Seminář PROGRAMOVÁNÍ '93
hlavní-r  1992  1994  * Ostrava - Dům techniky, 8.-10. června 1993
Pořádající_organizace:
Dům_techniky_Ostrava  © sborník - číslo neuvedeno, náklad: 150, 

005  Lacko-B  VUT_Brno_FS ,  Úvod k objektově orientovanému bloku přednášek
objektové_projektování  (úvod k bloku referátů), 

007  Lacko-B  VUT_Brno_FS ,  Vádemékum objektově orientované technologie
objektové_projektování  (! historie, cíle, pojmy),  objektové_programování  (! úvod),  databanky_objektové  (! úvod), 

024  Polák-J  ČVUT_Praha ,  Základní principy objektově orientovaného paradigmatu
objektové_projektování  (! principy OO přístupu), 

051  Brázdil-F  AproSoft_Praha ,  Objektově orientované programování v C++
objektové_programování  (! nástroje Borland C++),  C/C++/C#  (OO rozšíření C++ Borland), 

067  Veselý-J  MF_Servis_Hradec_Králové ,  COBOL a objektové programování
objektové_programování  (nástroje MF Cobol/Smalltalk),  Cobol  (OO rozšíření MF, spolupráce se Smalltalk),  Smalltalk  (spolupráce s Cobolem v režimu k/s), 

080  Pokorný-J  UK_Praha ,  Objektově orientované databáze
databanky_objektové  (! principy a jazyky), 

092  Drbal-P  VŠE_Praha ,  OOP z pohledu programování
objektové_programování  (abstraktní data, analýza, návrh),  abstraktní_datové_typy  (! OO programování), 

100  Honzík-J-M  VUT_Brno_FE ,  Vyhledávání ve vyvážených stromech I.
algoritmy_vyhledávání  (! vyvážené stromy, Pascal),  Pascal  (! algoritmy vyhledávání), 

114  Ryant-I  firma_neuvedena ,  Totální objektifikací za nový řád ve správě objektů
objektové_programování  (! perzistence objektů),  databanky_objektové  (! problematika perzistence), 

121  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  Práce s objektově orientovaným generátorem programů Cobol
objektové_programování  (OO skládání zdrojových programů Cobol),  Cobol  (generování zdrojových objektů),  generování  (OO generátor zdrojových textů), 

135  Huňka-F  Ostravská_univerzita ,  Výuka OOP na Ostravské universitě
výuka_tvorby_SW  (výuka OOP v jazyku Smalltalk),  objektové_programování  (příklady Pascal a Smalltalk),  Smalltalk  (užití ve výuce OOP, srovnání s Pascalem),  Pascal  (příklad srovnání se Smalltalk), 

140  Jilková-H  VŠE_Praha ,  Objektový versus strukturovaný přístup při analýze a návrhu informačních systémů
objektové_projektování  (srovnání se strukturovaným přístupem),  strukturované_projektování  (srovnání s OO přístupem), 

147  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Souvislosti mezi objektově orientovanými a relačními metodologiemi návrhu programů
objektové_projektování  (řešení perzistence objektů), 

152  Číhal-R  ÚVAR_Brno ,  Platón a objektové modelování
objektové_projektování  (! funkční analýza a modelování dat),  historické_pohledy_199x  (! Platón a datové stíny objektů v IS),  aplikace  (IS ČSD, sledování činnosti strojů), 

159  Chochola-J  DemSys_Ostrava ,  Modelování a predikce spolehlivosti programového vybavení
kvalita_SW  (modelování spolehlivosti PG),  modelování  (predikce spolehlivosti PG), 

168  Hanáček-P  VUT_Brno_FE ,  Hodnocení a klasifikace bezpečnosti informačních systémů
bezpečnost  (! klasifikace bezpečnosti IS),  normy  (bezpečnost IS v USA a v Evropě), 

176  Honzík-J-M  VUT_Brno_FE ,  Etika profese programování
lidé_kolem_SW  (! etika profese programování),  výuka_tvorby_SW  (etika profese), 

182  Šlegr-J  SPT_Telecom_Praha ,  Na co by si měli naši tvůrci softwaru zvyknout
řízení_projektování  (! nové přístupy k tvorbě SW),  normy  (! autorita a užitečnost norem pro IS), 

190  Bébr-R  Národní_inf_středisko_Praha ,  Plnotextová technologie a její aplikace
texty  (! ukládání a vyhledávání textů),  aplikace  (celostátní systém právních informací), 

198  Polák-J  Deloitte_Touche_Praha ,  Metodologie 4FRONT - nástroje tvorby informačních systémů
metodiky_projektování  (metodologie 4front Deloitte Touche), 

202  Oliva-Z  CT_NET_Praha ,  GUPTA: Prostředky databázové technologie
databanky_relační  (DB technologie GUPTA), 

209  Kalužová-L  VŠB_Ostrava_EF ,  Metodický postup tvorby logických datových modelů
metodiky_projektování  (! tvorba logických datových modelů), 

215  Marcinčín-Ĺ  Aquila_Letohrad ,  Symbióza CASE Synthesis a CAP magic = 5GL ?
nástroje_projektování  (MAGIC jako Front-End DB),  národní_prostředí  (řešení MAGIC - samostatný soubor), 

219  Metzl-K  AŘ_System_Ostrava ,  CASE - obchodní trik, nebo naše spása
CASE  (! hodnocení nároků a přínosů),  metodiky_projektování  (zmínka o způsobu použití SSADM), 

224  Schindler-J  VŠB_Ostrava_EF ,  Fiala-J  VŠB_Ostrava_EF ,  Ministr-J  VŠB_Ostrava_EF ,  Juráková-A  VŠB_Ostrava_EF ,  Využití CASE a metodologie projektování informačních systémů na ekonomické fakultě VŠB
metodiky_projektování  (! stručně o SSADM - LBMS),  CASE  (nasazení case/4/0 a SSADM),  aplikace  (analýza IS pro Cement Hranice), 

233  Bílý-P  Piksoft_Praha ,  Majetičová-J  Piksoft_Praha ,  Jak to přišlo, že na podzim roku 1992 Československo nebylo zaplaveno produktem zabezpečení transakčního zpracování pro FoxPro 2.0
databanky_relační  (transakční zpracování PC, FoxPro),  algoritmy  (! problematika transakčního zpracování), 

1993  hlavní 
29/04/2004-06:38 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š