....4....*....5....*....6....*....7....*....8....*....9....*....0....*....1....*....2....*
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

- - -

..4....*....5....*....6....*....7....*....8....*....9....*....0....*....1....*....2....*
ooooooooooooooooooooooooooooooooo
....4....*....5....*....6....*....7....*....8....*....9....*....0....*....1....*....2....*
oooooooooooooo Minsk 1, 2/22 a 32 ^
ooooooooooo Tesla 200/300 ^
oooooooooooooooo počítače EC ^

zatím zde nejsou upřesněny doplňující
   - individuální dovozy z vyspělých zemí ^ ... (IBM a další z KS, VVS OSN v Bratislavě, Datasaab D21, ...) 
   - různé menší dovozy z výroby RVHP ^ ... (Odra, M-4030, ...)
 

ČeV, červen 2019

..4....*....5....*....6....*....7....*....8....*....9....*....0....*....1....*....2....*
abcPPPPPPPPPPPPPPPd------e
..4....*....5....*....6....*....7....*....8....*....9....*....0....*....1....*....2....*
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo