Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-tm  tm Ms-O  tm S-T  ** Tématický rejstřík P-Ř

parametrické_programy 1976 (výpisy, výběry, opravy ),  1977 (ukládání a vyhledávání VTEI ),  1977 ( aktualizace, výběry, třídění, výpisy),  1979 (agregace a manipulace s daty ),  1979 (třídění, kumulace, tisky ),  1979 (aktualizace kmenových souborů ),  1979 ( univerzální konverze, výběry, tisky),  1979 ( maticové operace a ukládání souborů),  1980 (! užití, interpretace, generování ),  1980 (! typizace modulů ASŘ),  1980 (uživatelské zadávání výpočtů ),  1980 ( výběr a tisk, modifikace v souboru),  1980 ( ! řízení maticí v externím souboru),  1981 (! tiskové sestavy, Cobol, NP ),  1982 (! analýza parametrových struktur ),  1982 (! diskuze míry efektivnosti ),  1982 (! záznam z diskuze o param-PG ),  1982 (parametrizace při analýze dat ),  1982 (manipulace s daty sekv-souborů ),  1982 (! PG systém PARAM II),  1982 (PP pro dialogovou aktualizaci ),  1982 ( ! parametrizace vstupů, výpočtů a výstup),  1982 (! jazyk param-systému GEPAS ),  1982 (práce s tabulkovými soubory ),  1982 (aktualizace datových souborů ),  1982 (SELECT - výběry, tvorba sestav ),  1982 (aktualizace DB),  1983 (! PG systém PARAM II),  1983 (obecný systém SKOMA),  1984 (! PG systém PARAM II),  1990 ( zpracování textových a d/FoxBase souborů),  *algoritmy_a_prog-techniky 

Pascal 1978 (! historie a popis jazyka ),  1984 (algoritmy pro hledání v tabulkách ),  1985 (algoritmy pro hledání v tabulkách ),  1986 (algoritmy pro hledání v tabulkách ),  1986 (srovnání se struktogramem ),  1987 (systém pro animaci PG),  1987 (algortimy řazení),  1988 (příklad nesprávného SP ),  1988 ( ! zápis algoritmů SP a definice dat),  1989 (porovnání s jazykem Modula ),  1989 (! jednotlivé verze Turbo Pascalu ),  1989 (rozšíření knihoven pro interakci ),  1990 (koncepce objektů, příklady ),  1990 (srovnání VTV),  1990 ( rozšíření pro interaktivní aplikace),  1993 (! algoritmy vyhledávání ),  1993 (příklad srovnání se Smalltalk ),  1994 (! algoritmy vyhledávání ),  1995 (! ADT zásobník),  1996 (! algoritmy vyhledávání ),  1999 (BlackBox Component Framework BCF ),  1999 (Black Box Component Builder ),  1999 (tvorba DB v BlackBox CB ),  2002 (příklady Borland Delphi ),  *programovací_jazyky 

PC_aplikace 1986 (domácí mikropočítače),  1986 ( stromová struktura dat, Cobol, TNS-CP/M),  1986 (programování v assembleru ),  1987 ( možnosti interaktivního využití RT),  1987 (! operační systémy CP/M v ČSSR ),  1987 ( kancelářské počítače Robotron v ASŘ),  1987 (! osobní počítače v ASŘ ),  1988 (textové editory a čeština ),  1988 (DB FAND pod CP/M a MS Dos ),  1989 (prototyp interaktivní aktualizace ),  1989 (evidence - algoritmy a programy ),  1989 (rešerše - systém CDS/ISIS UNESCO ),  1989 (medicina - fyziologické signály ),  1990 (metodické přístupy k tvorbě IS ),  1990 (síť IBM PC/AT(XT) a FoxBase ),  1990 (! překladače VTV programů na PC ),  1990 (vývojové prostředí Fortran ),  1990 (možnosti jazyka Cobol),  1990 ( spolupráce DB a grafických systémů),  1991 (! programování v Cobolu ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

