Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-jm  jm Vl-Ž  jm C-F  ** Jmenný rejstřík A-B

Adámek A. 1986 (programování_interakce,  strukturované_projektování, ICL_počítače), 

Adámek Milan 1980 (terminálové_aplikace,  IBM_počítače), 

Adelsberger Petr 1977 (strukturované_programování,  metodiky_projektování, organizace_programování), 

Andraško Svatoslav 1979 (parametrické_programy,  Tesla_200), 

Andrle Lubomír 1990 (aplikace,  programování_grafiky, databanky_relační, PC_aplikace), 

Antlová Klára 1998 (řízení_projektování,  výuka_tvorby_SW, životní_cyklus_SW, lidé_kolem_SW), 

Babíček Jaroslav 1977 (dokumentace_a_standardy ), 

Badawy Mohammad 2002 (SQL, databanky, normy , english_text), 

Bahenský Zbyšek 1999 (legislativa, /*1/ ), 

Balabán Zdeněk 1990 (bezpečnost), 

Balcárek Milan 1984 (C/C++/C#, prostředí_ostatní ), 

Balgar František 1976 (metasystém,  vlastní_standardní_SW), 

Balusek Jiří 1987 (programování_interakce,  algoritmy, aplikace), 

Baláž Stanislav 1976 (normované_programování ), 

Balíková M. 1983 (metasystém, ICL_počítače ), 

Baron Karel 1975 (real_time_aplikace,  lidé_kolem_SW), člen příprav. výboru 1975-1992

Bárta Radim 1998 (programování_ostatní), 

Bartoš Josef 1995 (CASE, klient_server_aplikace ), 

Bébr Richard 1976 (aplikační_typizace,  organizace_programování),  1977 (komunikace_kolem_SW,  programování_interakce, lidé_kolem_SW, programátor/analytik ),  1979 (databanky_relační,  vlastní_standardní_SW, komunikace_kolem_SW, historické_pohledy_197x ),  1980 (historické_pohledy_198x,  aplikace_VTV, organizace_programování),  1981 (algoritmy, umělá_inteligence , výuka_tvorby_SW, historické_pohledy_198x),  1982 (lidé_kolem_SW,  řízení_projektování),  1984 (programování_interakce,  lidé_kolem_SW),  1985 (historické_pohledy_198x,  lidé_kolem_SW, aplikační_typizace, metodiky_projektování ),  1986 (lidé_kolem_SW,  systémový_přístup),  1987 (metodiky_projektování,  PC_aplikace, aplikační_typizace, bezpečnost,  historické_pohledy_198x),  1988 (lidé_kolem_SW,  historické_pohledy_198x),  1989 (řízení_projektování,  historické_pohledy_198x),  1990 (historické_pohledy_199x,  lidé_kolem_SW, umělá_inteligence),  1991 (historické_pohledy_199x ),  1992 (CASE,  historické_pohledy_199x),  1993 (texty, aplikace),  1994 (historie_TSW/PG_Ostrava,  historické_pohledy_199x),  1995 (systémový_přístup,  metodiky_projektování, lidé_kolem_SW),  1996 (národní_prostředí,  komunikace_kolem_SW),  1998 (výuka_tvorby_SW,  národní_prostředí, systémový_přístup, řízení_projektování,  lidé_kolem_SW),  1999 (web_aplikace,  národní_prostředí),  2000 (texty),  člen příprav. výboru 1989-1995  bebr@vse.cz  www.bebr/vse.cz  

Bechný Tomáš 1978 (PL/I, IBM_počítače ),  1980 (terminálové_aplikace,  IBM_počítače), 

Beneš Miroslav 1989 (systémové_programování,  Modula, Pascal),  1990 (Pascal),  1994 (aplikace),  1995 (Oberon, Algol,  strukturované_programování, modulární_programování,  objektové_programování), 

Bernátek Jiří 1995 (výuka_tvorby_SW), 

Bílý Petr 1991 (aplikační_typizace,  databanky_relační, CASE),  1993 (databanky_relační, algoritmy ),  1997 (řízení_projektování,  životní_cyklus_SW, lidé_kolem_SW), 

Birner Jan 1989 (real_time_aplikace, SMEP ), 

Bloch Martin 1977 (vlastní_standardní_SW,  IBM_počítače, aplikace), 

Bodeček Vladimír 1989 (Pascal,  programování_interakce), 

Boháček Václav člen příprav. výboru 1975 - organizační garant

Bohuslav Rudolf 1977 (algoritmy,  historické_pohledy_197x, IBM_počítače), 

Bojtosová I. 1989 (konfigurační_řízení,  aplikace), 

Boldiš Andrej 1982 (parametrické_programy),  1983 (Ada, historické_pohledy_198x ),  1984 (metodiky_projektování,  výuka_tvorby_SW, historické_pohledy_198x),  1985 (aplikovaná_informatika,  modelování, abstraktní_datové_typy), 

Boleslav Jiří 1977 (rozhodovací_tabulky),  1978 (rozhodovací_tabulky,  komunikace_kolem_SW),  1978 (rozhodovací_tabulky, normy ),  1979 (rozhodovací_tabulky,  kvalita_SW, aplikovaná_informatika),  1982 (procedury_příkazů,  EC_počítače, aplikace),  1988 (programování_interakce,  historické_pohledy_198x), 

Bonhardová Růžena 1976 (systémové_programování ), 

Boreš Pavel 1982 (parametrické_programy), 

Borský Vladimír 1977 (normované_programování ),  1985 (aplikační_typizace,  algoritmy), 

Botek Zdeněk 1980 (strukturované_programování,  programování_ostatní, terminálové_aplikace),  1983 (aplikovaná_informatika ),  1986 (programování_ostatní,  historické_pohledy_198x, strukturované_programování, Pascal ),  1987 (programování_ostatní, Pascal ), 

Bražina David 2003 (programování_grafiky,  prostředí_ostatní), 

Brechlerová Dagmar 2001 (bezpečnost, legislativa ),  2002 (legislativa, e_komunikace ),  2004 (legislativa, e_komunikace ), *** členka výboru od 2002-... *člen_organizačního_výboru 

Brožek Michal 1997 (real_time_aplikace, Modula , objektové_programování),  1999 (Pascal,  objektové_programování),  2000 (web_aplikace, datové_sklady , Java),  2000 (web_aplikace, datové_sklady ), 

Brzický Josef 1975 (strukturované_programování,  PL/I),  1977 (strukturované_programování,  PL/I, pseudokód),  1983 (programování_interakce,  řízení_projektování), 

Brázdil Filip 1993 (objektové_programování,  C/C++/C#), 

Brechlerová Dagmar 2001 (bezpečnost, legislativa ),  2002 (legislativa, e_komunikace ),  2004 (legislativa, e_komunikace ), 

Bujnoch Josef 1980 (algoritmy, databanky_IMS , terminálové_aplikace),  1983 (databanky_IMS,  terminálové_aplikace), 

Buchalcevová Alena 1999 (komunikace_kolem_SW,  lidé_kolem_SW),  2004 (metodiky_projektování), 

Bulla Vladimír 1982 (metasystém, IBM_počítače ), 

Bureš Miroslav 2004 (web_programování,  e_komunikace, kvalita_SW, výuka_tvorby_SW), 

Buš Bohumil 1981 (RPG, EC_počítače), 

hlavní  jm A-B 
29/04/2004-06:40 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š