Celostátní seminář PROGRAMOVÁNÍ '78
hlavní-r  1977  1979  * Havířov - hotel Merkur, 16.-17. května 1978
Pořádající_organizace:
ČVTS_ÚV_KAK  ČVTS_KV_KAK_KOS_prog_Ostrava  Dům_techniky_ČVTS_Ostrava  © sborník - publikace č. 60/659/78, náklad: 340, 

001  Čimbura-V  ČVTS_KOS_programování_Ostrava ,  Vývoj semináře
historie_TSW/PG_Ostrava  (vývoj semináře, výsledky ankety), 

006  redakční_rada  ČVTS_KOS_programování_Ostrava ,  Výběr z diskuse na semináři 1977
historické_pohledy_197x  (autentické názory z diskuze),  strukturované_programování  (programování bez GO TO),  programátor/analytik  (názory z diskuze),  organizace_programování  (diskuze k uzavřenému provozu VS), 

012  Jiříček-P  OKR_Ostrava_AŘ ,  Boleslav-J  TOS_Kuřim ,  Chlouba-J  VÚMS_Praha ,  Kopčil-E  Vítkovické_stavby_Ostrava ,  Kratochvíl-E  VÚMS_Praha ,  Masařík-Z  OKR_Ostrava_AŘ ,  Nováček-L  Sigma_Olomouc ,  Ševčík-B  ČKD_Praha ,  Šimoník-P  OKR_Ostrava_AŘ ,  Tloušť-V  Čokoládovny_Praha ,  Zelenka-J  VSŽ_Košice ,  Problémy využívání rozhodovacích tabulek
rozhodovací_tabulky  (! souhrn diskuze v sekci),  komunikace_kolem_SW  (! výhody RT pro komunikaci), 

045  Zelenka-J  VSŽ_Košice ,  Programové overovanie správnosti RT - programov
rozhodovací_tabulky  (ověřování a dokazování nesprávnosti), 

057  Boleslav-J  TOS_Kuřim ,  Standardizace metody RT
rozhodovací_tabulky  (standardizace metody RT),  normy  (kanadský standard zápisu RT),  Cobol  (příklady standardního zápisu RT), 

073  Ševčík-B  ČKD_Praha ,  Vzdělávání programátorů se zaměřením na rozhodovací tabulky
rozhodovací_tabulky  (využití pří výuce programátorů),  výuka_tvorby_SW  (! důležitost metodiky řešení, RT), 

082  Šimoník-P  OKR_Ostrava_AŘ ,  Rozhodovací tabulky jako součást specifikace a dokumentace programu
rozhodovací_tabulky  (využití pro zadávání programů),  dokumentace_a_standardy  (RT ve specifikaci programu),  programátor/analytik  (zadávání PG formou RT), 

098  Chvalovský-V  ČKD_Praha ,  Strukturované programování s rozhodovacími tabulkami
rozhodovací_tabulky  (RT při strukturovaném programování),  strukturované_programování  (možnosti využití RT), 

104  Bechný-T  NHKG_Ostrava_Kunčice ,  Juřina-P  NHKG_Ostrava_Kunčice ,  Racionální používání programovacího jazyka PL/I pod PL/I kompilátorem
PL/I  (! snížení strojové náročnosti),  IBM_počítače  (užívání PL/I), 

132  Podešva-P  VAKUS_Praha ,  Pokus o strukturalizaci normovaného programu
normované_programování  (využití SP, moduly, vrstvy),  strukturované_programování  (spojení s NP, návaznost na HIPO),  Cobol  (kombinace NP a SP, podprogramy), 

142  Zvoníček-M  IBZKG_Brno ,  Systém normovaného programování PL/1
PL/I  (příklady normovaného programování),  normované_programování  (souhrn a příklady PL/I), 

157  Miklica-P  ČVTS_KOS_programování_Ostrava ,  Čimbura-V  ČVTS_KOS_programování_Ostrava ,  Poznámky ke standardizaci v programování, dokumentaci a evidenci
dokumentace_a_standardy  (souhrn z jednání sekce), 

165  Kaplan-K  Královopolská_strojírna_Brno ,  Švancara-P  Královopolská_strojírna_Brno ,  Systém evidence analytických a programátorských prací
řízení_projektování  (evidence analytických a PG prací),  dokumentace_a_standardy  (počítačová evidence úkolů a výsledků), 

172  Čevela-V  Ingstav_Brno ,  Problematika komunikace mezi účastníky zpracování hromadných dat
komunikace_kolem_SW  (! charakteristika informačních přenosů),  kvalita_SW  (! chybovost a kvalita komunikace),  dokumentace_a_standardy  (! identifikace a forma dokumentace), 

188  Široký-J  TOS_Kuřim ,  Hierarchické systémy
systémový_přístup  (hierarchické struktury),  řízení_projektování  (doporučení systémového přístupu), 

194  Ježowicz-E  ÚVVTŘ_Praha ,  Pojetí typových řešení a přístup k jejich tvorbě v oblasti aplikačního programového vybavení
aplikační_typizace  (požadavky na univerzální řešení),  aplikovaná_matematika  (exaktní formulace problémů typizace),  algoritmy  (systém programových schémat),  pseudokód  (zadávání programových schémat, Cobol), 

211  Müllner-M  NHKG_Ostrava_Kunčice ,  První zkušenosti s používáním metody HIPO
HIPO  (zkušenosti a doporučení z praxe), 

220  Prikner-J  POLDI_SONP_Kladno ,  Zkušenosti se systémem analysy a programování zavedeném ve VS POLDI Kladno
dokumentace_a_standardy  (zadávání analýzy k programování),  modulární_programování  (! vymezení a zadávání modulů),  IBM_počítače  (počítačová dokumentace), 

234  Fischer-P  VVS_Bratislava ,  BPS - integrovaný programovací sytém
vlastní_standardní_SW  (! Bratislavský programovací systém),  modulární_programování  (využití jazyka Modula),  Modula  (použití v rámci Bratislavského PS),  dokumentace_a_standardy  (nároky na dobrou dokumentaci),  kvalita_SW  (možnosti ovlivnění spolehlivosti PG), 

254  Ráž-J  Sklo_Union_Teplice ,  Zkušenosti s provozem optického snímače dokladů IBM 3886 Model 1
prostředí_ostatní  (! OCR - optické snímání vstupních dat),  historické_pohledy_197x  (optické snímání dat), 

273  Pokluda-M  NHKG_Ostrava_Kunčice ,  Optické snímání znaků snímačem IBM 3886 Model 1
prostředí_ostatní  (přehled zařízení pro OCR snímání dat),  algoritmy  (programování optického snímání dat), 

286  Fischer-P  VVS_Bratislava ,  Programovanie v Pascale
Pascal  (! historie a popis jazyka), 

306  Holenda-V  VÚMS_Praha ,  Virtuální operační systém DOS 3/EC
operační_systémy  (! virtuální operační systém DOS 3/EC),  EC_počítače  (operační systém DOS-3),  historické_pohledy_197x  (operační systém DOS 3/EC VÚMS), 

314  Plander-I  ÚTK_SAV_Bratislava ,  Multiprocesory a paralelné počítačové systémy
historické_pohledy_197x  (! architektura počítačů 4. generace),  operační_systémy  (paralelní systémy a multiprocesory), 

hlavní  1978 
29/04/2004-06:34 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š