Celostátní konference TVORBA SOFTWARU '98
hlavní-r  1997  1999  * VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 27.-29. května 1998
Pořádající_organizace:
VŠB_TU_Ostrava_EF  Česká_společnost_pro_SI  Tanger_Ostrava  © sborník - ISBN 80-86122-15-8, náklad: 100, 

005  Bébr-R  VŠE_Praha ,  Výchova informatiků v Čechách aneb Sex, lži a informatika
výuka_tvorby_SW  (! širší pohled na výuku informatiky),  národní_prostředí  (! lokalizace a překlad dat),  systémový_přístup  (! systém a postavení uživatele),  řízení_projektování  (externí IS, výběr řešitele, jednání),  lidé_kolem_SW  (nároky na profese), 

022  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  Internetová stavebnice PCWEB a hypertextové informační systémy
web_aplikace  (internetová stavebnice PCWEB pro školy),  generování  (generátor HTML a lokálního webu),  HTML  (objektová stavebnice stránek PCWEB), 

026  Drózd-J  Software602_Praha ,  Implementace SQL 2 Intermediate Level a SQL 3/PSM ve WinBase 602 5.1 a použité optimalizační techniky
databanky_relační  (WinBase602 a SQL),  SQL  (! implementace v rámci WinBase602), 

037  Ministr-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Satek-V  AŘ_Manažér_Ostrava ,  Problematika projektování metainformačního systému
aplikace  (metainformační systém o životním prostře),  datové_sklady  (datový sklad Oracle, Power Builder),  klient_server_aplikace  (třívrstvový model IS, Lotus), 

042  Hřebíček-J  MZLU_Brno ,  Pitner-T  MU_Brno_FI ,  Kam směřuje environmentální informatika ?
web_aplikace  (! volný přístup k envi-informacím), 

050  Horný-S  VŠE_Praha ,  Možnosti využití Intranetu ve firemních informačních systémech
web_aplikace  (! intranet a vnitrofiremní komunikaci),  bezpečnost  (rizika intranetu), 

059  Halva-M  VUT_Brno_FS ,  Plánování dodávky informačního systému - metodika Euromethod
řízení_projektování  (! organizační charakteristiky dodávky IS),  metodiky_projektování  (! Euromethod pro plánování dodávky IS),  kvalita_SW  (! jakost procesu tvorby IS), 

067  Kedroň-P  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Bárta-R  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Ličev-L  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Rozpoznávání hlasových vstupů a syntéza řeči v českém jazyce
programování_ostatní  (! hlasové vstupy a syntéza řeči), 

077  Kubiš-J  Slovakodata_Bratislava ,  Ciele zavádzania informačného systému podniku
řízení_projektování  (! cíle zavedení IS v podniku),  inovace_IS  (cíle inovace IS v podniku), 

087  Lacko-B  VUT_Brno_FS ,  Aplikace Ishikawových diagramů v jakosti software
kvalita_SW  (teorie kauzality - příčina a důsledek),  metodiky_projektování  (! Ishikawovy diagramy pro jakost), 

094  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Technologie tvorby intranetových aplikací
web_programování  (! přehled a příklady technologií), 

119  Pilawski-B  Wielkopolski_Bank_Poznaň ,  Year 2000 Date Change Problem in Polish Banking
Y2K_problém  (řešení v Polském bankovnictví),  english_text 

133  Polák-J  Deloitte_Touche_Praha ,  Objektové modelování procesů v energetických společnostech
objektové_projektování  (příklad modelování procesů), 

139  Schindler-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Teda-J  Vítkovice_Systémy_Ostrava ,  Simulátor neuronové sítě ve výuce projektantů znalostních
umělá_inteligence  (simulování neuronové sítě),  výuka_tvorby_SW  (znalostní systémy, datové pumpy), 

147  Richta-K  ČVUT_Praha ,  Valenta-M  ČVUT_Praha ,  OBJ3 a LEGO jako nástroje pro specifikaci funkčního modelu
aplikovaná_informatika  (specifikace funkčního modelu),  CASE  (styl práce řízený specifikací),  algoritmy_třídění  (příklad specifikace řazení), 

158  Motal-M  SHINE_studio_Brno ,  Staníček-Z  SHINE_studio_Brno ,  Repository CENCAT jako nástroj pro podporu implementace rozsáhlých SW systémů
řízení_projektování  (! sledování postupu a rozpracovanosti),  metodiky_projektování  (StraDiWare EU programu Copernicus), 

168  Fussek-M  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Java a Tvorba software 98
Java  (! historie a charakteristika jazyka),  web_programování  (Java a JavaScript), 

178  Kuchta-V  AKOS_Nový_Jičín ,  Technologie plné rozšiřitelnosti v objektově orientovaných softwarových systémech
objektové_programování  (dědičnost a znovupoužívání SW), 

192  Drbal-P  VŠE_Praha ,  Jilková-H  VŠE_Praha ,  Objektové a strukturované programování
objektové_programování  (porovnání s technikou SP),  strukturované_programování  (porovnání s technikou OO), 

207  Antlová-K  TU_Liberec ,  Sociální aspekty v informačních systémech
řízení_projektování  (! význam lidského faktoru),  výuka_tvorby_SW  (! sociální aspekty počítačových IS),  životní_cyklus_SW  (! význam lidského faktoru),  lidé_kolem_SW  (! sociální aspekty IS), 

215  Weber-J  Software_AG_Praha ,  Modelování multidimenzionality pro relační databáze
datové_sklady  (modelování pro datové sklady),  modelování  (multidimenzionalita v relačních DB), 

222  Halbich-Č  ČZU_Praha_Suchdol ,  Kvalita softwaru a související metody jeho tvorby
kvalita_SW  (! jakost SW a vztah k bezpečnosti),  bezpečnost  (! souvislost kvality a bezpečnosti, OOP),  objektové_programování  (! vliv na bezpečnost a kvalitu SW),  historické_pohledy_199x  (! virtuální korporace a nasazení IT), 

231  Magera-I  EIITE_Ostrava ,  Jak se stát certifikovaným vývojářem
výuka_tvorby_SW  (autorizované kurzy s MS certifikací), 

237  Merunka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  Využití OOP v úvodních fázích analýzy informačních systémů
objektové_projektování  (! "business" analýza a BORM), 

247  Genči-J  TU_Košice ,  Transformácia alfanumerických databázových aplikácií do prostredia WWW
databanky_relační  (! web rozhraní pro DB Informix),  web_programování  (HTML formuláře, CGI, SQL a Java),  web_aplikace  (pedagogický IS na vysoké škole), 

257  Hanke-M  LBMS_Praha ,  Objektově orientovaný vývoj aplikací
objektové_projektování  (příklad metodiky na bázi UML),  CASE  (vývoj komponentních aplikací), 

262  Horčička-L  DESIGN_CIS_Šumperk ,  Novotný-P  DESIGN_CIS_Šumperk ,  Vývoj SW aplikací za pomoci nástroje Oracle Designer/2000
nástroje_projektování  (vývoj aplikací pomocí Oracle Designer),  metodiky_projektování  (klíčový význam prototypování), 

hlavní  1998 
29/04/2004-06:39 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š