Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-tm  tm S-T  tm A-B  ** Tématický rejstřík U-Ž

umělá_inteligence 1979 (! řešení různých forem problémů ),  1981 (! význam počítačových her ),  1984 ( ! cílově orientovaný a klasifikační IS),  1990 (Lisp jako nástroj),  1990 (jazyk Lisp),  1990 (! pojmy a dojmy ...),  1991 (situační programování),  1995 (neuronový expertní systém ),  1997 (! agentové programování ),  1998 (simulování neuronové sítě ),  1999 ( ! systémy, podporující rozhodování),  2000 ( ! datové sklady jako podpora rozhodování),  2000 (teorie her, řízení rizik ),  2001 ( ! agenti, elektronické rozhodování),  2001 ( rozhodování, Business Intelligence),  2002 (databáze znalostí),  2004 (! řízení firmy dle znalostí - BI ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

UML 1999 (! popis vizuálního nástroje ),  2000 ( formalizace pomocí objektové algebry),  2000 ( užití, spolu se SDL pro real-time úlohy),  2001 (modelování a využití CASE ),  2001 (popis jednotlivých typů diagramů ),  2002 (hodnocení z hlediska OO-přístupu ),  2002 ( kritické zhodnocení učebnic nástroje),  2003 (kritické poznámky),  2003 (koncentrace pohledů - CUML ),  2004 ( rozšíření pro dynamické modelování),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

Visual_Basic 1999 (programování maker MS Word ),  2003 (programování grafiky),  *programovací_jazyky 

vlastní_standardní_SW 1975 (aktualizace souborů, výstupy ),  1975 (statistika obsahu dat, Fortran ),  1976 (! zhodnocení potřebnosti ve VS ),  1976 (generátor NP pro OS),  1976 (překladač číselníků),  1976 (dynamické změny knihoven ),  1976 (podpora kompatibility ICL IBM EC ),  1976 (ICL katalog programů),  1977 ( ukládání a vyledávání informací na MP),  1977 (univerzální parametrický systém ),  1977 (konverze a kontrola vstupních dat ),  1978 ( ! Bratislavský programovací systém),  1979 (generátor pro syntézu souborů ),  1979 (experimentální DB, různé evidence ),  1980 (! systematické využívání PP ),  1980 ( výběry, třídění, součtování a tisky),  1982 (param-PG k práci s tabulkami ),  1982 ( ! číselně definovaný minijazyk CDM),  1983 (MARKAB na přípravu dat, SMEP ),  1983 (nahrávání, údržba a editace dat ),  1987 (! systém řízení báze dat v PL/I ),  1988 (systém pro interakci v DOS-4 ),  1988 (interaktivní nadstavba DOS-4 ),  1989 (SERVUS pro interaktivní ladění ),  1989 ( VTV - interaktivní vstup a změny dat),  1990 (integrovaný DB-systém),  1997 (generátor aplikací pro Windows ),  2004 (! webové sídlo pomocí XWEB ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

