM / SMEP ...

   - dovozy minipočítačů z vyspělých zemí ... (PDP a další ...)

ČeV - prosinec 2018

  

doplňující témata prog-story - [viz] ^^^ štítek

   - nejprve privátní soukromé dovozy

   - postupně různě úspěšné typy čs výroby

   - mikroelektronika pro firemní zákazníky

ČeV - prosinec 2018 

  

doplňující témata prog-story - [viz] ^^^ štítek

   - prakticky až dovozy po roce 1989

ČeV - prosinec 2018 

  

doplňující témata prog-story - [viz] ^^^ štítek

   - normální začlenění do světového vývoje

ČeV - prosinec 2018