@@@ - novinky & komentáře  |  EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  H  -  M  Témata  |  Tisky ke stažení 

LGP 30

   

   Téma počítače LGP 30 bylo zpracováno v souvislosti s odbornou konferencí 2021, který která připomíná 60. výročí jeho instalace, jako 1. číslicového počítače v Brně. Zajímavostí jsou nejen jeho světové souvislosti, ale i jeho vlastnosti. 

 

 

 rubriky a rejstříky:

komentáře:  

  • Programování počítače LGP 30 bylo sice s ohledem na nutnost psaní oddělovacích apostrofů manuálně pracné, ale ze skript od prof. Drahoňovského je zřejmé, že mělo programátorsky velice jednoduchou filozofii, srozumitelně odpovídající Neumanovu základnímu schematu - viz 1964  ... ^^^ štítek LGP 30

info LGP 30   

Prospekt  se stručnou charakteristikou výše zmiňovaných informací (pdf)

 

 

 

 

Vlaastimil Čevela, září 2021