výuka_tvorby_SW 1975 ( školení programátorů, obsah, testy),  1976 (! programové a strojového učení ),  1976 (příprava programátorů, testy ICL ),  1977 ( ! kvalifikační nároky na programátory),  1977 (! přehled kurzů ÚVT Tesla ),  1978 (! důležitost metodiky řešení, RT ),  1979 (volitelné základy PG na gymnáziu ),  1979 ( výuka PG VTV na odborném pracovišti),  1979 (přehled kurzů pro EC počítače ),  1980 ( ! různé interaktivní systémy výuky),  1981 (! úsudek a správné myšlení ),  1981 (! význam počítačových her ),  1981 (! systém výuky PG na EF VUT Brno ),  1981 (! automatizovaný IS VÝUKA/SMEP ),  1983 ( ! nároky na analytiky a programátory),  1983 (didaktika programování ),  1983 (studijní program SW inženýrství ),  1983 ( ! výuka programování na střední škole),  1983 (nároky na znalosti v DB prostředí ),  1984 (! minimální slovník PG ),  1988 (důležitost znalosti možností HW ),  1990 (problémy výchovy programátorů ),  1992 (! programátorské dovednosti ),  1992 (! vědomostní jednotky),  1993 (výuka OOP v jazyku Smalltalk ),  1993 (etika profese),  1995 (! autorizované kurzy a testování ),  1996 (! příklady OO přístupu ),  1996 ( ! vývoj VŠ vzdělávání v Evropě a u nás),  1997 ( autorizované kurzy s MS certifiakcí),  1997 (! algoritmy a datové struktury ),  1998 ( ! širší pohled na výuku informatiky),  1998 (znalostní systémy, datové pumpy ),  1998 ( ! sociální aspekty počítačových IS),  1998 ( autorizované kurzy s MS certifikací),  1999 ( systematické vzdělávání projektantů),  2000 ( zkušenosti z vyžívání SAP R/3 na VŠ),  2001 ( studijní programy info-technologií),  2001 ( SAP Klub podpora vyučovacího procesu VŠ),  2002 (spojení teorie s příklady ),  2002 (systém QI při výuce projektování ),  2002 (profil absolventa informatiky ),  2002 (naduniverzitní web-podpora výuky ),  2003 (studium s MS certifikací ),  2003 (! vzory - zobecněné zkušenosti ),  2004 (! e_learning),  2004 (! důvody hledání vzorů ),  2004 (! "soft-sen" svět SOFSEM ),  *lidé-výuka-historie 

web_aplikace 1998 ( internetová stavebnice PCWEB pro školy),  1998 (! volný přístup k envi-informacím ),  1998 ( ! intranet a vnitrofiremní komunikaci),  1998 (pedagogický IS na vysoké škole ),  1999 ( ! kritické hodnocení obsahu internetu),  1999 ( celostání IS pro nakládání s odpady),  1999 (sledování poštovních zásilek ),  2000 (systém VIDIUM pro datové sklady ),  2000 (sběr, analýza a vizualizace dat ),  2000 ( podnikové informační portály Sybase),  2000 ( nakládání s odpady v autoservisech),  2000 ( regionální informační systém o odpadech),  2001 ( ! zkušenosti a doporučení, popis eKit),  2001 ( agentní systémy, elektronická společnost),  2001 ( příklad využití IBM Java a Websphere),  2001 ( příklad malé metodiky projektování),  2001 ( databáze informačních zdrojů AmphorA),  2001 (metasystém v IS vysoké školy ),  2002 ( portál EnviWeb pro životní prostředí),  2002 (cvičné firmy ERP systému mySAPcom ),  2002 ( univerzitní intranetový systém INET),  2002 (pedagogicko-psychologická poradna ),  2002 ( tísňové volání a záchranné systémy),  2002 (firewall u nadnárodní firmy ),  2003 (zdravotní pojišťovna),  2003 (distribuovaný intranet ),  2003 (mapování procesů veřejné správy ),  2003 ( animace ve výuce technických předmětů),  2003 ( server velkého univerzitního systému),  2003 ( prezentace České konference rektorů VŠ),  2004 (! využívání e_podpisu),  2004 (! Internet a IT v EU a v Česku ),  2004 (! data z heterogenního prostředí ),  2004 (! prezentace konference ),  2004 (! možnosti sémantického webu ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

