vývoj obsahu prog-story ABC

obsahová struktura portálu prog-story:
   prohlídkový okruh "x"
      tematická skupina "y"
         téma "z"
         téma ...
      tematická skupina ...
   prohlídkový okruh ...

poznámky:
   - odsazení znamená podrobnější úroveň
   - "..." znamená opakování dle potřeby

definování tematických skupin a slovníku témat:

poznámka:
   - v dalších článcích ABC je možno listovat pomocí tlačítek "Další" a "Předchozí" vždy dole

možnosti - - - pracovní popis

 • článek - může být smaostatně vizitka
 • dokument PDF - musí být samostatně vizitka
 • externí on-line článek - odkaz na související instituci  (přes vizitku prog-story ?)

- exponát má v úvodu názvu RRRR

- exponát je detailem pro sekce A, B, C

 

subjekt, který využívá systém dle projektu - fyzická osoba, organizace, zájmová skupina lidí a pod, uživatelem systému může být i navazující technické zařízení - - - pracovní definice

tem. skupiny - slovník témat ABC
pracovní definice pojmu:
   - informační panel v rámci prohlídkového okruhu ...
   - informační panely souvisejících témat jsou sdruženy do tematických skupin ...

zadání k vytvoření podmínek a vlastní realizaci informačního, řídícího nebo jiného systému pro potřeby konkretního uživatele, obsahující vše podstatné, co ovlivňuje dosažení stanoveného cíle - - - pracovní definice

souhrn jednoznačných pokynů pro počítač k zajištění zpracování da - - - pracovní definice

technické zařízení na zpracování dat řízené programem - - - pracovní definice

informace, vhodným způsobem zaznamenané k dalšímu zpracování - - - pracovní definice

jsou po dohodě autorů s redaktorem samostatně vytvořené nebo poskytnuté články a dokumenty ke zveřejnění v rámci prog-story - pracovní souvislosti ^

@@@ novinky & komentáře  |  tematické skupiny M ABC <<<  |
Akce, konané v souvislosti s fyzickou expozicí Výpočetní technika a vývojem internetového portálu prog-story ...

IMG 0348a

věcný obsah

 • témata
 • lidé
 • instituce
 • exponáty virtuální
 • exponáty fyzické
 • tematické skupiny
 • prohlídkové okruhy - sekce

forma

 • článek
 • rubrika článků (blog kategorie)
 • seznam článků ke štítku (s)

automatická navigace

 • trvalá hlavní nabídka - 1. řádek nahoře
 • rozbalovací tematická nabídka - svislá vpravo
 • cesta k aktuální stránce - 2. řádek nahoře
 • titulek článku
 • štítek článku

manuální odkazy

 • rozcestník jako seznam odkazů - externí (vždy v novém okně), ale též interní (^)
 • <<< samostatné řádky odkazů s textem, příp. ^
 • [>] vložené odkazy
 • / z hlediska obsahu
 • / z hlediska formy
  • články
  • blogy kategorií
  • seznamy dle štítků
  • fotogalerie samostatné (jpg)
  • texty a dokumenty samostatné (pdf, jpg, ...)
 • / z hlediska zpracovatele
  • autorské materiály
  • redakční materiály
  • automaticky tvořené seznamy (s)

   

další souvislosti (postupně dopracovávané)

 • model (?)
 • redakční příručka

prvky expozice prog-story ABC

 • interní
  • autorské materiály, určené pro virtuální expozici
  • materiály z konferencí "Historie VT a programování", pořádaných TM v Brně
  • digitální forma historických textů, dokumentů a předmětů ve sbírkovém fondu TM v Brně
 • externí
  • vizitky exponátů ( .e. ) s odkazy na redakčně vyhledané texty a jiné materiály, on-line dostupné na webu
  • riziko: při změnách na straně poskytovatele příslušných stránek nemusí být odkazy nadále funkční (!)
  • Virtuální exponáty .e.
 • souvislosti

prvky expozice prog-story ABC

vizitky redakčně vybraných fyzických dokumentů a publikací
povinnou součástí vizitky je odkaz na místo uložení (formou odkazu nebo štítku)

ABC lexikon

SOUČASNÉ APLIKACE

datové sklady @, e-governament, e-komunikace @, e-learning, kancelářské aplikace, obrázkové editory, redakční systémy, technologie .NET @, webové aplikace @,

@-Linux, @-operační_systémy, @-prostředí_ostatní

pro některé oblasti by byly vhodné samostatné kategorie

 • redakční systémy
 • webové prohlížeče
 • kancelářské aplikace
 • cloudy ???, obrázky a podobně ???

zatím nejsou jasně zařazené

 • operační ysystémy
 • projektové řízení
 • uživatel ???
 • celkově věci kolem "počítač & spol."

