Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-tm  tm P-Ř  tm U-Ž  ** Tématický rejstřík S-T

Simscript 2004 (příklad užití),  *programovací_jazyky 

Simula 1990 (! postavení ve vývoji PG ),  2004 (srovnání),  *programovací_jazyky 

simulace 1976 (! řízení dílny),  1976 (Simscript),  1983 (simulace HW a SW),  1987 (konverzační režim a interakce ),  1990 (Simula),  1995 (modelování SW procesu),  2004 (! simulace výrobních procesů ),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

Smalltalk 1990 (PG v systému Smalltalk ),  1993 (spolupráce s Cobolem v režimu k/s ),  1993 ( užití ve výuce OOP, srovnání s Pascalem),  1994 (! příklad OO aplikace - knihovna ),  1995 (generování překladačů),  1996 (! charakteristika z pohledu OOP ),  1997 (OO prostředí IBM),  2000 (! jazyk, prostředí, příklady ),  2004 (! program pro DB Gemstone ),  *programovací_jazyky 

SMEP 1979 (zkušenosti s kompatibilním PDP-11 ),  1980 (automatizace výuky),  1981 (! Basic jako nadstavba FOBOS ),  1982 (DIAMS, SM 4/20),  1983 (víceuživatelské prostředí FOBOS ),  1983 (rezervační systémy),  1983 (univerzální PG vybavení pro VTV ),  1983 (pořizování a předzpracování dat ),  1983 (víceuživatelský OS DIAMS ),  1984 (medicínská DB na SM-4/20 ),  1985 (řídící systém MODUS),  1985 (DB systém pro řízení energetiky ),  1987 (DOS RV a DB systém GIN/Z ),  1987 (tvorba základny dat, Fortran ),  1987 (! srovnání Redap a ostatních DB ),  1988 ( interaktivní aplikace Fortran a Cobol),  1989 (! problémy s malou výkonností ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

SQL 1995 (objektově orientované SQL ),  1997 (algoritmy vazby GUI na DB ),  1997 ( komunikace aplikační a datové vrstvy),  1998 (! implementace v rámci WinBase602 ),  2001 ( příklady optimalizace dotazů, Sybase),  2002 ( hodnocení integrity dle standardu ISO),  *programovací_jazyky 

strukturované_programování 1975 (! PL/I - větvení, cyklus ),  1976 (! Cobol - slučování souborů ),  1976 (grafické znázornění algoritmů ),  1977 (příprava semináře v sekci ),  1977 (sekvence, cyklus, výběr v PL/I ),  1977 (! souhrn s příklady Fortran ),  1978 (programování bez GO TO ),  1978 (možnosti využití RT),  1978 (spojení s NP, návaznost na HIPO ),  1979 (! strukturovaný návrh),  1979 (moduly a struktura programu ),  1980 (! Jacksonova metoda),  1980 (metoda logické konstrukce ),  1980 ( ! SPR - sekvence, zjemňování, rozhodován),  1980 (řídící struktury v PL/I ),  1980 (! návrh konverzačního jazyka ),  1981 (! HIPO a Composite Design ),  1981 (využití SP pro on-line úlohy ),  1981 (! typy úsudku),  1982 (! PG podpora Jacksonovy metody SP ),  1983 (analýza struktury dat),  1983 (Jacksonova metoda v analýze ),  1984 (! pohled na kořeny a současnost ),  1984 (! porovnání Jackson - Gardner ),  1984 (Jackson, MP a programování DB ),  1984 (! struktura it-ti, příklady PL/I ),  1985 (příklady Fortran k SP/MP ),  1986 (struktogram a Pascal),  1986 (synchronizace procesů, Jackson ),  1987 ( ! srovnání shora-dolů a zdola-nahoru),  1987 ( ! modifikované Jacksonovy struktogramy),  1987 (řídící struktura it-ti a RT ),  1988 (! problémy v přístupu shora-dolů ),  1988 ( ! algoritmy a data, Pascal, C, PL/M),  1989 (! R-technologie/grafy),  1989 (! metoda it-ti a různé PG jazyky ),  1989 (přístupy shora-dolů a naopak ... ),  1992 (Jacksonova metoda a SGP ),  1995 (prof. Wirth),  1998 (porovnání s technikou OO ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