web_programování 1998 (! přehled a příklady technologií ),  1998 (Java a JavaScript),  1998 (HTML formuláře, CGI, SQL a Java ),  1999 (! přehled a příklady technologií ),  2000 ( ! programování u klienta a na serveru),  2000 ( vizuální programování, Control Web),  2000 (podpora komponentových modelů ),  2000 ( strana klienta a serveru, projekt Apache),  2000 (MS VBScript a JScript a další ... ),  2000 ( užití PHP, MS Access, SQL/ODBC, Win32),  2001 (příklady v Cobolu),  2001 (minimalizace přenosů v síti ),  2001 (dolování informací z HTML stránek ),  2001 ( ! komponentně orientované technologie),  2001 (prezentace dokumentů pomocí XML ),  2001 (MS NET, C#, C++, Java, VB, Cobol ),  2002 (příklady, vícejazyčné stránky ),  2002 (analýza webových aplikací ),  2003 (Java Server Pages a tenký klient ),  2003 ( bezbariérový web pro zrakově postižené),  2004 (! adaptivní webové systémy ),  2004 (! generování křížových odkazů ),  2004 (! správa domény .cz),  2004 (! PG prostředky a databáze ),  2004 (! Model-View-Controller ),  2004 (! metodiky tvorby webových sídel ),  2004 (výzkum efektivního vyhledávání ),  2004 (! principy tvorby web prezentace ),  2004 (webové rámce - Frameworks ),  2004 (! XML, RDF a ontologie ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

Y2K_problém 1997 (všeobecné souvislosti a řešení ),  1998 (řešení v Polském bankovnictví ),  1999 (dílčí komentář, odhad nákladů ),  2000 ( ! poučení z různých přístupů k řešení),  2001 (důvod k zájmu o Cobol),  *algoritmy_a_prog-techniky 

XML 2000 (využití pro správu dokumentů STEP ),  2001 (! přehled standardů a technologií ),  2001 ( Definice Typu Dokumentu DTD, styly,),  2001 ( využití pro indexaci webových stránek),  2001 (definice objektů pro databázi ),  2003 ( uživatelské vkládání dat, příklady),  2004 (! vstupní data pro web ),  2004 (! užití pro databáze a web ),  2004 (! příklad k prezentaci konference ),  2004 (perzistence descriptor pro JDO ),  2004 ( ! Resource Description Framework RDF),  *programovací_jazyky 

životní_cyklus_SW 1977 (ladění a údržba, knihovny zdrojů ),  1977 ( programování a zavádění typových PG),  1977 (programátor a ladění/provozování ),  1977 ( uživatelské zadávání výpočtů provozu VS),  1979 (typizace etap analýza a návrh ),  1979 (! uživatelské programování ),  1980 (! model procesu tvorby SW ),  1981 (! strukturované projektování ),  1984 (! příprava inovace rozsáhlého IS ),  1985 (! poznámky k jednotlivým fázím ),  1986 (! realizační popisy v provozu VS ),  1992 (podpora etap pomocí CASE ),  1992 (metodika pro analýzu a návrh ),  1992 (! etapy a standardní činnosti ),  1997 (! náročnost systémové integrace ),  1997 (! kompromis v různých fázích ),  1997 (nástroje na podporu celého cyklu ),  1997 (OO analýza a návrh),  1998 (! význam lidského faktoru ),  1999 (úvodní fáze analýzy IS ),  2000 (analýza zadání),  2000 (analýza a návrh),  2002 (provoz a údržba IS),  2003 (! různé modely a jakost ),  2003 ( iniciace, konstrukce, dodání, provoz),  2004 (agilní metodiky),  2004 (! příklad JE Dukovany),  *řízení-normy-legislativa 

/*1/ 1999 ( samostatná příloha - není ve sborníku),  1999 ( samostatná příloha - není ve sborníku),  2000 ( samostatná příloha - není ve sborníku),  *poznámky_a_komentáře  Zatím nepřístupné texty referátů - kontakt:  cevelavl@vol.cz 

realizační_tým_DB-TSW_na_webu kontakty. ( aktualizace obsahů a rejstříků DB-TSW),  kontakty. ( aktualizace textů referátů DB-TSW),  kontakty. ( spolupráce při aktualizaci DB-TSW),  *poznámky_a_komentáře 

hlavní  tm U-Ž 
29/04/2004-06:44 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š