Seminář PROGRAMOVÁNÍ '92
hlavní-r  1991  1993  * Ostrava - Dům techniky, 26.-28. května 1992
Pořádající_organizace:
Dům_techniky_Ostrava  © sborník - číslo neuvedeno, náklad: 300, 

p1 Jilková-H  VŠE_Praha ,  Stanovská-I  VŠE_Praha ,  Yourdonova strukturovaná metoda pro návrh IS - tištěný text v samostatné 2-dílné doprovodné publikaci "Strukturované postupy analýzy a návrhu IS", elektronicky viz kapitoly p1 - SP (stránky 237 až 376) v závěru tohoto obsahu ***
strukturované_projektování  (! Yourdonova metoda), 

003  Drbal-P  VŠE_Praha , CASE
CASE  (! modely řešení IS s příklady),  životní_cyklus_SW  (podpora etap pomocí CASE),  nástroje_projektování  (zavedení CASE Excelerátor), 

019  Jeliga-R  VÚMS_Praha ,  Metodika BSP a koincidenční matice
metodiky_projektování  (BSP a koincidenční matice),  životní_cyklus_SW  (metodika pro analýzu a návrh), 

024  Lacko-B  VUT_Brno_FS ,  Projektové řízení a systémy CASE
řízení_projektování  (! metody projektového řízení),  CASE  (nástroje k projektovému řízení), 

036  Lacko-B  VUT_Brno_FS ,  Charakteristika metody SSADM
strukturované_projektování  (! metoda SSADM),  CASE  (počítačová podpora SSADM), 

044  Bébr-R  INFO_Praha ,  MODES ROBES aneb ZASE CASE?
CASE  (! hodnocení nástrojů a systémů),  historické_pohledy_199x  (! přístupy k CASE u nás), 

052  Metzl-K  OKD_Ostrava_AŘ ,  Vývoj analyticko-programátorských technologií
CASE  (vývoj anal-prog technologií),  IBM_počítače  (integrované vývojové nástroje), 

055  Soukup-B  SGP_Systems_Uh_Hradiště ,  Soukupův Grafický Preprocesor - první vykročení k systémům CASE - aneb zkusme programovat česky!
strukturované_programování  (Jacksonova metoda a SGP),  CASE  (SGP jako lower CASE), 

064  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  Pokus o zjednodušený model CASE sestavený s využitím systémového přístupu
CASE  (funkční popisy a odvozené vazby),  generování  (skládání zdrojových textů Cobol),  Cobol  (generátor zdrojových textů), 

075  Přikryl-P  VUT_Brno_FE ,  Struktura programátorského týmu
organizace_programování  (! různé struktury týmů),  lidé_kolem_SW  (! nároky na programátory v týmu), 

091  Dvořák-L  ÚIV_Praha ,  Superprogramátoři a ti druzí
výuka_tvorby_SW  (! programátorské dovednosti),  lidé_kolem_SW  (! typy a jejich duševní nástroje),  organizace_programování  (! využívání potenciálu lidí), 

097  Šlegr-J  VAKUS_Praha ,  Programová tvorba z pohledu světových norem
normy  (! ANSI/IEEE k tvorbě programů),  životní_cyklus_SW  (! etapy a standardní činnosti), 

108  Peška-J  OKD_Ostrava_AŘ ,  TRH, OBCHOD, programátoři
historické_pohledy_199x  (! nástup obchodníků se SW),  lidé_kolem_SW  (! potřeba praktické kvalifikace), 

114  Hanáček-P  VUT_Brno_FE ,  Staudek-J  VUT_Brno_FE ,  Informační systémy a jejich bezpečnost
bezpečnost  (! bezpečnostní rizika a opatření),  e_komunikace  (! prokazování totožnosti),  aplikace  (příklady bezpečnostních opatření), 