PL/I 1975 (SP - větvení, cyklus),  1975 (využití DL/I),  1975 (školení - testy),  1976 (generování NP - příklady ),  1976 (číselníkové moduly),  1976 (interpret komunikačního jazyka ),  1977 (názory z diskuze),  1977 (algoritmy SP),  1978 (! snížení strojové náročnosti ),  1978 (příklady normovaného programování ),  1979 (formátovaný protokol o kompilaci ),  1979 (standardní parametrický program ),  1980 ( předkompilace řídících struktur SP),  1981 (segmentarizace jako metoda PG ),  1982 (! podprogramy se nedoporučují ),  1983 (dynamické číselníky),  1984 (! příklady it-ti),  1984 (příklady NP),  1986 (podpora interakce přes tx-editor ),  1987 (! moduly pro obsluhu DB ),  1988 ( ! zápis algoritmů SP v jazyku PL/M),  1988 (rozšíření o datový typ "síť" ),  1989 (PG interakce velkého IS ),  1997 (OO prostředí IBM),  *programovací_jazyky 

procedury_příkazů 1977 (příklady JCL pro zadávání PP ),  1981 (generování JCL pro OS),  1981 (ASTRA k řízení úloh na EC 1021 ),  1982 (vlastní systém řízení úloh v OS ),  1985 (generátor procedur DOS-3/4 ),  1985 (generátor procedur DOS-3/4 ),  *programovací_jazyky 

programátor/analytik 1976 (kvalifikace a dělba práce ),  1977 (názory z diskuze),  1977 (! rozbor a hodnocení kvalifikace ),  1977 (nároky na funkce a profese ),  1977 (vzájemná komunikace),  1978 (názory z diskuze),  1978 (zadávání PG formou RT),  1981 (! dělba práce v ASŘ),  1983 (zobecnění návrhu programu ),  1983 (! důsledné rozdělení, zkušenosti ),  1983 ( morálka vztahu PG/analytik/uživatel),  *řízení-normy-legislativa 

programování_grafiky 1990 (Autolisp, AutoCAD),  1990 (knihovna grafických prvků ),  2003 (DirectX, OpenGL),  2003 (Macromedia Flash),  2003 (výměna výrobních dat CAD ),  2003 (CAD Microstation),  2004 (CAD aplikace a .NET),  *algoritmy_a_prog-techniky 

programování_interakce 1977 (! interaktivní nabídkový dialog ),  1981 (! dialog při pořizování dat ),  1982 (parametrizovaná aktualizace DB ),  1983 ( ! koordinace uživatelských výpočtů),  1983 (! interaktivní překladač param-PG ),  1984 (! nabídkový dialog),  1984 (! důležité vlastnosti interakce ),  1984 (! vlastní řešení nástrojů ),  1985 (konverzační systém pro VTV ),  1985 (systémová podpora transakcí ),  1985 (! telekomunikační monitor ),  1986 (aktualizace textovým editorem ),  1986 (Application Master ICL ),  1986 (! vnímání vizuálních sdělení ),  1986 (! bezpečnost dat),  1986 (terminálová makra v DOS-3 ),  1987 ( ! decentralizace a centrální podpora),  1987 (! transakční monitor),  1987 (! programování transakčních úloh ),  1987 ( ! algoritmy počítačové dokumentace),  1987 (! konverzační režim),  1988 (nápovědní soubory pro SMEP ),  1988 ( ! návrh dialogu - inženýrská činnost),  1988 (vlastní SW pro DOS-4),  1988 (! transakční monitor DUORS DOS-4 ),  1988 ( ! vybrané principy programování sítí),  1988 ( ! nároky pro dipečerském řízení ČSD),  1989 (! heterogenní síť),  1989 ( překrývání oken a klávesnice, Pascal),  1989 (vstup a změny dat VTV),  1989 (! on-line podpora uživatele ),  1990 (! textové obrazovky na PC ),  1991 (! průvodce systémem),  1999 (návrh uživatelského rozhraní ),  2004 (! pohledy na vzory HCI a GUI ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

