Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-tm  tm A-B  tm E-J  ** Tématický rejstřík C-D

C/C++/C# 1984 ( charakteristika, DOS KP a RV, FOBOS),  1988 (! zápis algoritmů SP),  1990 (srovnání VTV),  1993 (OO rozšíření C++ Borland ),  1995 (! ADT zásobník),  1996 (příklady na dědičnost v OOP ),  1997 (OO prostředí IBM),  2000 (příklad srovnání C a Smalltalk ),  2000 ( generátor vícevrstvých aplikací VIAGEN),  2001 ( charakteristika jazyka C#, příklady),  2004 (.NET na Linuxu),  *programovací_jazyky 

CASE 1987 ( počítačová podpora tvorby báze dat, ADT),  1991 (! úvodní informace o CASE a 4GL ),  1991 (význam pro řízení projektu ),  1991 ( SDW pro strukturované projektování),  1991 (metainformační systém DOMIS ),  1991 (typové prvky jako součást CASE ),  1992 (! modely řešení IS s příklady ),  1992 (nástroje k projektovému řízení ),  1992 (počítačová podpora SSADM ),  1992 (! hodnocení nástrojů a systémů ),  1992 (vývoj anal-prog technologií ),  1992 (SGP jako lower CASE),  1992 (funkční popisy a odvozené vazby ),  1992 (Excelerator firmy Intersolv ),  1992 (popis a zkušenosti s Case/4/0 ),  1992 (Lansa pro IBM AS/400),  1992 (Lansa a Harmony - zkušenosti ),  1992 (Lansa a typový SW),  1992 (GEPRA pro FoxPro),  1992 (zkušenosti se systémem GEPRA ),  1992 (FourGen CASE Tool pro Informix ),  1992 (aplikační generátor MAGIC II ),  1992 (! zkušenosti s MAGIC II a Btrieve ),  1992 (Clarion Professional Developer ),  1992 (zkušenosti se systémem Clarion ),  1993 (! hodnocení nároků a přínosů ),  1993 (nasazení case/4/0 a SSADM ),  1994 (! System Engineer LBMS, příklady ),  1994 (Excelerator Intersolv, příklady ),  1994 ( využití Exceleratoru pro řízení vývoje),  1994 (komplexní nástroj APS),  1994 (Westmount, Yourdonova metoda, ),  1994 (zkušenosti s využitím case/4/0 ),  1995 ( ! počítačová podpora tvorby SW v malém),  1995 (case/4/0),  1995 ( integrované prostředí pro vývoj SW),  1995 (integrační prostředí CORE LBMS ),  1996 (Gupta podpora metodě IDEF ),  1996 ( příklad použití SSAMD a nástroje LBMS),  1996 (příklad práce s nástroji LANSA ),  1997 ( transformace datových modelů do DB),  1997 (hierarchická metodika LBMS ),  1997 (! konkretní využití v modelu IS ),  1997 (case/4/0 a podpora metodiky SA+SD ),  1998 (styl práce řízený specifikací ),  1998 (vývoj komponentních aplikací ),  2000 ( Rational Rose for Java, OO modelování),  2000 ( ! model skladu, generování DB a GUI),  2001 ( nutný nástroj při modelování s UML),  2002 (QI Builder pro elastický IS ),  2002 ( kombinace vzoru Controller a USE CASE),  2003 (case/4/0 - příklady),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

