ABC lexikon 

 • stručný výkladový slovník k tematickým skupinám, pojmům a zkratkám
  • IT - informační technologie, ICT - informační a komunikační technologie
  • TM - Technické muzeum, TMB - Technické muzeum v Brně
  • VT - výpočetní technika, VS - výpočetní středisko
 • je vytvářen a upravován postupně, současně s vývojem expozice
 • hesla jsou sestavena z hlediska účelu expozice prog-story - v jiných souvislostech mohou mít jiný význam
 • odkazy na souvislosti v rámci ABC lexikonu - text odkazu ABC
  odkazy na další informace v rámci prog-story - text odkazu
  odkazy na stránku (externí nebo interní) v novém okně - text odkazu ^
  odkazy na automaticky tvořený seznam - (s) název seznamu
  odkazy na úvodní článek seznamu - název seznamu (s)
 • lexikon je možné prohlížet vcelku nebo jako samostatně zobrazené články,
  při prohlížení vcelku lze výhodně využít "hledání" webovým prohlížečem