Celostátní seminář PROGRAMOVÁNÍ '79
hlavní-r  1978  1980  * Havířov - hotel Merkur, 18.-20. června 1979
Pořádající_organizace:
ČSVTS_ČÚV_KAK  ČSVTS_KAK_v_Sm_kraji  KOS_programování_Ostrava  Dům_techniky_ČSVTS_Ostrava  © sborník - publikace č. 60/685/79, náklad: 350 , 

001  Metzl-K  OKR_Ostrava_AŘ ,  Tvrdík-J  ÚEPK_ČSAV_Ostrava ,  Zdokonalené programovací techniky
metodiky_projektování  (! zdokonalené techniky IPT IBM),  strukturované_programování  (! strukturovaný návrh),  organizace_programování  (! týmy pro zdokonalené technologie),  HIPO  (! příklad konkretních diagramů),  rozhodovací_tabulky  (popis funkce, součást HIPO),  pseudokód  (! použití v návrhu PG částí), 

027  Duplinský-J  VVS_Bratislava ,  Štruktůra programov (v BPS)
aplikovaná_informatika  (! proces tvorby struktury PG),  strukturované_programování  (moduly a struktura programu), 

042  Fischer-P  VVS_Bratislava ,  BPS, 1. verzia, aplikácia abstraktných dátových typov
Modula  (odvozený systémový jazyk BPS/L),  abstraktní_datové_typy  (jazyk Modula), 

049  Ševčík-B  ČKD_Praha ,  Provádění změn v rozsáhlých programových systémech
algoritmy  (hromadné změny organizace dat),  ICL_počítače 

061  Boleslav-J  TOS_Kuřim ,  Rozhodovací tabulky jako prostředek usnadnění verifikace programů
rozhodovací_tabulky  (usnadnění verifikace programů),  kvalita_SW  (verifikace programů),  aplikovaná_informatika  (RT a verifikace programů), 

074  Prokop-J  Čokoládovny_Praha ,  Využití počítače pro tvorbu dokumentace
metasystém  (! knihovny, zdroje a DŠ popisu-PG),  aplikovaná_matematika  (! precendenční analýza - vazby),  dokumentace_a_standardy  (metasystém a počítačová dokumentace), 

083  Turjanica-J  PVT_Brno ,  Metodika programování a dokumentace prováděcího projektu při budování AIS NV
metodiky_projektování  (metodika programování AIS NV),  dokumentace_a_standardy  (prováděcí projekt servisního VS),  EC_1021  (metodika provozování AIS NV), 

093  Juřina-P  NHKG_Ostrava_Kunčice ,  Holman-O  NHKG_Ostrava_Kunčice ,  Formátování výstupu (tisku) kompilátoru programovacího jazyka PL/I
PL/I  (formátovaný protokol o kompilaci),  IBM_počítače  (kompilace PL/I), 

102  Čevela-V  Ingstav_Brno ,  Typizace algoritmů v oblasti zpracování dat
aplikační_typizace  (typový popis zpracování vstupních dat),  metodiky_projektování  (! úplný programový popis analýzy),  životní_cyklus_SW  (typizace etap analýza a návrh), 

113  Mosný-M  VVS_Bratislava ,  Mozolíková-M  VVS_Bratislava ,  Tvorba programov s použitím nástrojov matematicko-logického modelovania
modelování  (ukazatele systému člověk - stroj),  Fortran  (matematicko logické modelování), 

122  Herkeĺ-I  VÚD_Žilina ,  O možnosti kvalitatívného hodnotenia programov cez kvantitatívné veličiny
aplikovaná_matematika  (empirické teorie hodnocení programů),  metodiky_projektování  (teorie kolem úsilí a produktivity), 

131  Holáň-V  KHS_Ostrava ,  Miklica-P  VOKD_Ostrava ,  Programátor z pohledu uživatele
komunikace_kolem_SW  (! vztahy uživatel/programátor),  lidé_kolem_SW  (! pohled uživatele na PG),  kvalita_SW  (! nároky z hlediska uživatele), 

137  Streit-D  Slezan_Frýdek_Místek ,  Selektivní syntéza setříděných sériových souborů na úrovni vět o shodných klíčích prostřednictvím generátorů programů
algoritmy  (selektivní syntéza souborů),  vlastní_standardní_SW  (generátor pro syntézu souborů),  generování  (programy Cobol, syntéza souborů), 

