místo: Bašty 8 - U Mamuta, účastníci: Branislav Lacko, Vladimír Vérosta, ČeV

ad Prog-TSW

 • BL předal dokončený almanach 40 závěrečného ročníku konference
 • tím jjsou fyzicky zkompletovány 2 sady 40 sborníků, které budou jako dar od BL a ČeV předány TMB, je potřeba připravit papírově (darovací formulář, seznam, a pod ...)
 • BL ještě pošle texty Almanachu ke zveřejnění na portálu PGS
 • ČeV informuje o přímém zpřístupnění jednotlivých referátů v návaznosti na sbírku v TMB
 • BL dohodne účast na pravidelné schůzce kolegů z Ostravy s předáním almanachu

ad portál PROG-STORY (PGS)

 • ČeV informuje o nové rubrice AKTUÁLNÍ NOVINKY - bylo by užitečné, když by se na ni kolegové podívali a sdělili svoje hodocení
 • ČeV vysvětlil důvody pro přednostní vyhledávání pomocí nabídek a štítků (pro 6 tisíc stran nekvalitních předloh nelzy využít OCR) - v současné době probíhá rozsáhlá revize - po jejím dokončení bude předloženo k posouzení
 • celkově byla jako správná odsouhlasena zásada, že nebudou zveřejňovány nekomentované odkazy a nedokončené redakční texty - půjde to pomaleji, ale výsledek bude kvalitnější
 • články ze sborníků nebudou přepisovány, pokud jsou naskenovány, nebo pokud se dají ofotit z originálů

ad  konference Ada 200

 • datum konání - středa 9. prosince 2015 od 10 hod v TMB - organizuje BL
 • týden předtím - pondělí 30. listopadu vernisáž výstavky na stejné téma, potrvá do 31. ledna 2016
 • BL informoval o přípravách a obsahu - bude v samostatné rubrice PGS
 • na výstavce zatím nebude panel s propagací portálu PGS - není to ještě zralé - - -
 • v rpogramu vystoupí ČeV s ústní informací a příp. letákem dle aktuálního stavu portálu
 • autory referátů BL požádá o souhlas s uveřejněním jejich textů na portálu
 • na portálu je potřeba připravit vizitku s odkazy na vhodné zdroje ADA

ad ostatní

 • BL připomíná švédské problémy s emigrací specialistů, kniha "Langefors" - v min. století
 • diskuze kolem angličtiny a ruštiny na webu - BL uvádí "Jeršov - Novosibirsk"
 • zmínka o tématu "emoční inteligence v projektových týmech" - velice důležitá věc !

závěry

 • BL a VV - zrevidují a dokončí svoje články
 • ČeV na portálu vytvoří panel Ada (jazyk, vč. osobnost) a rubriku konference Ada 200
 • BL dodá všechny materiály kolem konference Ada 200 ke zveřejnění na portálu
 • ČeV připraví jednání v TMB pro předání 2x40 sborníků a přípravu konference Ada 200
 • přípravu a svolání další konzultace zajistí ČeV - někdy cca za měsíc