programování_ostatní 1975 (interpretace, předkompilace ),  1976 (kompatibilita dat a programů ),  1977 (! řešení spolehlivosti programů ),  1977 (tvorba typových programů ),  1977 (makra Assembleru a podprogramy ),  1980 (řízení terminálové sítě ),  1980 (konverzační Basic, JOSS, APL ),  1980 (přímé obrazovkové pořizování dat ),  1981 (segmentarizace v PL/I),  1982 (! jazyky statistické analýzy dat ),  1982 ( ! interpret CDM pro manipulaci s daty),  1986 (vizuální PG techniky),  1986 ( ! nástroje k uživatelskému programování),  1986 (uživatelské PG v assembleru ),  1987 (! animace algoritmů, vizualizace ),  1989 (zpracování analogových signálů ),  1991 (! strojové čtení písma ),  1995 (! integrovaná výměna dokumentů ),  1996 (nástroje LBMS na tvorbu GUI ),  1996 (! interaktivní a dávkový vývoj SW ),  1998 (! hlasové vstupy a syntéza řeči ),  2000 (OO vývojové prostředí Control Web ),  2002 ( rozbor pojmu extrémní programování),  2002 (metoda extrémního programování ),  2002 ( DB jazyky Datalog(relační) a Chimera(OO)),  2004 ( ! Aspektově orientované programování),  *algoritmy_a_prog-techniky 

Prolog 1987 (! úvod do programování ),  1990 (! příklad evidence literatury ),  *programovací_jazyky 

prostředí_ostatní 1975 (Datasaab D21),  1975 (GE 425),  1975 (Tesla RPP 16),  1976 (Siemens 4004),  1977 ( Olivetti, Consul, Ascota, Soemtron),  1977 (kurzy Tesla RPP 16),  1978 ( ! OCR - optické snímání vstupních dat),  1978 ( přehled zařízení pro OCR snímání dat),  1979 (Siemens 4004),  1979 (PDP-11),  1980 (obrazovkové terminály a dálnopisy ),  1980 (Pertec XL40 na pořizování dat ),  1981 (ADT 4100),  1981 (M4030 a DB IRIS),  1981 ( dálkový sběr dat, terminál UDS 2000),  1982 (M-4030, Siemens 4004 a 7000 ),  1984 (DOS KP a RV, FOBOS),  1985 (Univac 90/60, VS/9),  1985 ( předzpracování na ADT-4500, EC_1021),  1989 (ICL DRS 300),  1995 ( ! dokumenty na různých platformách),  1995 (radiofrekvenční identifikace RFID ),  1995 (charakteristika Lotus Notes ),  1997 (UNIX, modemy, telekomunikační síť ),  1997 ( Btrieve, různí hostitelé, různý "end"),  2001 ( OS a programování kapesních počítačů),  2001 (IBM Visual Age),  2002 (Novell, MS DOS/Win32/SQL, Oracle ),  2003 (virtuální_realita),  2004 ( historické čs počítače - SAPO a EPOS),  *druh_aplikace_a_prostředí 

pseudokód 1977 (algoritmy SP),  1978 ( zadávání programových schémat, Cobol),  1979 (! použití v návrhu PG částí ),  1980 (! Jacksonova technologie SP ),  1985 ( ! tok dat ve výpočtu mzdy, analýza),  1986 (synchronizace procesů, Jackson ),  1987 (příklady ke struktogramům ),  1996 ( kombinace C++ a SQL pro výklad OOP),  *programovací_jazyky 

real_time_aplikace 1975 (IS hutního kombinátu),  1975 (řízení výroby v hlubinném dole ),  1981 (SP pro on-line úlohy),  1981 (! principy návrhu RT systémů ),  1981 (! teleprocessingové IS ),  1983 (technologické řízení v cementárně ),  1983 (! rezervace hotelových služeb ),  1985 (řídící systém MODUS KS Ostrava ),  1985 (řídící systémy pro strojírenství ),  1985 (DB v řízení energetiky ),  1986 (řídící systémy na mikropočítačích ),  1988 ( ! energetický dispečink a napájení ČSD),  1988 ( ! sledování funkce řídících systémů),  1989 ( výroba - programování systémů Siemens),  1989 ( energetika - sledování a hodnocení),  1991 ( nástroje M-technologie projektování),  1991 ( ! real time architektura PG vybavní),  1991 (přímý sběr dat pomocí DB TEC-FI ),  1995 ( identifikační a bezpečnostní systémy),  1997 ( měření a regulace koksárenské baterie),  2000 (virtuální přístroje, řízení daty ),  2000 (příklad Bank Office System ),  2003 ( marketing CK, narozeniny, bankomat),  *druh_aplikace_a_prostředí 

