Seminář Tvorba software '95
hlavní-r  1994  1996  * Ostrava - velký sál Stavomont, 24.-26. května 1995
Pořádající_organizace:
Tanger_Ostrava  © sborník - ISBN 80-901751-3-9, náklad: neuveden, 

001  Bébr-R  ČTÚ_Praha ,  Návrat k systémům
systémový_přístup  (! užitečnost systémového inženýrství),  metodiky_projektování  (! potřeba nejen teorie, ale i praxe),  lidé_kolem_SW  (! důležitost praktického myšlení), 

008  Peška-J  OKD_Ostrava_AŘ ,  Stručný nástin zrání tvorby IS
kvalita_SW  (! model zrání tvorby IS),  aplikace  (! vývoj SW pro US raketoplán), 

013  Kubiš-J  Slovakodata_Bratislava ,  Zavádzanie informačných systémov podniku
řízení_projektování  (! činnosti při zavádění IS podniku),  aplikační_typizace  (! popis systému COMET Siemens Nixdorf),  inovace_IS  (! stav IS podniků dříve a nyní), 

028  Lacko-B  VUT_Brno_FS ,  Integrované formulářové systémy
programování_ostatní  (! integrovaná výměna dokumentů),  prostředí_ostatní  (! dokumenty na různých platformách), 

034  Snášel-V  UP_Olomouc ,  Juřík-A  UP_Olomouc ,  Identifikační a bezpečnostní systémy
real_time_aplikace  (identifikační a bezpečnostní systémy),  prostředí_ostatní  (radiofrekvenční identifikace RFID), 

037  Bernátek-J  EIITE_Ostrava ,  Vzdělávací aktivity firme Novell, Microsoft, Drake, SCO
výuka_tvorby_SW  (! autorizované kurzy a testování), 

049  Rusín-Z  Vítkovice_AS_Ostrava ,  Císařovy nové šaty ?
klient_server_aplikace  (! poznámky k architektuře k/s),  historické_pohledy_199x  (! stav a vývoj IS u nás a ve světě),  komunikace_kolem_SW  (koncové stanice frontware), 

056  Veselý-J  MF_Servis_Hradec_Králové ,  Střediskové počítače a technologie klient/server
Cobol  (! Micro Focus nástroje Cross-Platform),  klient_server_aplikace  (! mainframe, UNIX a DOS/Windows),  databanky_relační  (Cobol/SQL v různých prostředích, DB2), 

064  Panec-Z  AIT_Praha ,  ODBC technologie z pohledu tvorby a údržby aplikace
databanky_relační  (ODBC technologie), 

065  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  "CASE" nástroje MX Cobol OMC a zkušenosti s jejich využíváním
CASE  (! počítačová podpora tvorby SW v malém),  Cobol  (vlastnosti jazyka z podhledu CASE),  inovace_IS  (převod PG Cobol EC1026/MX-Cobol PC), 

069  Schindler-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Ministr-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Fiala-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Událostní přístup k projektování IS v prostředí CASE/4/0
CASE (case/4/0),  metodiky_projektování  (událostní přístup v prostředí CASE), 

074  Panec-Z  AIT_Praha ,  Dáme se cestou "Řízení a zabezpečování jakosti software"?
kvalita_SW  (řízení jakosti SW),  normy  (ISO 9000 řízení a zabezpečení jakosti), 

075  Kreslíková-J  VUT_Brno_FEI ,  Softwarové metriky a jejich význam
řízení_projektování  (! softwarové metriky),  objektové_projektování  (! SW metriky v OO prostředí), 

088  Vondrák-I  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Modelování, simulace a realizace softwarového procesu
aplikovaná_informatika  (! model a struktura tvorby SW),  modelování  (simulace SW procesu),  simulace  (modelování SW procesu), 

098  Průša-L  ITC_Pragodata_Praha ,  Intergované prostředí pro vývoj IS
CASE  (integrované prostředí pro vývoj SW),  metodiky_projektování  (úloha metodologií při vývoji IS), 

102  Bartoš-J  LBMS_Praha ,  Prostředí pro integraci nástrojů manažera, vývojáře a programátora
CASE  (integrační prostředí CORE LBMS),  klient_server_aplikace  (! různé přístupy k vývoji), 

113  Hruška-T  VUT_Brno_FEI ,  Objektově orientované databázové technologie
objektové_projektování  (OO databázové technologie),  databanky_objektové  (OO databázové systémy),  SQL  (objektově orientované SQL), 

125  Obluk-K  VEMA_Brno ,  Metody návrhu a implementace databázového stroje OO databáze.
objektové_projektování  (! metody návrhu OO DB stroje),  databanky_objektové  (! OO databázové stroje), 

130  Lukasová-A  Ostravská_univerzita ,  Programování se stává modelováním
modelování  (! modelování znalostí o systému),  objektové_projektování  (! jazyky pro modelování a OO), 

137  Merunka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  ČVUT_Praha ,  Objektově orientované databáze
databanky_objektové  (! OO datový model a databáze),  objektové_projektování  (OO databáze), 

146  Honzík-J-M  VUT_Brno_FEI ,  Komentované zásady návrhu objektově orientovaného programového systému
objektové_programování  (! zásady návrhu OO PG systému), 

158  Snášel-V  UP_Olomouc ,  Sklenář-V  UP_Olomouc ,  Vzory pro návrh (Design Patterns)
objektové_programování  (! vzory, abstraktní továrna), 

163  Šaloun-P  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Implementace a použití generátoru překladačů v prostředí Smalltalku
Smalltalk  (generování překladačů),  umělá_inteligence  (neuronový expertní systém), 

169  Holcová-J  Ostravská_univerzita ,  Realizace principů softwarového inženýrství v programovacich jazycích
abstraktní_datové_typy  (! výklad s příklady, zásobník),  Modula  (! ADT zásobník),  Pascal  (! ADT zásobník),  C/C++/C#  (! ADT zásobník), 

177  Němcová-A  VUT_Brno_FEI ,  Honzík-J-M  VUT_Brno_FEI ,  Programovací jazyk Oberon a jeho objektově orientované vlastnosti
Oberon  (! jazyk a jeho OO vlastnosti),  objektové_programování  (! jazyk Oberon), 

186  Beneš-M  VUT_Brno_FEI ,  Co je vám, pane Wirth?
Oberon  (historie vzniku),  Algol  (historie vzniku),  strukturované_programování  (prof. Wirth),  modulární_programování  (prof. Wirth),  objektové_programování  (prof. Wirth), 

191  Lacko-B  VUT_Brno_FS ,  Patologie výpočetních středisek aneb Jak to přišlo, že po sametové revoluci byla výpočetní střediska u nás zrušena
historické_pohledy_199x  (! změny oboru IT po roce 1989),  lidé_kolem_SW  (! programátoři a VS po roce 1989), 

199  Group-J  JUST_IN_Praha ,  Lotus Notes
prostředí_ostatní  (charakteristika Lotus Notes), 

204  Štos-D  firma_neuvedena ,  Modelování organizace a projekce systémů řízení (SŘ) s tvorbou globálních otevřených informačních systémů řízení (ISŘ)
modelování  (modelování tvorby IS a ŘS),  lidé_kolem_SW  (lidský přístup k informacím),  systémový_přístup  (! analogie s bio/sociologickými systémy), 

220  Krampol-R  firma_neuvedena ,  Problémy distribuovaného zpracování v OO databázi
objektové_projektování  (distribuované zpracování v OO DB),  databanky_objektové  (distribuovanost v OO DB), 

hlavní  1995 
29/04/2004-06:38 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š