@@@ novinky - - - ROZPRACOVÁNO - .abc. (odkazy @ nově, duplicity) ABC ...

účel 

 • témata ve slovníku charakterizují historický vývoj v oblasti programování, výpočetní techniky a využití počítačů,
  pro zachování kontinuity byl slovník témat vytvořen v přímé návaznosti na sbírku Prog-Tsw 1975-2014
 • definování témat a jím odpovídajících štítků je nezbytnou podmínkou pro katalogizaci příspěvků ve virtuální expozici
 • vzhledem k historicky nutnému překrývání a předefinování témat jsou některá z nich zatím označena jako pracovní
  a budou upřesňována v dalších etapách s postupným přiřazováním konkretních exponátů

poznámky

 • aktuálně (listopad 2016) byla tematická skupina "Jazyky programování" přemístěna do ABC lexikonu
  další přemisťování do této cílové rubriky bude postupně následovat
 • aktuálně (červen 2016) slovník obsahuje cca 240 témat a následně je průběžně doplňován a upřesňován
 • poznámky A/j a další za nadpisy kapitol odkazují na skupiny témat v definici štítků
 • @^ je odkaz na příslušné téma v původní digitalizované sbírce Programování-Tsw 1975-2004

 

JAZYKY PROGRAMOVÁNÍ (vybrané) - A/j
   - - - odkaz na článek v ABC lexikonu, kde je tematická skupina nově popsána

HISTORICKÉ OBORY PROGRAMOVÁNÍ - A/h
firemní aplikační programování, firemní systémové programování @ @-vlastní_standardní_SW, programování typových aplikací @-aplikační_typizace, programování ve výuce, programování základního softwaru, uživatelské programování

LIDSKÝ FAKTOR, VÝUKA, HISTORIE - A/lvh
lidé kolem sw @, vzdělávání kolem sw @, historie Prog-Tsw Ostrava @, historické pohledy starší, historické pohledy 193x, historické pohledy 194x, historické pohledy 195x, historické pohledy 196x, historické pohledy 197x @, historické pohledy 198x @, historické pohledy 199x @, historické pohledy 200x @, historické pohledy 201x,

ALGORITMY a PROGRAMOVACÍ TECHNIKY - A/apt
abstraktní datové typy @, algoritmy @ @ @, aplikovaná matematika @, aplikovaná informatika @, číselníkové moduly @ , funkcionální programování  @, logické programování @, modulární programování @, národní prostředí @, normované programování @, objektové programování @, parametrické programy @, programování grafiky @, programování interakce @, programování ostatní @, rozhodovací tabulky @, strukturované programování @, umělá inteligence @, programování webu @, Y2K problém @, zpracování textů @,

METODIKY, NÁSTROJE, DOKUMENTACE - A/mnd
CASE @, dokumentace a standardy @, generování @, HIPO @, metasystém @, metodiky projektování @modelování @nástroje projektování @, objektové projektování @, simulace @, strukturované projektování @, UML @,

ŘÍZENÍ, NORMY, LEGISLATIVA - A/rnl
bezpečnost @, inovace IS @, jmenné konvence @, komunikace kolem sw @, konfigurační řízení @, kvalita sw @legislativa @, normy @, organizace programování @, programátor/analytik @, řízení projektování @, svobodný/open sw, životní cyklus sw @, technický dluh

Další programátorská témata

Vybrané historické počíače - B/...:
I. etapa -
(SAPO EPOS ZPA 600, Ural 1 a 2, ADT, analogové počítače, Aritma - DŠ počítače, Minsk 22 a 32)
II. etapa - (Tesla 200 @, IBM 360 a další @, EC 1021 až 1027 @  @, EC / JSEP dovozy @ (EC 1010, EC 1020, EC 1030, EC 1040, EC 1050, EC 1060), M-4030, Odra, Tesla RPP-16, SM / SMEP @)
III. etapa - (Domácí 8-bitové počítače, TNS - JZD Slušovice)
ostatní související témata:
Další historické počítače a VT - (Datasaab D21, GE-400 (Bull), ICL - ICT @, Zuse),
Výroba a servis VT v ČSSR, Výpočetní střediska a práce s daty

Technické prostředky k záznamu dat - B/...: adrema, čárový kód, CD a DVD, cyklostyl, děrná páska, děrný štítek, disketa, flash paměť - paměťová karta, inkoustový tisk, kreslící stroj - digigraf, laserový tisk, magnetická páska, magnetický disk, mechanický tisk, mikrofilm a mikrofiš, obrazovka - display - klávesnice, OCR čtení, ormig, paměťová karta, plotter, skener, SSD paměť, xerografický tisk,

Mikroprocesory a operační systémy, Internet a mobilní zařízení, Další technická témata

HISTORICKÉ APLIKACE - C/aph:
agendy, aplikace @, ASŘ, databanky @ @-IMS @-IDMS, databanky objektové @, databanky relační @, klient-server aplikace @, PC aplikace (hist.) @, real-time aplikace @, statistické výpočty, terminálové aplikace (hist.) @, vědecko-technické výpočty @, zpracování hromadných dat,

SOUČASNÉ APLIKACE - C/aps:
datové sklady @, e-governament, e-komunikace @, e-learning, elektronické platby, chytrá města - Smart Cities, kancelářské aplikace, obrázkové editory, web - audiozáznamy - PodCast, web - foto a obrázky, web - redakční systémy - CMS, web - technologie.NET @, web - videozáznamy - YouTubewebové aplikace @,

... zatím pracovní - Linux @, operační systémy @, prostředí ostatní @ 

Základní pojmy prog-story (!) - A/o: ... výběr, který bude upřesňován a doplňován při katalogizaci exponátů
data, informace, počítač - (*procesor, vestavěný systém - firmware | paměť, *operační paměť, *trvalá paměť | vstup/výstupní zařízení, *terminál | program ve *strojovém kódu, strojová instrukce, operace, operand), *program, *projekt, *systém @, *uživatel,

Vlastimi Čevela - Modřice 30. června 2016