místo: vlak Brno - Ostrava a zpět, účastníci: Branislav Lacko, ČeV

Probírány byly různé body

 • BL dodá mailový adresář členů posledního org. výboru konferencí Prog-Tsw
 • BL zreviduje příspěvky, pokud byly vydány anglicky - česká verze je na portálu potřebná
 • diskutovala se užitečnost programovacího jazyka Karel
 • ČeV má zájem, zda se někde najdou podklady o hře kolem projektového řízení, tj. např. co se stane, když se zatají důležité informace - - -
 • BL slíbil kontakt na kolegyni, která převzala na MU předmět Jana Kučery
 • probírala se systémová dynamika rizika
 • odkazy na projekt TRI (?) a na "škrtnutí kybernetiky" - ?
 • diskutovaly se bariéry - "zámek" / "obec", vlivy vedoucích pracovníků a klíčová role systémového přístupu
 • s vazbou na DB počítačů se připomněla užitečnost seznamu instalací M 4030

místo: Ostrava, účastníci (zleva): ČeV, Josef Tvrdík, Petr Miklica, Karel Vrbenský, Jaroslav Klečka, Jan Zlámal, Karel Metzl, Branislav Lacko, Petr Jiříček, Josef Prause

výsledky a závěry:

 • ostravští kolegové obdrželi almanachy ke 40-tému ročníku semináře
 • všichni přítomní, včetně Karla Barona budou zaregistrováni na portálu prog-story TM v Brně,
  aby mohli jednodušeji psát případná hodnocení a komentáře nebo sdělení redaktorovi
  přímo pomocí komentářů na stránkách rubrik AKTUÁLNÍ NOVINKY a Kontakty
  jakákoliv zpětná vazba v tomto směru je velice vítána - i když portál zatím není medializován, protože je na něm řada nehotových věcí, tak redaktor ČeV už nyní velice rád přivítá další zájemce o spolupráci - !!!
 • pro napsání článku je nejvhodnější požádat přes komenář v kontaktech nebo mailem redaktora o jeho vytvoření
 • pro DB počítačů (zatím rozpracováno) by bylo potřeba získat informace o instalacích počítačů IBM a ICL do roku 1989
 • taky by bylo velice dobré napsat nějaké bližší informace o realizovaných historických agendách v NHKG
 • a pokud by se našel autor, tak i o VŽKG a jejich počítačích i aplikacích

zaznamenal ČeV, foto BL

1509 29 ostrava

 

místo: Bašty 8 - U Mamuta, účastníci: Branislav Lacko, Vladimír Vérosta, ČeV

ad Prog-TSW

 • BL předal dokončený almanach 40 závěrečného ročníku konference
 • tím jjsou fyzicky zkompletovány 2 sady 40 sborníků, které budou jako dar od BL a ČeV předány TMB, je potřeba připravit papírově (darovací formulář, seznam, a pod ...)
 • BL ještě pošle texty Almanachu ke zveřejnění na portálu PGS
 • ČeV informuje o přímém zpřístupnění jednotlivých referátů v návaznosti na sbírku v TMB
 • BL dohodne účast na pravidelné schůzce kolegů z Ostravy s předáním almanachu

ad portál PROG-STORY (PGS)

 • ČeV informuje o nové rubrice AKTUÁLNÍ NOVINKY - bylo by užitečné, když by se na ni kolegové podívali a sdělili svoje hodocení
 • ČeV vysvětlil důvody pro přednostní vyhledávání pomocí nabídek a štítků (pro 6 tisíc stran nekvalitních předloh nelzy využít OCR) - v současné době probíhá rozsáhlá revize - po jejím dokončení bude předloženo k posouzení
 • celkově byla jako správná odsouhlasena zásada, že nebudou zveřejňovány nekomentované odkazy a nedokončené redakční texty - půjde to pomaleji, ale výsledek bude kvalitnější
 • články ze sborníků nebudou přepisovány, pokud jsou naskenovány, nebo pokud se dají ofotit z originálů

ad  konference Ada 200

 • datum konání - středa 9. prosince 2015 od 10 hod v TMB - organizuje BL
 • týden předtím - pondělí 30. listopadu vernisáž výstavky na stejné téma, potrvá do 31. ledna 2016
 • BL informoval o přípravách a obsahu - bude v samostatné rubrice PGS
 • na výstavce zatím nebude panel s propagací portálu PGS - není to ještě zralé - - -
 • v rpogramu vystoupí ČeV s ústní informací a příp. letákem dle aktuálního stavu portálu
 • autory referátů BL požádá o souhlas s uveřejněním jejich textů na portálu
 • na portálu je potřeba připravit vizitku s odkazy na vhodné zdroje ADA

ad ostatní

 • BL připomíná švédské problémy s emigrací specialistů, kniha "Langefors" - v min. století
 • diskuze kolem angličtiny a ruštiny na webu - BL uvádí "Jeršov - Novosibirsk"
 • zmínka o tématu "emoční inteligence v projektových týmech" - velice důležitá věc !

závěry

 • BL a VV - zrevidují a dokončí svoje články
 • ČeV na portálu vytvoří panel Ada (jazyk, vč. osobnost) a rubriku konference Ada 200
 • BL dodá všechny materiály kolem konference Ada 200 ke zveřejnění na portálu
 • ČeV připraví jednání v TMB pro předání 2x40 sborníků a přípravu konference Ada 200
 • přípravu a svolání další konzultace zajistí ČeV - někdy cca za měsíc

místo: Bašty 8 - U Mamuta, účastníci: Branislav Lacko, Vladimír Vérosta, ČeV

probírané body:

 • BL sděluje, že Jarda Ráček zatím nenašel soubory s upravenými sborníky ze seminářů v Ostravě
 • BL uvažuje nad "teoretickými pricipy" - ČeV vysvětluje, že obecnější a širší zaměření prohlídkového okruhu umožňuje budoucí zařazování různých skupin témat dle potřeby 
 • VV kritizuje, že není v Úvodu vysvětlena zkratka ICT - při diskuzi jsme všichni přehlédli, že je obvyklým způsobem, tj. v závorce za plným zněním, vysvětlena hned na zvýrazněném řádku v popisu cílů ...
 • VV kritizuje uvádění úplných URL,
  ČeV sděluje, že je to zatím pracovní nutnost, ale i v cílovém řešení může mít uvedení zdroje význam
 • obecně jsou výhrady k "prázdným stránkám" - problém je v nutnosti přizpůsobit se technickým možnostech redakčního systému - zatím tam není vhodný nástroj na skrývání rozpracovaných témat
 • celkově je zřejmé, že bude nutno důsledně doplnit vždy alespoň dostatečně srozumitelný komentář
 • bylo akceptováno, že realizace interního prolinkování ručně není únosná, takže využívání štíků pro automatické "zpětné prolinky" je nejen vhodným snížením pracnosti, ale i zvýšením přesnosti (nevzniknou ruční chyby)
 • prakticky bylo ověřeno, že stránky expozice jsou nalezeny vyhledávačem Google po zadání "historie programování"
 • ČeV připomíná potřebu doplnit databázi o aplikačním nasazení historických počítačů, kde jsou zatím EC a SM o zbývající rodiny, tj. M4030, Datasaab D21, IBM, příp. ICL a další
 • současně vysvětluje souvislost s tématem expozice - už dnes zmínená DB (v sekci Dokumenty) ukazuje rozsah nasazení asi 3500 počítačů v národním hospodářství
 • upřesněná formulace východisek a cílů na úvodní stránce byla akceptována,
  rovněž nebyly připomínky k upřesněnému plánku expozice, ani k počtu prohlídkových okruhů
 • BL chrakterizuje způsob šíření informací po sociálních sítích - systémy to totiž rozesílají automaticky ve všech souvislostech - třeba desítkám tisíc lidí

závěry:

 • celkově byla tentokrát diskuze spíše obecnější
 • přípravu a svolání další porady zajistí Vladimír někdy ve 2. polovině prázdnin

místo: Vaňkovka - Potrefená Husa, účastníci: Branislav Lacko, Vladimír Vérosta, ČeV

probírané body:

 • BL předal sborník TSW z Ostravy 2008 - tím je původní sada úplná, chybí už jen 2014
 • na webu je potřeba vhodně zveřejnit info ke konferenci ADA - pracovně realizováno
  viz a200_prispevky, ada_200_zamer-2
  (!) pokud předpokládáme, že příspěvky ze sborníku konference budou zveřejněny na našem portále, tak by to mělo být uvedeno v podmínkách pro autory i v textu sborníku nějak v tom smyslu, že k tomu pooskytují příslušná práva - tak, abychom se nedostali do rozporu s Autorským zákonem - chtělo by to ověřit (?)
 • na webu je potřeba zveřejnit návrh sborníku TSW 2014 - realizováno - viz almanach_2014_v1.pdf
  až Branislav rozhodně o konečném znění k tisku, tak z toho udělám jednotlivé příspěvky
  k samostatnému uložení na portále
 • VV položil otázku, co se stalo, když skončila životnost EC1021 - čím se to nahradilo - zajímavé historické téma - popsat jakými způsoby to pokračovala (blíže specifikovat vývoj v tom čase)
 • ČeV informoval o upřesněné koncepci portálu, diskutovalo se zájmech mladých lidí, atd, ...
 • shoda na 3-stuňové klasifikaci srozumitelnosti textů - 1 = populární, 2 = odborný, 3 = specializovaný
 • VV doporučuje, aby u článků byly "like" - funguje na facebooku i jinde - asi by řešila "anketka"
 • shoda, že zatím nebude napojení na sociální sítě, ale interakce je nutná
 • shoda rovněž na tom, že je vhodnější nepožadovat na účastnících registraci (mnohé to odradí)
 • VV navrhuje zvýraznění odkazů v textu, ale je připomínáno zhoršení celkové přehlednosti
 • ČeV ověří možnosti - komentáře, diskuzní fórum či nějak jinak (?)
 • BL i VV připomínají nutnost kontaktu - často bývá problém ho zjistit (!)
 • BL připomněl zajímavý názor o "zájmu lidí dopředu/dozadu s vazbou na věk mládí/stáří" - možná by stálo za esej - výzva pro něj :o)))
 • BL z výše uvedeného odvozuje jistou skepsi k výsledkům našeho snažení :o(((
 • ČeV upozorňuje na tématický okruh A - principy, kde je samostatné téma k výuce programování - výzva pro BL i kohokoliv dalšího k tomu cokoliv zajímavého napsat :o)))
 • VV poukazuje na důležitost výuky historie vůbec - stálo by za esej - výzva pro něj :o)))
 • ČeV zastává názor, že záleží čistě na nás, zda a jak ten portál dokážeme udělat zajímavý - :o)))

závěry:

 • na základě konzultace byl rozšířen prohlídkový okruh V - etapy vývoje o témata "nejstarší období" a "budoucí výhled"

 • je k dispozici už poměrně ucelený Plánek expozice, ale není to ještě zralé k zapojení širšího okruhu autorů - mj. i proto, že s právě probíhajícími změnami struktury a zatím chybějící oficiální doménou jsou některé odkazy nefunkční a články nedostupné !!! - předpokládám, že v nejbližší době upřesním možnost a pravidla registrace natolik, že by mohl BL přizvat své už plánované kolegy, ale jinak prosím zatím nešířit - musím to ještě v řadě detailů trochu dodělat, aby to bylo dostatečně přehledné :o)))

 • přípravu a svolání další konzultační porady někdy během 1 až 2 dalších měsíců zajistí Branislav