Celostátní konference TVORBA SOFTWARU '99
hlavní-r  1998  2000  * VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 26.-28. května 1999
Pořádající_organizace:
VŠB_TU_Ostrava_EF  Česká_společnost_pro_SI  Tanger_Ostrava  © sborník - ISBN 80-85988-39-9, náklad: 100, 

005  Kaluža-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Přelom tisíciletí a evropská pětiletka ve výzkumu informačních technologií
historické_pohledy_199x  (! Evropský výzkum nových technologií),  Y2K_problém  (dílčí komentář, odhad nákladů), 

008  Bébr-R  VŠE_Praha ,  Lesk a bída Internetu aneb InFernet Veritas
web_aplikace  (! kritické hodnocení obsahu internetu),  národní_prostředí  (význam pro globální web), 

018  Brožek-M  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Principy tvorby objektů v komponentním frameworku BCF
Pascal  (BlackBox Component Framework BCF),  objektové_programování  (Component Pascal, vzory), 

026  Buchalcevová-A  VŠE_Praha ,  Drbohlav-M  VŠE_Praha ,  Místo návrhu uživatelského rozhraní v životním cyklu vývoje programového systému aneb systematický přístup k návrhu uživatelského rozhraní
komunikace_kolem_SW  (! uživatelské rozhraní, metodiky, GUI),  normy  (ISO 9241 - ergonomie SW),  programování_interakce  (návrh uživatelského rozhraní),  lidé_kolem_SW  (nároky kolem GUI), 

039  Černohorský-J  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Tvorba aplikací v prostředí Black Box Component Builder
objektové_programování  (komponentová architektura BCF),  Pascal  (Black Box Component Builder), 

053  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  Od děrných štítků k Internetu aneb 40 let programovacího jazyka Cobol
Cobol  (charakteristika a historie),  historické_pohledy_199x  (historie jazyka Cobol), 

060  Drbal-P  VŠE_Praha ,  Projektování a předsudky
metodiky_projektování  (výhody a nevýhody předsudků), 

068  Fussek-M  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  MS Word a makra - makra nejsou jen viry
texty  (MS Word a makra),  Visual_Basic  (programování maker MS Word), 

077  Gužík-R  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Použití jazyka Java pro aplikace měření a řízení
aplikace  (distribuované měření a řízení),  Java  (RMI vzdálené metody, klient/server), 

084  Honzík-J-M  VUT_Brno_FEI ,  Architektura programových systémů
algoritmy  (! architektura SW),  historické_pohledy_199x  (nová disciplina - architektura SW), 

095  Hrudka-G  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model - View - Controller
objektové_programování  (BlackBox Component Builder), 

101  Huňka-F  Ostravská_univerzita ,  Typová kontrola a objektově orientovaný jazyk
objektové_programování  (typová kontrola v jazyku BETA), 

109  Hřebíček-J  MU_Brno_FI ,  Ráček-J  MU_Brno_FI ,  Pitner-T  MU_Brno_FI ,  Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky
web_aplikace  (celostání IS pro nakládání s odpady), 

117  Kalužová-L  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Objektově relační databáze a Oracle 8
databanky_objektové  (objektově relační DB Oracle),  objektové_programování  (příklady OO rozšíření relační DB), 

123  Kremeňová-I  Žilinská_univerzita ,  Petrík-M  Žilinská_univerzita ,  Využívanie technológie Tracking and Tracing pomocou Internetu a Intranetu
web_aplikace  (sledování poštovních zásilek), 

128  Kubiš-J  Slovakodata_Bratislava ,  Plánovanie a riadenie implementácie veĺkých informačných systémov
řízení_projektování  (plánování a řízení tvorby IS), 

137  Lacko-B  VUT_Brno_FSI ,  Revitalizace informačních a řídících systémů (východiska, zásady, postupy)
inovace_IS  (! inovace IS podmínkou rozvoje podniku),  řízení_projektování  (východiska a postupy při inovaci IS), 

147  Matula-P  Ostravská_univerzita ,  OODBMS - systém POET, jeho struktura, možnosti a způsob využití
databanky_objektové  (koncepce OODBMS POET),  objektové_programování  (OO databáze POET), 

153  Staníček-Z  MU_Brno_FI ,  SHINE_studio_Brno ,  Projekt systematického vzdělávání a výchovy projektantů IS
výuka_tvorby_SW  (systematické vzdělávání projektantů),  lidé_kolem_SW  (lidé - kritický faktor projektu), 

161  Tvrdíková-M  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Aplikace typu EIS a přínosy z jejich užívání
umělá_inteligence  (! systémy, podporující rozhodování),  databanky  (multidimenzionální pohledy na data), 

167  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  UML - Unified Modeling Language
UML  (! popis vizuálního nástroje),  objektové_projektování  (! popis UML), 

181  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Novinky v technologiích intranetu
web_programování  (! přehled a příklady technologií), 

202  Merunka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  Polák-J  Deloitte_Touche_Praha ,  BORM - Business Object Relation Modeling - popis metody se zaměřením na úvodní fáze analýzy IS
objektové_projektování  (metodika BORM, příklady),  životní_cyklus_SW  (úvodní fáze analýzy IS), 

215  Schindler-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Chmelařová-M  Slezská_univerzita_Opava ,  Bezpečnost dat v lokálních počítačových sítích, síťový operační software Netware od společnosti Novell
bezpečnost  (zabezpečení lokální sítě Novell), 

223  Kořenek-P  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Využití nástrojů pro tvorbu databází v prostředí Black Box Component Builderu
databanky  (tvorba v prostředí BlackBox CB),  Pascal  (tvorba DB v BlackBox CB), 

sp1  Maňas-P  LCS_International_Praha ,  Komponentová stavba informačních systémů
metodiky_projektování  (komponentová stavba IS),  /*1/  (samostatná příloha - není ve sborníku), 

sp2  Bahenský-Z  firma_neuvedena ,  Kofránek-J  UK_Praha ,  Panelová diskuze k návrhu státní informační politiky
legislativa  (! státní informační politika),  /*1/  (samostatná příloha - není ve sborníku), 

hlavní  1999 
29/04/2004-06:39 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š