149  Plucar-J  VÚEPE_Ostrava ,  Parametrický systém pro manipulaci s daty pro potřeby jednorázových agregací informací z existujících datových souborů
parametrické_programy  (agregace a manipulace s daty),  PL/I  (standardní parametrický program), 

161  Andraško-S  ÚVT_Ostrava ,  Parametrický program třídění a kumulace
parametrické_programy  (třídění, kumulace, tisky),  Tesla_200  (doplňující parametrické PG), 

170  Zbytek-Z  Slezan_Frýdek_Místek ,  Standardní chod pro zakládání a údržbu kmenových souborů
parametrické_programy  (aktualizace kmenových souborů),  Cobol  (standardní parametrický program), 

180  Němec-M  Desta_Děčín ,  Parametrické obslužné programy a možnosti jejich použití
parametrické_programy  (univerzální konverze, výběry, tisky),  EC_1021  (doplňující parametrické programy), 

192  Galgonek-K  FCÚ_Praha ,  Systém programů maticových operací a způsob uložení datových souborů
aplikovaná_matematika  (maticové operace parametricky),  parametrické_programy  (maticové operace a ukládání souborů),  Fortran (matice), 

201  Volák-J  INCOMA_Gottwaldov ,  Generátor cobolských programů CMCGEN
generování  (! popis návrhu a užití generátoru),  Cobol  (generováné NP, RT a další PG),  Assembler  (generování Cobolu pomocí maker),  prostředí_ostatní  (Siemens 4004), 

214  Zlámal-J  NHKG_Ostrava_Kunčice ,  Předpokládané směry vývoje v oblasti zpracování dat
historické_pohledy_197x  (! předpokládané směry vývoje HW a SW), 

222  Bébr-R  VAKUS_Praha ,  Stroj rozmlouvá s člověkem aneb malá česká banka dat
databanky_relační  (! relační model, komunikace s DB),  vlastní_standardní_SW  (experimentální DB, různé evidence),  komunikace_kolem_SW  (ovládání experimentální DB),  historické_pohledy_197x  (vlastní experimentální DB), 

236  Zralý-M  Inorga_Praha ,  Návrh uživatelského jazyka vyšší úrovně DBS/25
databanky  (uživatelský jazyk DBS/25),  EC_1025/6/7  (databanka DBS/25), 

247  Sokol-J  VÚMS_Praha ,  Interaktivní zpracování na počítači EC 1025
operační_systémy  (řešení interakce v DOS-3/EC),  EC_1025/6/7  (možnosti interakce),  historické_pohledy_197x  (EC 1025 a interakce),  terminálové_aplikace  (možnosti EC 1025), 

255  Petríková-M  ÚSIP_Bratislava ,  Systém riadenia bázy dát IDMS
databanky_IDMS  (! IDMS - DB se síťovou strukturou),  EC_počítače  (DB IDMS), 

267  Chytil-M  MSBÚ_ČSAV_Praha ,  Forma a stupně uživatelské podpory při strojovém řešení kognitivních problémů
umělá_inteligence  (! řešení různých forem problémů), 

278  Vass-K  ÚIRK_Bratislava ,  Skúsenosti s prípravou programov pod mnohouživatelským operačním systémom reálného času na počítačoch rady PDP-11
terminálové_aplikace  (! interaktivní uživatelské programování),  SMEP  (zkušenosti s kompatibilním PDP-11),  organizace_programování  (! interaktivní uživatelské programování),  prostředí_ostatní  (PDP-11),  dokumentace_a_standardy  (katalog uživatelských programů),  životní_cyklus_SW  (! uživatelské programování), 

293  Nedoma-J  SPK_Praha ,  Některé zkušenosti se sledováním činnosti systému OS/VS1
operační_systémy  (virtuální IBM OS/VS1 a VM/370),  IBM_počítače  (virtuální operační systémy), 

301  Plechatý-V  gymnázium_Ostrava_1 ,  Programování a výpočetní technika v novém projektu gymnázia
výuka_tvorby_SW  (volitelné základy PG na gymnáziu),  historické_pohledy_197x  (výuka PG na gymnáziu), 

307  Šlégr-J  Tesla_Praha ,  Účelová výuka programování na vědecko-výzkumném pracovišti
výuka_tvorby_SW  (výuka PG VTV na odborném pracovišti),  Fortran  (výuka programování VTV), 

312  Pečený-I  ÚAVT_Praha ,  Školí NOTO podle Komenského ?
výuka_tvorby_SW  (přehled kurzů pro EC počítače),  EC_počítače  (kvalifikační kurzy), 

hlavní  1979 
29/04/2004-06:35 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š