strukturované_projektování 1981 (! fáze strukturovaného přístupu ),  1984 (! SSD Fujitsu),  1985 (SPR diagramy),  1986 (! automatizovaný návrh aplikace ),  1987 (Jackson, programová inverze ),  1991 (Yourdon, příklad školní knihovna ),  1992 (! metoda SSADM),  1992 (! Yourdonova metoda),  1993 (srovnání s OO přístupem ),  1994 (Yourdon, CASE Westmount ),  1994 ( ! Yourdonova strukturovaná analýza),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

systémové_programování 1976 (jazyk Systran EC 1021),  1981 (! řízení real-time procesů ),  1981 (! doplnění pro teleprocessing ),  1981 (multi-PG v úseku paměti ),  1981 (! optimalizace průchodnosti dat ),  1984 ( dynamické volání podprogramů v Dos-3/4),  1984 (! síť EC 1026 se satelity TNS ),  1985 ( systémový katalog, procesy, transakce),  1985 ( ! telekomunikační monitor DOS-4, TNS),  1987 ( ! transakční monitor a heterogenní síť),  1987 (! konverzační překládání ),  1988 (! transakční monitor DUORS DOS-4 ),  1988 (! počítačová síť EC 1026 + TNS ),  1989 (! řešení heterogenní sítě ),  1989 (přidělování paměti, Modula ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

systémový_přístup 1976 (! cesta k řešení složitosti ),  1976 (problémy, pohled uživatele ),  1978 (hierarchické struktury ),  1981 (! Metoda systémového popisu ),  1982 (! technologická PG dekompozice IS ),  1983 (! informační rozhraní mezi prvky ),  1986 (! funkční popisy PG vybavení ),  1986 (! popis systému "programátorství" ),  1987 (! funkční popis v dokumentaci IS ),  1988 (! zobecňování a podrobnost ),  1995 ( ! užitečnost systémového inženýrství),  1995 ( ! analogie s bio/sociologickými systémy),  1997 (! metodika SA+SD),  1998 (! systém a postavení uživatele ),  2004 (! pohled na kvalitu SW ),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

terminálové_aplikace 1976 (programované učení),  1979 (možnosti EC 1025),  1979 ( ! interaktivní uživatelské programování),  1980 (! IMS pro vrcholové vedení firmy ),  1980 (interaktivní sběr a přenos dat ),  1980 (konverzační jazyky),  1980 (! formy dialogu člověk/počítač ),  1980 (interaktivní vývoj programů ),  1980 (automatizované systémy výuky ),  1983 ( programování v on-line DB prostředí),  1984 ( ! interaktivní programátorské prostředí),  1986 ( řízení terminálového provozu DOS-4),  1988 (IDMS na IBM 4361 s terminály Mera ),  1989 (IS velkého podniku - NHKG ),  1997 (programování videotextu ),  1997 (marketingový IS distribuční firmy ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

Tesla_200 1975 (ARS T200),  1976 (zrychlení překladu),  1976 (užití Fortranu v Cobolu ),  1977 (kvalifikační kurzy),  1979 (doplňující parametrické PG ),  1982 (interpret CDM),  1989 (přepracování agendy MTZ pro EC ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

texty 1988 (! textové editory na PC ),  1989 (databáze a rešeršní výběry ),  1993 (! ukládání a vyhledávání textů ),  1996 ( ! základní pojmy dokumentografických IS),  1999 (MS Word a makra),  2000 (začlenění editoru do IS, MS Word ),  2000 ( ! dokumentografické informační systémy),  2001 ( databáze plnotextové virtuální knihovny),  2002 (programování MS Word),  *algoritmy_a_prog-techniky 

hlavní  tm S-T 
29/04/2004-06:44 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š