Cobol 1975 (využití DL/I),  1976 (algoritmy SP),  1976 (číselníkové moduly),  1976 (rychlopřekladač),  1976 (příklady volání procedur Fortran ),  1976 (předkompilace s analýzou dat ),  1976 (kompatibilita EC, IBM a Tesla 200 ),  1976 ( výhody oproti PL/I - ICL,IBM,EC1040),  1976 (grafické úprava, tvorba jmen ),  1976 (první seznámení při výuce ),  1977 (hlavní jazyk VS, srovnání s PL/I ),  1978 (příklady standardního zápisu RT ),  1978 (kombinace NP a SP, podprogramy ),  1979 (standardní parametrický program ),  1979 (generováné NP, RT a další PG ),  1980 (příklady SP Jackson),  1980 (příklad testování množiny cest ),  1980 (programování dialogu),  1980 (předkompilátor RT PROTAB 25 ),  1981 (! ReportWriter, param-PG, NP ),  1982 (! volání podprogramů),  1984 (! aktualizace kmenového souboru ),  1985 (generátor programů DOS-S/4 ),  1986 (stromová struktura dat pod CP/M ),  1988 (nadstavba pro interakci pod DOS-4 ),  1990 (! možnosti MS Cobolu na PC ),  1991 (! programování na počítačích PC ),  1992 (generátor zdrojových textů ),  1993 ( OO rozšíření MF, spolupráce se Smalltalk),  1993 (generování zdrojových objektů ),  1994 (generátor zdrojových objektů ),  1994 (generování programů z CASE ),  1994 (Micro Focus podpora klient/server ),  1995 ( ! Micro Focus nástroje Cross-Platform),  1995 (vlastnosti jazyka z podhledu CASE ),  1996 (kompatibilita EC a MX Cobol ),  1997 (Micro Focus Visual Object Cobol ),  1997 (OO prostředí IBM),  1999 (charakteristika a historie ),  2001 ( příklady OO a NET, přehled výrobců),  2003 (! mezinárodní norma 2002 ),  2004 (možnosti v rámci .NET),  *programovací_jazyky 

číselníky 1976 (! jazyk číselníků a překladač ),  1980 (! zkušenosti ze zavedení modulů ),  1983 (dynamické číselníky, PL/I ),  1984 (! překladač číselníků pod DOS-3/4 ),  1991 ( ! organizační souvislosti číselníků),  *algoritmy_a_prog-techniky 

databanky_IMS 1975 (dávkové transakce dálnopisem ),  1975 (! koncepce systému),  1975 (! jazyk DL/I),  1980 (! subsystém pro vrcholové vedení ),  1982 (! ER model a I/O specifikace ),  1983 (programování a zabezpečení dat ),  1989 (! zpracování v reálném čase ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

databanky_IDMS 1979 (! IDMS - DB se síťovou strukturou ),  1982 ( ! praktické zkušenosti se zaváděním),  1982 (parametrická aktualizace DB ),  1983 ( ! nároky řešení projektu a zavádění),  1983 (standardizace PG aktualizace ),  1985 (kusovníková struktura v IDMS ),  1988 (zkušenosti se zavádění DB ),  1990 (využití DB pro dokumentaci ),  2004 (! síťový a objektový model ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

databanky_relační 1979 (! relační model, komunikace s DB ),  1987 ( ! Redap na mini a miktropočítačích),  1988 (! popis systému FAND),  1989 (DataFlex (obdoba dBase) ),  1990 (příklad úlohy v jazyku FAND ),  1990 (aplikace FoxBase na PC-AT ),  1990 (spolupráce AutoCAD a FoxBase ),  1991 (knihovny typů pro FoxBase na PC ),  1992 (DB systém MAGIC II),  1992 (využití Btrieve pro MAGIC II ),  1993 (DB technologie GUPTA),  1993 (transakční zpracování PC, FoxPro ),  1995 ( Cobol/SQL v různých prostředích, DB2),  1995 (ODBC technologie),  1997 (nástroj k tvorbě PG pomocí FoxPro ),  1997 (! vztahy datové analýzy a GUI ),  1998 (WinBase602 a SQL),  1998 (! web rozhraní pro DB Informix ),  2000 (WinBase 602),  2002 (programování MS Access ),  2003 ( porovnání relační DB a XML souboru),  2004 (mapování objektů pomocí JDO ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

