Celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2004
hlavní-r  2003  1975  * VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 26.-28. května 2004
Pořádající_organizace:
VŠB_TU_Ostrava_EF  Ostravská_univerzita  MU_Brno_FI  Česká_společnost_pro_SI  Tanger_Ostrava  © sborník - ISBN 80-85988-96-8, náklad: ..., 

007  Brechlerová-D  ČZU_Praha_Suchdol ,  Novela zákona o elektronickém podpisu
legislativa  (e_podpis),  e_komunikace  (! e_podpis - novela zákona), 

011  Buchalcevová-A  VŠE_Praha ,  Metodický rámec IS/ICT
metodiky_projektování  (! metodický rámec MEFIS),  životní_cyklus_SW  (agilní metodiky), 

019  Bureš-M  ČVUT_Praha ,  Jelínek-I  ČVUT_Praha ,  Adaptivní webové systémy a hodnocení kvality hypermediálních dokumentů
web_programování  (! adaptivní webové systémy),  e_komunikace  (! e_learning),  kvalita_SW  (hodnocení hypermediálních dokumentů),  výuka_tvorby_SW  (! e_learning), 

025  Čevela-V  Modřice ,  30 let informací, inspirace a interakce - Tvorba softwaru a Programování Ostrava
historie_TSW/PG_Ostrava  (! informace, inspirace a interakce), 

028  Čevela-V  Modřice ,  XML a XWEB jako nástroje pro tvorbu webového sídla s velkým množstvím křížových odkazů
web_programování  (! generování křížových odkazů),  vlastní_standardní_SW  (! webové sídlo pomocí XWEB),  XML  (! vstupní data pro web), 

033  Čevela-V  Modřice ,  Databáze sborníků TSW a Programování Ostrava
historie_TSW/PG_Ostrava  (! DB sborníků na webu a na CD), 

035  Dohnal-J  CZ.NIC_Praha ,  Decentralizovaná správa domény .cz
web_programování  (! správa domény .cz),  legislativa  (! webové domény .cz a .eu), 

038  Dvořák-R  ČVUT_Praha ,  Databáze v prostředí webu
web_programování  (! PG prostředky a databáze),  databanky  (XML a web programování),  XML  (! užití pro databáze a web), 

046  Halva-M  VUT_Brno_FSI ,  Statistické modelování jakosti softwaru
kvalita_SW  (! statistické modelování jakosti),  algoritmy  (! statistické modelování jakosti),  modelování  (! statistické modelování jakosti OO-PG), 

058  Hrabalová-M  Hutnická_ZP_Ostrava ,  Fišer-O  Hutnická_ZP_Ostrava ,  Využití elektronického podpisu v ČR
e_komunikace  (! dosavadní praxe s E-podpisem),  legislativa  (! novela zákona o e_podpisu),  web_aplikace  (! využívání e_podpisu), 

065  Jirsa-J  ČVUT_Praha ,  Nástroje pro modelování a simulace výrobních procesů
modelování  (! vizualizační modelovací SW),  simulace  (! simulace výrobních procesů),  Simscript  (příklad užití),  Simula (srovnání), 

071  Kajzar-D  Slezská_univerzita_Opava ,  Požadavky na informační systém plynoucí z integračních nároků podnikového prostředí
řízení_projektování  (! integrační nároky firmy na IS),  inovace_IS  (! integrační nároky firmy),  bezpečnost  (! integrační nároky firmy), 

078  Karpeta-Č  Scientech_Praha ,  Povalač-O  ČEZ_JE_Dukovany ,  Zabezpečování jakosti software bezpečnostních systémů v rámci projektu "Obnova SKŘ JE Dukovany"
kvalita_SW  (! požadavky na SW JE Dukovany),  bezpečnost  (! testování SW JE Dukovany),  aplikace  (! kontrola a řízení JE Dukovany),  legislativa  (požadavky jaderné energetiky),  životní_cyklus_SW  (! příklad JE Dukovany), 

097  Keprt-A  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Jazyk C# a .NET Framework na Linuxu
C/C++/C#  (.NET na Linuxu),  .NET_technologie  (! Framework pro Windows a Linux),  Linux  (možnosti .NET),  Cobol  (možnosti v rámci .NET), 

106  Klimeš-C  Ostravská_univerzita ,  Procházka-J  Ostravská_univerzita ,  Využití MDA pro integrovaný vývojový nástroj QI Builder
objektové_projektování  (! využití nástroje QI Builder),  modelování  (! Model Driven Architecture), 

112  Kubiš-J  Slovakodata_Bratislava ,  Analýza výkonov SW firmy
řízení_projektování  (plánování výkonů SW firmy),  aplikovaná_matematika  (statistika výkonů SW firmy), 

119  Kudělka-M  UP_Olomouc ,  Vzory pro HCI a GUI
programování_interakce  (! pohledy na vzory HCI a GUI),  výuka_tvorby_SW  (! důvody hledání vzorů), 

124  Lacko-B  VUT_Brno_FSI ,  Tvorba software na začátku XXI. století a existující komunita v ČR
historické_pohledy_200x  (! současný pohled na TSW),  historie_TSW/PG_Ostrava  (! náměty k budoucímu vývoji), 

129  Lacko-B  VUT_Brno_FSI ,  Systémový přístup k jakosti software
kvalita_SW  (! trend ke zvyšování nároků v EU),  systémový_přístup  (! pohled na kvalitu SW),  normy  (revize ISO 9000:2000), 

139  Martiník-I  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Technologie Model-view-controller a její uplatnění při návrhu a implementaci portálových řešení
web_programování  (! Model-View-Controller),  Java  (! servlety a portlety J2EE), 

147  Martiško-B  UMB_Banská_Bystrica ,  Data warehouse and transaction information systems
datové_sklady  (data pro manažérské systémy),  english_text 

152  Merunka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  Objektový přístup v databázové technologii
databanky_objektové  (! Objektový datový model),  Smalltalk  (! program pro DB Gemstone),  databanky_IDMS  (! síťový a objektový model), 

163  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Kritika některých výkladů objektově orientovaného paradigmatu
objektové_programování  (diskuze k objektovému paradigmatu), 

173  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Metodiky orientované na tvorbu webových sídel
web_programování  (! metodiky tvorby webových sídel),  metodiky_projektování  (! tvorba webových sídel), 

187  Morávek-A  ČVUT_Praha ,  Jelínek-I  ČVUT_Praha ,  Peer-to-peer přístup k vyhledávání na Internetu
web_programování  (výzkum efektivního vyhledávání),  aplikovaná_matematika  (topologie vyhledávání na Internetu), 

192  Müllerová-O  ČTÚ_Praha ,  Broadband jako faktor multimediálních aplikací
e_komunikace  (! technická základna Internetu a IT),  web_aplikace  (! Internet a IT v EU a v Česku), 

202  Ocelka-J  MU_Brno_ÚVT ,  Přenosy dat v heterogenním prostředí
web_aplikace  (! data z heterogenního prostředí), 

208  Ocelková-Š  MU_Brno_ÚVT ,  Principy tvorby www prezentací na příkladě webu obecné konference
web_programování  (! principy tvorby web prezentace),  web_aplikace  (! prezentace konference),  XML  (! příklad k prezentaci konference), 

217  Ota-M  ČVUT_Praha ,  Jelínek-I  ČVUT_Praha ,  Využití platformy .NET v podnikové integraci
.NET_technologie  (využití pro CAD aplikace),  programování_grafiky  (CAD aplikace a .NET), 

226  Pavlíčková-J  VŠE_Praha ,  Pavlíček-L  VŠE_Praha ,  Nástroje na zvyšování kvality kódu
kvalita_SW  (nástroje pro jazyk JAVA),  Java  (! nástroje ke zvýšení kvality PG), 

234  Pícka-M  ČZU_Praha_Suchdol ,  Aspektově orientované programování
Java  (! rozšiřující jazyk AspectJ),  programování_ostatní  (! Aspektově orientované programování), 

243  Pilawski-B  Bank_Zachodni_Wroclaw ,  Quality IT - has the time come ?
kvalita_SW  (sociální myšlení a SW praxe),  english_text 

252  Pitner-T  MU_Brno_FI ,  Webové aplikační rámce
web_programování  (webové rámce - Frameworks),  Java  (! servlet API a Server Pages),  objektové_programování  (prezentace - aplikace - data, MVC), 

260  Pokorný-J  KU_Praha ,  Sám já ladívám rád
historické_pohledy_197x  (! vývoj PG v písničkách J. Demnera),  výuka_tvorby_SW  (! "soft-sen" svět SOFSEM),  lidé_kolem_SW  (! osobnosti kolem SW na MFF KU Praha), 

264  Polášek-I  EU_Bratislava ,  Ministr-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Fiala-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Možnosti rozšírenia a aplikácie jazyka UML pri analýze návrhu
UML  (rozšíření pro dynamické modelování), 

274  Ráček-J  MU_Brno_FI ,  Monitorování správních procesů
aplikovaná_matematika  (! definice správního procesu),  e_komunikace  (! časová razítka),  aplikace  (! monitorování workflow veřejné správy), 

282  Richter-M  Komix_Praha ,  Softwarová podpora testování aplikací
kvalita_SW  (abstrakt o podpůrném testovacím SW), 

283  Šebesta-V  ČAV_Praha ,  Specifika certifikace podle ČSN EN ISO 9001:2001 v organizacích, které se zabývají vývojem software
kvalita_SW  (! certifikace jakosti dle ISO),  normy  (! ISO 9001:2001 pro vývoj SW),  řízení_projektování  (! procesy tvorby SW dle ISO),  konfigurační_řízení  (požadavky ISO), 

288  Stinka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  Objektove-relační mapování s využitím technologie JDO
Java  (! mapování objektů do relační DB),  databanky_relační  (mapování objektů pomocí JDO),  modelování  (! paradigma Model View Controller),  objektové_programování  (! perzistence objektů pomocí JDO Sun),  XML  (perzistence descriptor pro JDO), 

294  Švihla-M  ČVUT_Praha ,  Jelínek-I  ČVUT_Praha ,  Sémantický web a automatické generovanie jeho obsahu
web_programování  (! XML, RDF a ontologie),  web_aplikace  (! možnosti sémantického webu),  XML  (! Resource Description Framework RDF), 

301  Tvrdík-J  Ostravská_univerzita ,  Třícet instancí třídy Programování_Tvorba softwaru
historie_TSW/PG_Ostrava  (! od 1 do 30 z pohledu pamětníka),  lidé_kolem_SW  (! osobnosti kolem PG a TSW Ostrava), 

304  Tvrdíková-M  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Nástroje Business Intelligence
umělá_inteligence  (! řízení firmy dle znalostí - BI),  datové_sklady  (! ROLAP, MOLAP a HOLAP),  aplikace  (! BI jako integrační faktor IS firmy), 

311  Vaníček-J  ČZU_Praha_Suchdol ,  Kvalita software ve světle mezinárodních norem
kvalita_SW  (! přímé hodnocení SW v systému),  normy  (! SQuaSE a příprava řady 250xxx),  historické_pohledy_200x  (! stav zájmu o kvalitu SW), 

322  Virius-M  ČVUT_Praha ,  Programování na přelomu tisíciletí
historické_pohledy_200x  (!!! vývoj a perspektivy tvorby SW),  lidé_kolem_SW  (osobnosti - prof. Svoboda),  prostředí_ostatní  (historické čs počítače - SAPO a EPOS), 

333  Vlček-P  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Modelování procesů veřejné správy pomocí Firststep
modelování  (! modely a objekty FirstStep),  aplikace  (! modelování procesů veřejné správy), 

hlavní  2004 
29/04/2004-06:40 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š