130  Honzík-J-M  VUT_Brno_FE ,  Transformace vysokoškolského vzdělání na FE VUT v Brně
výuka_tvorby_SW  (! vědomostní jednotky),  historické_pohledy_199x  (! srovnání našich VŠ s Evropou),  normy  (! návrh studijního plánu IEEE/ACM), 

147  Havlík-J  Inorga_Praha ,  Panec-Z  AIT_Praha ,  Rok s EXCELERATOREM/IS
CASE  (Excelerator firmy Intersolv),  metodiky_projektování  (zkušenosti s CASE Excelerator),  aplikace  (IS Úřadů práce, IS většího podniku), 

155  Prokop-J  Pragodata_Praha ,  CASE/4/0
CASE  (popis a zkušenosti s Case/4/0),  metodiky_projektování  (! metody systému Case/4/0), 

172  Kunc-P  Soba_ČSFR_Praha ,  LANSA - popis produktu
CASE  (Lansa pro IBM AS/400),  IBM_počítače  (CASE Lansa), 

177  Havelka-J  Soba_ČSFR_Praha ,  Praktické zkušenosti s LANSOU na projektu Mzdy a personalistika
aplikace  (Mzdy a personalistika, Lansa),  CASE  (Lansa a Harmony - zkušenosti), 

182  Vitáčková-L  Soba_ČSFR_Praha ,  Zavádění a úpravy typového softwaru vytvořeného v LANSE
aplikační_typizace  (Lansa a Harmony),  CASE  (Lansa a typový SW), 

184  Janda-J  BM_České_Budějovice ,  GEPRA - popis systému
CASE  (GEPRA pro FoxPro),  databanky  (CASE GEPRAS ve FoxPro),  generování  (Generátor programových aplikací FoxPro), 

191  Janda-J  BM_České_Budějovice ,  GEPRA - praktické zkušenosti
CASE  (zkušenosti se systémem GEPRA), 

194  Tota-K  SET_Brno ,  Vývoj informačních systémů s využitím FourGen CASE Tools
CASE  (FourGen CASE Tool pro Informix), 

200  Marcinčín-Ĺ  Aquila_Letohrad ,  MAGIC II - profesionálna dátabáza Computer Aided Programming
CASE  (aplikační generátor MAGIC II),  databanky_relační  (DB systém MAGIC II), 

214  Zapletal-L  Železárny_Prostějov ,  Praktické zkušenosti s využíváním MAGIC II (Využití MAGIC II v projekční praxi)
CASE  (! zkušenosti s MAGIC II a Btrieve),  databanky_relační  (využití Btrieve pro MAGIC II), 

222  Kratochvíl-R  KCT_Ware_Vsetín ,  CLARION Professional Developer
CASE  (Clarion Professional Developer),  databanky  (CASE vlastnosti DB systému Clarion), 

226  Trtík-P  KCT_Ware_Vsetín ,  Praktické zkušenosti s vývojovým systémem CLARION Professional Developer a jeho využití v praxi
CASE  (zkušenosti se systémem Clarion), 

229  Koubský-P  Softwarové_noviny_Praha ,  Nic ve zlém, nic v dobrém (otazníky a vykřičníky počítačové publicistiky)
historické_pohledy_199x  (! počítačová publistika),  lidé_kolem_SW  (! čtenáři a počítačová publicistika), 

237 p1 - SP - 1. Úvod

239  p1 - SP - 2. Důvody změn v analýze a přechod ke strukturovaným technikám

243  p1 - SP - 3. Úloha modelování při analýze a návrhu IS

246  p1 - SP - 4. Nástroje pro tvorbu esenciálního modelu v Yourdonově strukturované metodě

287  p1 - SP - 5. Postup tvorby esenciálního modelu

299  p1 - SP - 6. Uživatelský model systému

303  p1 - SP - 7. Návrh programovéhosystému - Structured Design

320  p1 - SP - 8. Závěr

322  p1 - SP - 9. Seznam použité literatury

323  p1 - SP - Příklad "Zásilkový obchodní dům NEKRMAN"

hlavní  1992 
29/04/2004-06:37 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š