 

nb.vse.cz/~kubalek/odborne/ostatni_publikace/rozbor_uplatneni_asr - Tomáš Kubálek, VŠE, obsah diplomové práce, řada dalších dobových profesních souvislostí

accept Dat-1 from date [yyyymmdd] 
day [yyyyddd]
time
day-of-week

pracovní ukládací kategorie . . .

Tématický rozcestník

notebookblog.cz/technika/historie-technika - Kterak Windows vyhrály nad OS/2- 1204-20

books.google.cz - info world

mmm.webz.cz - málo udržované, ale naposled prosinec 2015 (po delším čase)
                        expresní kurz Basic, Snoopy kalendář s programem Fortran,
                        foto počítačů a příslušenství, historie - Babbage, Tesla PP 06, početní pomůcky, ...
 

www.chytrous.cz - web

www.imprimis.eu - psaní článků, korektiry, překlady, redakční práce

www.petrn.wz.cz - ročníková práce v XHTML 1.1 - ergonomie, 14 s.

infopedia.funsite.cz - různé články, v poslední době asi neudržované

kormus.cz/mvt/historie_pocitacu_matucha - Jaromír Matucha 2006,
                                                                absolventská práce SPŠ Olomouc, 136 s.
                                                                velké množství odkazů, cca 200 foto 

alian.info - Blog o informačných technológiáach, modernom webe, programování, administrácii, startupoch, marketingu, sociálnych sieťach no a tak trochu aj o živote ... píše Fero Volár

urda.blog.sme.sk/Internetove-vystavy - Ján Urda - upozornění v rámci blogu

www.japhila.cz/hof - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava EXPONET 
www.exponet.info - nové stránky

urda.blog.sme.sk - Ján Urda - 2008
                            velice zajímavé články - !!!

studentka.sms.cz - Končula Peter,
                             seminární práce asi 2006, mj. počítače v čs. armádě, zajímavě napsáno - 16 s. 

                             *) na portále odkazy na podobné články o VT - - - !!!

expodata.cz/zlata-medaile - seznam oceněných exponátů
                                         Expo Brusel 1958 - úvodní komentář
                                         Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 1964 až 2012

tak tohle je příklad: .py.

  #0....*....1....*....2  
a = "abcdef     123456"
print(a)
b = a[0:5]
c = a[5:11]
d = a [11:]
print (b, c, d)
lst = [d, c, b]
print("".join(lst))

tady je online interpreter/simulátor - afterhoursprogramming.com/tutorial/Python/Overview - (viz +)
a tady dokumentace - docs.python.org/3 - howto.py.cz

spuštěný příklad ukazuje, že takhle se "c" s mezerama vložit nedá :-(((,
takže se na to prosím zkus podívat a poradit - dík

Fondy a sbírky paměťových institucí tvoří jádro národního kulturního, industriálního a přírodního dědictví. Cílem projektu INTERPI je tvorba společné ontologie a znalostního modelu odpovídajícího potřebám všech paměťových institucí a obohaceného o potřebné sémantické informace umožňující i strojové zpracování dat. Přináší také nové paradigma zpracování dat na základě objektového přístupu, které se zaměřuje na zpracování entit (tříd) a komplexních vztahů mezi nimi, a jehož cílem je zabezpečení sémantické interoperability.

Studie přináší teoretická východiska projektu a také informace o výsledcích a prostředcích pro jejich dosažení.

http://full.nkp.cz/nkkr/knihovna131/13128.htm   

 

ABC lexikon 

 • stručný výkladový slovník k tematickým skupinám, pojmům a zkratkám
  • IT - informační technologie, ICT - informační a komunikační technologie
  • TM - Technické muzeum, TMB - Technické muzeum v Brně
  • VT - výpočetní technika, VS - výpočetní středisko
 • je vytvářen a upravován postupně, současně s vývojem expozice
 • hesla jsou sestavena z hlediska účelu expozice prog-story - v jiných souvislostech mohou mít jiný význam
 • odkazy na souvislosti v rámci ABC lexikonu - text odkazu ABC
  odkazy na další informace v rámci prog-story - text odkazu
  odkazy na stránku (externí nebo interní) v novém okně - text odkazu ^
  odkazy na automaticky tvořený seznam - (s) název seznamu
  odkazy na úvodní článek seznamu - název seznamu (s)
 • lexikon je možné prohlížet vcelku nebo jako samostatně zobrazené články,
  při prohlížení vcelku lze výhodně využít "hledání" webovým prohlížečem