Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-jm  jm Hr-J  jm Kr-L  ** Jmenný rejstřík Ka-Ko

Kadlec Zdeněk 1997 (aplikace,  objektové_projektování), 

Kajzar Dušan 2001 (SQL),  2002 (metodiky_projektování,  řízení_projektování),  2004 (řízení_projektování,  inovace_IS, bezpečnost), 

Kakrda Petr 1989 (aplikace_VTV, Fortran ),  1991 (aplikační_typizace, Fortran ), 

Kala Petr 1981 (programování_interakce,  prostředí_ostatní), 

Kalina Kamil 1977 (normované_programování ),  1990 (metasystém, databanky_IDMS ), 

Kaluža Jindřich 1996 (historické_pohledy_199x,  historie_TSW/PG_Ostrava),  1999 (historické_pohledy_199x ),   Jindrich.Kaluza@vsb.cz člen příprav. výboru 1977-1981 předseda příprav. výboru 1996-... *předseda_organizačního_výboru 

Kalužová Ludmila 1986 (lidé_kolem_SW),  1993 (metodiky_projektování),  1999 (databanky_objektové,  objektové_programování), 

Kaniok Jan 1981 (procedury_příkazů,  generování, EC_počítače), člen příprav. výboru 1980

Kanisová Hana 1994 (CASE, metodiky_projektování ), 

Kaplan Karel 1977 (dokumentace_a_standardy ),  1978 (řízení_projektování,  dokumentace_a_standardy), 

Kaprál Rudolf 1989 (historické_pohledy_198x,  PC_aplikace), 

Karpeta Česlav 2004 (kvalita_SW, bezpečnost , aplikace, legislativa, životní_cyklus_SW), 

Karásek V. 1983 (metasystém, ICL_počítače ), 

Kastner Aleš 1987 (systémové_programování,  programování_interakce), 

Kaňovský Josef 1991 (bezpečnost), 

Kaše Jaroslav 1976 (aplikovaná_matematika,  aplikace),  1976 (aplikovaná_matematika,  IBM_počítače, prostředí_ostatní), 

Kedroň Pavel 1998 (programování_ostatní), 

Kelly Peter

Keprt Aleš 2004 (C/C++/C#, .NET_technologie , Linux), 

Kindler Evžen 1990 (Simula,  objektové_programování), 

Kirschner Alexander 1980 (PL/I,  strukturované_programování),  1981 (modulární_programování,  dokumentace_a_standardy),  1983 (výuka_tvorby_SW),  1986 (programování_interakce,  EC_1025/6/7), 

Klčová Lubica 1977 (dokumentace_a_standardy ), 

Klečka Jaroslav 1975 (operační_systémy,  IBM_počítače),  1976 (programování_ostatní,  vlastní_standardní_SW, ICL_počítače, IBM_počítače, EC_počítače ),  1977 (normované_programování ),  1977 (komunikace_kolem_SW,  životní_cyklus_SW, organizace_programování, lidé_kolem_SW ),  1981 (systémové_programování,  IBM_počítače),  1982 (parametrické_programy),  1983 (metodiky_projektování),  1984 (programování_interakce,  metodiky_projektování, lidé_kolem_SW),  střídavě člen příprav. výboru a red. rady 1975-1995

Klimeš Cyril 2002 (aplikace,  objektové_projektování, CASE),  2002 (výuka_tvorby_SW,  lidé_kolem_SW),  2004 (objektové_projektování,  modelování), 

Klvaňa R. 1983 (real_time_aplikace,  aplikační_typizace), 

Knotek Pavel 1987 (algoritmy_třídění, Pascal ), 

Kocúrová Jana 1987 (strukturované_programování,  pseudokód), 

Koch Miloš 1990 (logické_programování, Prolog ), 

Kocman Hynek 1988 (real_time_aplikace), 

Kofránek Jiří 1999 (legislativa, /*1/ ),  2000 (programování_ostatní,  real_time_aplikace, aplikace),   kofranek@cesnet.cz 

Kolář Vladimír 1986 (terminálové_aplikace,  EC_1025/6/7), 

Kolařík Jiří 1996 (klient_server_aplikace,  IBM_počítače, CASE, databanky, RPG), 

Konečná Eliška 1977 (aplikační_typizace,  EC_počítače), 

Kopčil Emil 1977 (dokumentace_a_standardy ),  1977 (rozhodovací_tabulky),  1978 (rozhodovací_tabulky,  komunikace_kolem_SW),  1982 (parametrické_programy),  1987 (metodiky_projektování,  algoritmy, metasystém),  1991 (komunikace_kolem_SW,  kvalita_SW, číselníky), 

Kopeček Ivan 1983 (aplikace_VTV, Algol,  Fortran),  1984 (aplikace_VTV),  1986 (aplikace_VTV, Fortran ), 

Kořenek Pavel 1999 (databanky, Pascal ), 

Kořínek Martin 2002 (aplikační_typizace,  prostředí_ostatní, inovace_IS),  2002 (bezpečnost, web_aplikace ),  2003 (web_aplikace,  řízení_projektování, bezpečnost), 

Košnerová Olga 1988 (databanky_IDMS, aplikace , terminálové_aplikace), 

Kotek Jan 2000 (web_aplikace,  web_programování), 

Koubský Petr 1989 (historické_pohledy_198x,  lidé_kolem_SW),  1990 (lidé_kolem_SW, algoritmy ),  1991 (historické_pohledy_199x ),  1992 (historické_pohledy_199x,  lidé_kolem_SW), člen příprav. výboru 1992

Kováč Jozef 1983 (databanky_IDMS, aplikace ), 

Kováč Roman 1984 (aplikace), 

Kozač Slavomír 1994 (klient_server_aplikace ), 

Kozák Jan 1976 (aplikovaná_informatika, PL/I ),  1976 (dokumentace_a_standardy,  strukturované_programování), 

hlavní  jm Ka-Ko 
29/04/2004-06:41 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š