rozhodovací_tabulky 1975 (! souhrn s příklady Algol ),  1977 (příprava semináře v sekci ),  1978 (! souhrn diskuze v sekci ),  1978 ( ověřování a dokazování nesprávnosti),  1978 (standardizace metody RT ),  1978 (využití pří výuce programátorů ),  1978 (využití pro zadávání programů ),  1978 ( RT při strukturovaném programování),  1979 (popis funkce, součást HIPO ),  1979 (usnadnění verifikace programů ),  1980 (předkompilátor PROTAB 25 ),  1980 (předkompilátor PROTAB 25 ),  1981 (! typy úsudku),  1987 ( ! systémy na podporu rozhodování a RT),  *algoritmy_a_prog-techniky 

RPG 1981 (! jazyk a zkušenosti na EC ),  1982 (doplněk - aktualizace tabulek ),  1996 (LANSA jako náhrada RPG ),  *programovací_jazyky 

řízení_projektování 1977 ( spolehlivost při ověřování a provozu),  1978 (evidence analytických a PG prací ),  1978 (doporučení systémového přístupu ),  1981 (! organizace, časová náročnost ),  1982 (! uživatel a řešitel IS ),  1983 (! inf-rozhraní a dělba práce ),  1983 ( ! "information center" pro uživatele),  1986 (výrobní linka na tvorbu SW ),  1987 (! důležitost základny detailů ),  1987 (! kompletace a údržba velkých IS ),  1987 ( ! výroba a distribuce SW ve světě a u ná),  1988 ( ! řízení víceuživatelského provozu DOS-4),  1989 (tvorba velkého IS Spolana ),  1989 (! kritické hodnocení běžné praxe ),  1990 ( ! programátoři a uživatelé při vývoji SW),  1990 (! informace o tvorbě SW v Evropě ),  1990 ( ! organizace, zákazníci, konkurence),  1991 (využívání CASE),  1992 (! metody projektového řízení ),  1993 (! nové přístupy k tvorbě SW ),  1994 (! stav prostředí pri aplikaci IS ),  1994 (! srovnání CASE a běžného vývoje ),  1995 ( ! činnosti při zavádění IS podniku),  1995 (! softwarové metriky),  1996 (! přehled podpůrných PG produktů ),  1996 (! požadavky na dodavatele IS ),  1997 (řízení procesů v tvorbě SW ),  1997 (! umění kompromisu v tvorbě IS ),  1998 ( externí IS, výběr řešitele, jednání),  1998 ( ! organizační charakteristiky dodávky IS),  1998 (! cíle zavedení IS v podniku ),  1998 ( ! sledování postupu a rozpracovanosti),  1998 (! význam lidského faktoru ),  1999 (plánování a řízení tvorby IS ),  1999 ( východiska a postupy při inovaci IS),  2000 (normativy zavádění modulů SAP R/3 ),  2001 (! analýza rizik, metoda RIPRAN ),  2001 (outsourcing služby IS),  2002 (! etapy vývoje tvorby SW ),  2002 (! administrátorská dokumentace IS ),  2002 (rizika, životní cyklus a kvalita ),  2003 (! zkušenosti a problémy ),  2003 (nadnárodní firma),  2003 (účinnost, cykly jako rizika ),  2003 ( ! outsourcing a podnikové procesy/),  2003 (aktivní zákazník a outsourcing ),  2004 (! integrační nároky firmy na IS ),  2004 (plánování výkonů SW firmy ),  2004 (! procesy tvorby SW dle ISO ),  *řízení-normy-legislativa 

hlavní  tm P-Ř 
29/04/2004-06:44 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š