databanky_objektové 1993 (! úvod),  1993 (! principy a jazyky),  1993 (! problematika perzistence ),  1994 ( ! souvislosti OO a relačního DB modelu),  1995 (OO databázové systémy),  1995 (! OO databázové stroje ),  1995 (! OO datový model a databáze ),  1995 (distribuovanost v OO DB ),  1996 ( ! srovnání relačních a objektových DB),  1996 (OO databázový model),  1996 (entitně relační model dle OOM ),  1997 ( ! vymezení pojmu objektový DB systém),  1999 (objektově relační DB Oracle ),  1999 (koncepce OODBMS POET),  2000 ( komponentová architektura Sybase, Java),  2002 (deduktivní relační a objektové DB ),  2003 ( objektově deduktivní DB ConceptBase),  2004 (! Objektový datový model ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

datové_sklady 1998 ( datový sklad Oracle, Power Builder),  1998 (modelování pro datové sklady ),  2000 (datové sklady a dolování dat ),  2000 (datová pumpa a datový sklad ),  2000 (datové sklady, metodiky, rizika ),  2001 ( ! datové sklady, dolování dat, OLAP),  2002 (redukce dat, dolování dat ),  2004 (data pro manažérské systémy ),  2004 (! ROLAP, MOLAP a HOLAP ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

databanky 1979 (uživatelský jazyk DBS/25 ),  1982 (hierarchická stromová struktura ),  1982 (relační a hierarchická DBS-25 ),  1983 (využití pro řízení úloh ),  1983 (výchova programátorů DB ),  1984 (Jackson, MP a programování DB ),  1984 (interaktivní DB v medicíně ),  1984 (interaktivní DB v medicíně ),  1984 (interaktivní tvorba katalogu dat ),  1985 (generátor DB programů),  1985 ( ! zobrazení dat a systém řízení v DB),  1985 (metoda HIT modelu),  1985 ( EKOS pro řízení energetické soustavy),  1987 ( budování ASŘP s využitím DB na SMEP),  1987 (! 4-fázová metoda tvorby báze dat ),  1987 ( ! zkušenosti s RODAN (obdoba IDMS)),  1988 (! vlastní účelové řešení pro ČSD ),  1991 (specializovaný systém TEC-FI BASE ),  1992 (CASE GEPRAS ve FoxPro),  1992 ( CASE vlastnosti DB systému Clarion),  1996 (aplikace LANSA Repository ),  1997 ( transformace datového modelu z CASE),  1997 ( telekomunikační aplikace Videotext),  1999 ( multidimenzionální pohledy na data),  1999 (tvorba v prostředí BlackBox CB ),  2000 (CASE a generátor aplikací VIAGEN ),  2002 ( Oracle,DB2,Informix,MSSQL,Sybase,Ingres),  2004 (XML a web programování ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

dokumentace_a_standardy 1976 (HIPO diagramy),  1976 (různé formy popisu struktur ),  1977 (příprava semináře v sekci ),  1978 (RT ve specifikaci programu ),  1978 (souhrn z jednání sekce ),  1978 ( počítačová evidence úkolů a výsledků),  1978 ( ! identifikace a forma dokumentace),  1978 (zadávání analýzy k programování ),  1978 (nároky na dobrou dokumentaci ),  1979 ( metasystém a počítačová dokumentace),  1979 (prováděcí projekt servisního VS ),  1979 (katalog uživatelských programů ),  1980 (Jacksonovy strukturální diagramy ),  1980 (SPR diagramy SP),  1980 (integrace a tvorba jmen ),  1980 (! standardy a podnikové normy ),  1981 (vývojové bloky a návrh modulů ),  1981 (! podrobný návrh PG systému ),  1981 (! systémové popisy v počítači ),  1981 (! metoda KORAPLÁN NCR),  1982 (metodika dokumentace modulů ),  1982 (počítačové řešení, příklady ),  1984 ( funkční popis jako komunikační rozhraní),  1987 (! aktivní počítačová dokumentace ),  1987 (! on-line počítačová dokumentace ),  1988 (samodokumentující zápis programu ),  1989 (! výukové programy a učebnice ),  1991 (! doporučení k psaní manuálů ),  1991 (! interaktivní průvodce systémem ),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

hlavní  tm C-D 
29/04/2004-06:43 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š