Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-jm  jm S-Š  jm Vl-Ž  ** Jmenný rejstřík T-Vi

Teda Jaroslav 1998 (umělá_inteligence,  výuka_tvorby_SW), 

Telnarová Zdeňka 2002 (databanky_objektové,  algoritmy, programování_ostatní),  2003 (modelování,  databanky_objektové), 

Tloušť Vojtěch 1977 (rozhodovací_tabulky),  1978 (rozhodovací_tabulky,  komunikace_kolem_SW), 

Toman Prokop 1980 (terminálové_aplikace, Cobol , Assembler), 

Tomaszek Antonín 1977 (dokumentace_a_standardy ),  1980 (dokumentace_a_standardy,  jmenné_konvence, IBM_počítače),  1983 (programátor/analytik,  výuka_tvorby_SW, IBM_počítače), 

Tomaszek Frederyk 1977 (strukturované_programování,  metodiky_projektování, organizace_programování),  1977 (dokumentace_a_standardy ),  1985 (algoritmy_vyhledávání,  aplikace), 

Tomášek Pavelčlen příprav. výboru 1976-1981

Tomeček Jiří 1997 (terminálové_aplikace,  prostředí_ostatní), 

Tomka Zdeněk 1976 (algoritmy, Cobol,  Fortran),  1981 (parametrické_programy, Cobol , normované_programování, EC_počítače),  1982 (modulární_programování,  Cobol, Assembler, Fortran, PL/I, dokumentace_a_standardy ), 

Tomko Stanislav 1987 (modulární_programování, SMEP , Fortran), 

Tota Karel 1992 (CASE), 

Trávník Vlastimil 2001 (legislativa), 

Trtík Pavel 1992 (CASE), 

Tschernoster Erhard 1987 (aplikovaná_matematika), 

Turek Vojtěch 1988 (databanky_relační,  PC_aplikace), 

Turjanica Jiří 1977 (dokumentace_a_standardy ),  1979 (metodiky_projektování,  dokumentace_a_standardy, EC_1021),  1981 (metodiky_projektování,  aplikace),  1984 (metodiky_projektování,  algoritmy),  1986 (metodiky_projektování,  EC_1025/6/7),  1988 (metodiky_projektování,  EC_1025/6/7), 

Tvrdík Josef 1977 (strukturované_programování,  metodiky_projektování, organizace_programování),  1977 (strukturované_programování,  Fortran),  1979 (metodiky_projektování,  strukturované_programování, organizace_programování, HIPO,  rozhodovací_tabulky, pseudokód),  1980 (modulární_programování,  životní_cyklus_SW, lidé_kolem_SW),  1981 (algoritmy, výuka_tvorby_SW , rozhodovací_tabulky, normované_programování,  modulární_programování, strukturované_programování),  1982 (programování_ostatní,  parametrické_programy),  1985 (strukturované_programování,  modulární_programování, Fortran),  1986 (programování_ostatní,  historické_pohledy_198x),  1988 (programování_interakce,  komunikace_kolem_SW),  1989 (aplikační_typizace,  aplikace_VTV),  1994 (historie_TSW/PG_Ostrava ),  2004 (historie_TSW/PG_Ostrava,  lidé_kolem_SW),   tvrdik@oudec.osu.cz *** člen red. rady a výboru od 1976-... *člen_organizačního_výboru 

Tvrdíková Milena 1986 (lidé_kolem_SW),  1991 (dokumentace_a_standardy,  programování_interakce),  1997 (lidé_kolem_SW, kvalita_SW ),  1999 (umělá_inteligence, databanky ),  2004 (umělá_inteligence,  datové_sklady, aplikace),   Milena.Tvrdikova@vsb.cz  *** členka výboru od 1996-... *člen_organizačního_výboru 

Tyukos Josef 1981 (dokumentace_a_standardy,  prostředí_ostatní), 

Tywoniak Jiří 1983 (modulární_programování,  simulace), 

Vaculík Juraj 1997 (databanky, prostředí_ostatní , terminálové_aplikace), 

Vaculín Jaroslav 1975 (vlastní_standardní_SW,  Fortran), 

Vaculín Zdeněk 1985 (real_time_aplikace,  bezpečnost), 

Valenta Michal 1998 (aplikovaná_informatika, CASE , algoritmy_třídění), 

Valouch Vladimír 1976 (aplikovaná_matematika,  aplikace),  1976 (aplikovaná_matematika,  IBM_počítače, prostředí_ostatní), 

Vaníček Jiří 1981 (operační_systémy,  EC_počítače, historické_pohledy_198x),  2004 (kvalita_SW, normy,  historické_pohledy_200x), 

Vaňák Tomáš 1996 (objektové_programování,  Smalltalk, historické_pohledy_199x, databanky_objektové), 

Varadínek Evžen 1987 (řízení_projektování,  historické_pohledy_198x),  1988 (historické_pohledy_198x,  kvalita_SW),  1989 (organizace_programování,  historické_pohledy_198x), 

Vass Karol 1979 (terminálové_aplikace,  organizace_programování, prostředí_ostatní), 

Vaňková Božena 1983 (číselníky, PL/I,  konfigurační_řízení), 

Vašica Tomáš 1994 (klient_server_aplikace ), 

Vašák Lubomír 1990 (vlastní_standardní_SW,  řízení_projektování, metodiky_projektování), 

Verešvársky Peter 1983 (databanky_IDMS, algoritmy ), 

Veselý Jiří 1993 (objektové_programování,  Cobol, Smalltalk),  1994 (klient_server_aplikace,  Cobol),  1995 (Cobol,  klient_server_aplikace, databanky_relační), 

Veselý Karel 1981 (metasystém, EC_1021 ), 

Veselý Petr 1980 (strukturované_programování,  metodiky_projektování),  1984 (inovace_IS,  metodiky_projektování, životní_cyklus_SW, EC_1021, aplikace ), 

Vinař Jan 1977 (normované_programování ),  1980 (algoritmy_třídění),  1984 (normované_programování, PL/I ),  1984 (algoritmy, Cobol),  1990 (parametrické_programy,  aplikace, algoritmy), 

Virius Miroslav 2004 (historické_pohledy_200x ), 

Vitáčková Libuše 1992 (aplikační_typizace), 

hlavní  jm T-Vi 
29/04/2004-06:42 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š